Zpět

Kam tlačí firmy digitální transformace?

Digitální transformace bylo jedním z hlavních témat, o níž se diskutovalo v Praze 15. února na konferenci IDC Predictions 2017. Více než 200 odborníků na infomační a komunikační technologie debatovalo o vlivu vývoje IT a digitální transformace. Ty mají vliv jak na lidskou práci, tak i na způsob, jakým firmy komunikují se zákazníky. Níže se dočtete, jak tyto trendy ovlivní i vaši práci.

Výdaje na digitální transformaci do roku 2019 dosáhnou celosvětově 2,2 bilionu dolarů.

IT nikdy nespí

IT je dynamický obor, ve kterém se téměř každý den něco děje. Před pár lety jsme byli nadšeni z rozšířené reality, kterou nahradilo její pokročilejší virtuální provedení. V posledních letech jsme zaznamenali výrazný rozvoj zejména tří technologií:

  • cloud,
  • mobilita,
  • analýza velkých dat a sociální média.

 

Výrazný vliv má na tom stále rozšířenější digitální transformace. Tyto trendy nás doprovázejí na každém kroku – nyní už o nich nemluví jen výrobci a dodavatelé technologií, ale postupně formují také chování firem. Dnes se chce téměř každý připravit na éru skutečného digitálního businessu či digitální transformaci.

 

IoT jako střed pozornosti

V následujících letech budeme stále více slyšet o Internet of Things (IoT). Díky této technologii můžeme do online světa dostat obyčejné zařízení jako například vysokozdvižný vozík. Pokud na něj umístíme sledovací zařazení, víme přesně, kde se nachází. Takovým způsobem se už ve firmě nikdy nic neztratí.

 

V roce 2019 bude 100 % IoT projektů využívat umělou inteligenci a kognitivní technologie.

 

Spojení IoT a digitalizace zajistí prolínání fyzických a virtuálních světů. Postupně tak dojde ke vzniku celé digitální sítě. Zařízení – ať už mobilní přístroje, elektronika, auta se senzory IoT a další – budou nejen připojená, ale současně budou komunikovat mezi sebou. Postupně se začnou objevovat aplikace a služby, které budou schopny uživatele bez přerušení „provázet" při přechodu od jednoho zařízení na jiné a z místa na místo. Firmy, které budou schopny poskytnout takovýto uživatelský zážitek, získají významnou konkurenční výhodu.

 

Zároveň tím, jak spolu budou komunikovat všechna zařízení, vznikne obrovská masa informací. S využitím vhodných strategií a technologií se nabízí možnost data ze všech těchto zdrojů propojit. Vhodné propojení těchto informací pak poskytne firmám lepší obrázek o jejich zákaznících a tím jim dá možnost přesněji a efektivněji s nimi komunikovat, oslovovat je, nebo jim nabízet doplňkové služby na míru.

 

Specializované týmy pro digitální transformaci a inovace bude mít v roce 2017 přes 80 % evropských podniků.

 

K čemu to povede? Změní se trh IT, změní se pozice IT ve firmách. IT bude muset prakticky okamžitě reagovat na nové požadavky byznysu a čím dál tím víc se přibližovat obchodu nebo samotnému koncovému zákazníkovi.

https://www.t-mobile.cz/images/0c6b4631-dc3a-4124-bc50-e31939a1355c.jpg