Zpět

Bezpečnější Brdy díky traumabodům

V místech, kde je v Brdech slabý, nebo dokonce žádný telefonní signál, jsou nově v provozu tzv. traumabody. Na třech místech si můžete přivolat pomoc integrovaného záchranného systému (IZS) pouhým zmáčknutím nouzového tlačítka. Kde je najdete a jak fungují?

Už dříve jste si v terénu mohli všimnout tzv. bodů záchrany. Jsou strategicky rozmístěny po celých Brdech a označeny informační tabulkou. Ta udává číslo bodu, jeho název, GPS souřadnice a kontaktní údaje na složky IZS. Slouží k lepší orientaci v terénu a hlavně pro případ, kdy si potřebujete zavolat pomoc složek IZS.

Zmáčkněte tlačítko a pomoc je na cestě

Nové aktivní traumabody jsou instalované pro zvýšení bezpečnosti turistů pohybujících se ve volném prostoru CHKO Brdy. Umí samy zavolat pomoc i z míst, kde v podstatě není telefonní signál. Stačí zmáčknout jedno jediné tlačítko. O zbytek se postará IoT neboli Internet věcí a technologie Sigfox.

Traumabod je napojen na integrovaný systém Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, který funguje jako prostředník a v případě potřeby aktivuje i další složky IZS. Primárně pošle informaci na operační středisko Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, jež zajišťuje výjezd pomoci k příslušnému traumabodu.

„Aktivní traumabody jsou instalovány tak, aby je mohly využít i handicapovanéosoby. Přístup k nouzovému tlačítku je možný i z invalidního vozíku. Tabulka obsahuje návod pro použití nouzového tlačítka a informace o procesu výjezdu hlídky v češtině i angličtině," dodává k traumabodům náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Traumabod v Brdech

Technologie pro traumabody dodal T-Mobile

Dodavatelem celého technologického řešení traumabodů je společnost T-Mobile. Finance na pořízení, provoz i servis zařízení zajistil Plzeňský kraj. Celkové náklady na pořízení tří tlačítek činí 116 160 Kč, roční náklady na jejich servis a nepřetržitý provoz v režimu 24/7 jsou vyčísleny na 533 610 Kč.

Traumabody najdete v CHKO Brdy na těchto 3 místech:

  • Padrť (49°39´40´´N, 13°45´42´´E)
  • U louky Tři trubky (49°41´45´´N, 13°48´09´´E)
  • Křižovatka Nad Čuralem (49°43´11´´N, 13°48´14´´E)

IoT umí skoro zázraky. Nevěříte? Zavolejte nám, spolu už něco vymyslíme.

https://www.t-mobile.cz/dcpublic/brdy_foto_6.jpg