Zpět

Principy úspěšného využívání lidského kapitálu pro společnosti podnikající v technologiích

I menší nebo vznikající technologické společnosti, které zatím nemají formalizované oddělení pro lidské zdroje (HR), potřebují strategie a postupy, které jim pomohou dosáhnout maximální produktivity zaměstnanců.

Každá technologická společnost by určitě uznala, že její úspěch závisí na výkonu jejích zaměstnanců. Mnoho jich ovšem stále hledá důvody, aby mohly otázky týkající se lidského kapitálu nechat bez povšimnutí. Domnívají se, že zaměstnance stačí motivovat jen nadšením a napětím, které je spojené s budováním dynamických technologií, anebo možností spoluvlastnit akcie firmy.

Další překážka je kulturního rázu. Některé společnosti si formální procesy HR spojují s velkými organizacemi zatíženými velkou byrokracií. Což je přesně to, čemu se ve vlastní firmě chtějí vyhnout.

Technologické společnosti ale musí vzít v úvahu následující principy, aby pomocí technologií i lidí budovali budoucnost:

Podpora emocionálního závazku - Je třeba, aby vaši zaměstnanci byli produktivní, inovativní a věrní. Zaměstnanci chtějí pociťovat emocionální závazek směrem ke svému zaměstnavateli i směrem od něj k sobě. Lidé chtějí cítit, že si někdo jejich práce všímá a oceňuje ji. Chtějí vědět, že si jich jejich zaměstnavatel lidsky cení.

Upřesnění očekávání - Měli byste zaměstnancům neúnavně vysvětlovat, co se od nich očekává. Měli byste jim také dát k dispozici nástroje, které potřebují, aby svou práci odváděli kvalitně. Zaměstnanci jsou věrní, pokud mají dojem, že se s nimi jedná otevřeně o situaci podniku a jeho budoucnosti.

Spojení strategie a zaměstnaneckých ambicí -Váš program kompenzací musí spojovat ambice vašich zaměstnanců s vašimi strategiemi a obchodními cíli. Zvažte například vyplácení okamžitých odměn zaměstnancům, kterým se podařilo uspokojit nespokojeného zákazníka.

Odměny ve správný čas - Odměňujte lidi s potenciálem, jejichž práce by mohla pro celou firmu představovat velký přínos. I drobná odměna, například lístky do kina anebo oběd se šéfem mohou vést k tomu, že budou zaměstnanci chtít svou práci vykonávat co nejlépe.

Identifikace klíčových zaměstnanců - Chováte-li se slušně ke každému, neznamená to, že si nevšímáte zaměstnanců, kteří jsou pro firmu klíčoví. Musíte vědět, kdo jsou zaměstnanci, jejichž případný odchod by firmu bolel nejvíce. Ti si zaslouží nejvíc pozornosti a investic do dalšího vývoje.

Najděte způsob, jak tyto kroky podniknout, aniž byste na lidských zdrojích utratili moc peněz anebo museli spustit těžkopádný byrokratický proces. Nestačí, že jste oddaní firmě a nadšení jejími vyhlídkami. Je třeba, aby stejné nadšení a oddanost pociťovali i vaši lidé.

Postupy HR, díky nimž je pracovní síla angažovaná a motivovaná, jsou stejně důležité jako snaha získat dalšího velkého klienta anebo představení nového produktu. Lidé, kteří pro vás pracují, drží budoucnost vaší firmy ve svých rukou. Musíte zajistit, aby jim na vašich úspěších zaleželo, aby je považovali za úspěchy vlastní.

https://www.t-mobile.cz/images/4d0523e8-f32c-4559-a250-baf3f20837c2.jpg