Zpět

Automatizace pro organizace ICT představuje velké změny

V současnosti se radikálně proměňuje způsob, jakým se vykonává technologická práce. Tuto vlnu změn zapříčinila umělá inteligence a strojové učení a už brzy zasáhne pracovní sílu v oblasti ICT.

Donedávna digitální technologie nahrazovaly práci technologických pracovníků nebo softwarových vývojářů méně než je tomu třeba v případě pracovníků v továrnách, řidičů náklaďáků nebo úředníků. To se ale v současnosti mění. Nástroje pro vývoj moderních aplikací (MAD) automatizují značnou část činností ICT, především v designu, kódování, integrování, testování a spouštění aplikací.

Agilní vývoj zefektivnil vývoj softwaru, takže dnes například vývojáři v páru provádějí revizi kódů sami, aniž by k tomu potřebovali zkušené architekty. Nové nástroje usnadňují další radikální změnu, kdy se automatizuje celý cyklus vývoje softwaru od počátečního nápadu po výrobu a prodej.

Vezměte si vlnu nástrojů a platforem low-code, což je termín, se kterým přišla společnost Forrester. Patří mezi ně modelem řízený design; deklarativní nástroje komputační logiky, která automaticky generuje podrobné algoritmy a příkazy; automatizované testování a řízení změn. A výsledek? Výrazně snížená potřeba ručního kódování při vzniku a integraci aplikací.

Co se týče nasazení, mohou low-code nástroje zveřejňovat aktualizace aplikací přímo, téměř bez podpory operačních týmů ICT. Tyto nové nástroje pomáhají netradičním vývojářům, podnikatelům s omezenými technickými schopnostmi, kteří pracují mimo ICT organizace.

Díky low-code nástrojům mohou tito lidé budovat aplikace sami jen s drobnou výpomocí od profesionálních vývojářů. Ostatní nástroje ICT automatizace zahrnují playbooky, které do jednoho řetězce spojují vícero pracovních postupů, a automatizační platformy Big Data/Hadoop.

Co to znamená pro ICT organizace? Řadu webových vývojářů a administrátorů databází čeká osud, který v posledních letech potkal většinu webmasterů. Jejich úkoly se zautomatizovaly nebo byly přesunuty k méně nákladným/méně zkušeným pracovníkům anebo zahrnuty do širšího pracovního rámce.

Jak budou nové nástroje automatizace umožňovat, aby se projekty realizovaly rychleji, povedou produktoví manažeři, scrum masteři a experience designéři sprinty, aby na základě testování definovali požadavky a poháněli rychlou, iterativní dodávku. Práce na plánování, reportování a stanovování priorit, jež tradičně připadala projektovým manažerům, se rozplyne v rámci nástrojů a infrastruktury dodavatelského procesu.

Na druhou stranu poroste poptávka po nových profesích, jako je například profese datového experta, byznys developera nebo test engineera. Kromě toho i po vývojářích, kteří umí optimalizovat byznysové hodnoty z umělé inteligence a strojového učení.

Nová vlna automatizace představuje výzvy v oblasti lidských zdrojů, plánování pracovních postupů stejně jako v otázce navrhování kariérního růstu v organizacích ICT. Lídři ICT musí promyslet, jak se s těmito změnami popasovat a zároveň zůstat efektivní a konkurenceschopní.

https://www.t-mobile.cz/images/4459c84d-ed9c-4167-a778-e48d7706c42a.jpg