Zpět

Cloudové tipy: Finanční sektor

Finanční segment je v centru změn způsobených exponenciálním technologickým pokrokem. Potřeba interaktivity a mobility mění způsob, jakým nejen interagujeme s finančními institucemi, ale i celkově podnikáme, používáme finanční služby, trávíme volný čas či prostě žijeme.

Banky musí klientům poskytovat intuitivní uživatelské rozhraní pro bezpečné vytváření a správu finančních služeb přes jakékoliv zařízení.

Zároveň pociťují tlak na zvýšení produktivity zaměstnanců. Mají narůstající a často nárazové potřeby na výpočetní kapacitu pro různé infrastrukturní IT služby, analytiku, výpočetní modely či risk management.

Cloud ušetří a hlavně vždy zrychlí

Cloud je už ve finančnictví etablovaný díky schopnosti snížit a zflexibilnit IT náklady – platí se průběžně a jen podle potřeby. Esenciální vlastnost cloudu je přesné účtování zdrojů přiřazených ke konkrétní IT službě, proto s sebou cloud přináší také zvýšení transparentnosti účelového vynakládání prostředků.

Hlavním motivátorem pro vstup do cloudu se stává s ním související agilita: Cloud lze zřídit ihned a zrychlené tempo moderní doby už často vylučuje zdlouhavé budování vlastní infrastruktury.

Různé typy migrací a cloud jako trezor

Při přesunu do cloudu je třeba zvážit způsob přechodu. Překlopit monolitickou aplikaci „jedna k jedné" na virtualizovanou platformu cloudu je jednoduché. Nemusí však přinést to pravé kouzlo cloudu, spočívající v horizontálních samo-škálovatelných a vyvažovaných platformách, odolných proti výpadku jednotlivých komponentů.

Tento způsob je vhodný pro přesun tradičních aplikací specificky vyvinutých pro finanční segment, i když mnoho z nich je již k dispozici také ve formě SaaS aplikací. Specializované aplikace na mikroplatby, prodej komodit, ratingové kalkulace či simulace rizik. To jsou jen jedny z příkladů oblastí, kde už je bohatá nabídka softwarových řešení nabízených z cloudu jako služba.

Oblíbenými ve finančnictví se stávají i různé platformové služby, od databáze jako služba až po například objektový storage, který je vhodný na bezpracné ukládání velkého množství statických informací, jako například fotografií.

Specifická oblast využití cloudu je zálohování a disaster recovery. Cloud, na rozdíl od tradičních páskových knihoven, splňuje i nové požadavky související s GDPR nařízením na selektivní mazání osobních údajů.

Bezpečnost a legislativa

Podle legislativy v České i Slovenské republice mohou banky obecně ukládat data a provozovat aplikace v cloudu. Výjimku tvoří specifické údaje, které si určují samotné banky na základě rizika ohrožení jejich bezpečnostních zájmů.

Bezpečnost cloudových služeb v T-Mobile CZ je potvrzena souvisejícími ISO certifikáty. Důvěra zákazníků z finančního sektoru se opírá o desítky let zkušeností s provozem vysoce citlivých a kritických telekomunikačních a IT služeb.

Bezpečnost cloudu úzce souvisí s bezpečností konektivity a právě my máme výhodu unikátní kombinace cloudových služeb se službami privátní datové sítě a housingu ve vlastních datových centrech.

https://www.t-mobile.cz/images/edb2a557-c6ee-4567-8594-9247b9d76eb8.jpg