Zpět

Proč může být cloud pro každého to pravé?

Navzdory rostoucí poptávce po službách založených na cloudu, mýty, které tyto služby často obklopují v IT útvarech, stále odrazují mnohé společnosti od provedení prvního kroku. Zkoumali jsme důvody, proč se některé firmy domnívají, že cloud není pro ně – a ukážeme vám, proč ve skutečnosti cloud nabízí pro každého něco.

Mýtus: „Informační technologie v mé společnosti jsou natolik základní, že se klidně obejdu bez cloudu. Ten je jen pro velké firmy!“

Ve skutečnosti opak je pravdou. Pro množství společností je budování, obsluha a údržba jejich IT infrastruktury obzvláště obtížná a časově náročná. Kromě správy serverů, operačních systémů a softwarových aplikací je nutno provádět také správu zabezpečovacích systémů, přičemž specializovaní zaměstnanci musí být nepřetržitě přeškolováni. Pro tyto společnosti je cloud computing vynikající alternativou, která jim umožní soustředit se na své hlavní podnikání a přestat si dělat starosti o IT operace. Potenciál pro snížení nákladů a zvýšení kvality je přitom obrovský.

Služby, které společnost nakupuje od poskytovatele cloudu, je možno přizpůsobit podle aktuálních potřeb. Když jsou pak potřeba další IT zdroje, lze je rychle získat bez jakýchkoliv dalších investic do hardwaru nebo softwaru. Naopak, je-li potřeba používat IT zdroje v menší míře – např. z důvodu sezónních obchodních výkyvů – lze služby z měsíce na měsíc ukončit a celkový objem zredukovat.

V důsledku toho společnost platí pouze za služby, které skutečně využívá. Místo vynaložení velké paušální investice do hardwaru a softwaru platíte pravidelné a jednoduše spočítatelné poplatky poskytovateli služeb, které pokrývají údržbu, aktualizace a opravy infrastruktury.

Přístup k datům společnosti je k dispozici z cloudu odkudkoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení, které používá jednoduchý prohlížeč nebo aplikaci a má širokopásmové připojení k internetu. To poskytuje více flexibility v každodenním podnikání, zejména pro malé a středně velké podniky.

 

Mýtus: „Jsme průmyslová společnost, takže co by nám cloud přinesl dobrého?“

Toto je unáhlený úsudek. Průmyslová společnost samozřejmě není povinna přenášet své systémy pro ovládání strojů nebo systém PPS do cloudu, ačkoliv i v této oblasti existují zajímavé koncepty. Většina průmyslových podniků využívá hostitele aplikací v oblasti nákupu, účetnictví, řízení zákazníků a lidských zdrojů, které vždy nemusí běžet na jejich vlastních serverech a jejich převedení do cloudu by tedy pro ně mohlo znamenat jednoznačný přínos.

Moderní pojem, který je aktuálně slyšet s ohledem na průmyslové společnosti a cloud computing je "průmysl 4.0" (Industry 4.0). Tento výraz odkazuje na individualizaci všech procesů pomocí informačních technologií, což je další vývoj známého "internetu věcí" a cloud computingu. Z tohoto důvodu odborníci mluví o čtvrté průmyslové revoluci.

Průmysl 4.0 znamená výrobní proces, který je v celém rozsahu řízen propojenými počítači a v němž jsou autonomní produkty a rozhodovací procesy řízeny téměř v reálném čase prostřednictvím složitých sítí vytvářejících hodnoty. Díky čidlům, programovatelnosti a schopnosti komunikovat se stroje a produkty stávají inteligentnějšími.

Pomocí komunikace mezi stroji mohou stroje spouštět akce v dalších přístrojích a umožňovat inteligentní výrobu. Systémy tohoto druhu vyžadují ohromné IT infrastruktury a prostředky a jejich proveditelnost umožňuje pouze cloud. Až bude možno složité procesy individuálně přizpůsobit příslušným sektorům, vytvoří se ohromný potenciál pro průmyslový cloud computing.

Mýtus: „Cloud je pro nás příliš pomalý!“

Předsudek, že internetové služby jsou příliš pomalé pro použití v podnikání, se datuje do doby, kdy byla expanze sítí ještě ve svých počátcích a hardware nebyl dost výkonný na to, aby zpřístupnil vysoce výkonná virtuální prostředí. Obě tyto otázky již nepředstavují v převážné většině případů problém.

Uživatelé cloudu nyní potřebují rychlost pro upload pouze 128 kilobitů za sekundu, což je ekvivalent nejmenšího balíčku DSL. Virtualizace aplikací, zejména poskytování IT infrastruktury, která je nezávislá na vlastním základním hardwaru, umožňuje poskytovatelům cloudu upravovat jejich služby na požádání jejich opakovaným přerozdělením na nové nebo další servery.

I když je rychlost spíše než záležitostí reakčních dob systémů záležitostí rychlosti implementace IT projektu, cloudové služby opravdu mají v této oblasti své výhody. Experti dokonce předpovídají, že rychlost získaná z implementace IT projektů přesvědčí čím dál větší počet společností, aby cloud přijaly.

Např. vytvoření e-mailové služby tradičním způsobem může zabrat od fáze plánování projektu do aktivace e-mailových schránek několik týdnů až měsíců. Při použití služeb na bázi cloudu mohou mít uživatelé přístup k funkčním e-mailovým účtům do dvou hodin.

Mýtus: „Co když vypadne elektřina – všechno pak bude v háji!“

Ale tohle platí u jakéhokoliv druhu IT infrastruktury, včetně počítačů, které si provozujeme sami v serverových místnostech našich kanceláří. Jedinou záchranou zde jsou opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu výpadků elektřiny a zálohování na dalších serverech a paměťových médiích. Vzhledem k dříve uvedenému, je mnohem složitější u těch, kteří spravují svoji vlastní IT infrastrukturu, dosáhnout stejné úrovně ochrany proti výpadkům, než nabízí vysoce kvalitní profesionální cloud.

Ten zahrnuje opatření od sofistikovaných plánů zálohování, přes zabezpečená napájení garantovaná pohotovostními generátory, redundantní datové linky až po kompletní strategie obnovy v případě havárie (viz první mýtus v první části) s náhradními datovými centry. Prostřednictvím tzv. dohod o úrovni služeb (SLA) se mohou uživatel a poskytovatel cloudových služeb dohodnout i na tom, co se má stát, když dojde k výpadku elektřiny nebo poruše, a jak rychle.

Tím, jak se podnikání cloudových služeb rozšiřuje a poskytovatelé vyvíjejí ještě větší různorodost svých nabídek, mohou si společnosti všech velikostí a z každého sektoru najít řešení, které bude bezvadně splňovat jejich specifické potřeby a požadavky. Když přijde na IT infrastrukturu, není nic bezpečnějšího a ekonomicky efektivnějšího než se spolehnout na přednosti, které navíc významně zjednoduší proces získání přesně toho, co chcete a kdy to chcete. Takže zapomeňte na překonané mýty a začněte se poohlížet po nabídce, z níž budete těžit i v budoucnu.

https://www.t-mobile.cz/images/556d0d1c-8417-4853-8bb2-b99205dc2819.jpg