Zpět

7 Cloud computing trendů pro rok 2017

O tom, že žijeme v éře cloudu už není pochyb. Flexibilita výpočetních zdrojů, výhody modelu „platíš, co spotřebuješ", bleskové zřízení, ale také vyšší bezpečnost jsou obecně známé. Co bude dál?

1. Oblak roste. Zatímco Gartner předpovídá celosvětový nárůst v prodeji cloudových služeb ve výši 18 % a IDC je s číslem 24 % ještě optimističtější, v našich končinách to bude nepochybně ještě o něco více.

Lákadla cloudu se u nás stávají všeobecně známými, ale jeho využití je stále podstatně nižší než v USA a Západní Evropě. A z menšího se roste snadněji. Pokud narazíte na čísla o velikosti cloudového trhu, nenechte se jimi zmást. Při průzkumech záleží na tom, které IT služby definujeme jako cloudové.

2. Agilita nadevše. Flexibilní škálování a průběžné náklady jsou stále dominantními faktory pro vstup do cloudu. Do popředí se však dostávají s ním související agilita a bezpečnost. Firmy a organizace na našem trhu postupně zjišťují, že schopnost cloudu vytvořit IT službu okamžitě je revoluční, i když těžko vyčíslitelná.

Většina zákazníků v České republice a na Slovensku už také chápe, že cloud je bezpečnější než domácí infrastruktura. Málokterá organizace má tolik zdrojů, zkušeností či jen prostého času řešit komplexní bezpečnost, tak jako cloudový provider.

3. Škálované řešení. V naší podnikové sféře stále dominují vícevrstvové aplikace, ve kterých prezentační, aplikační i databázovou vrstvu zajišťují jedinečné servery. A ty jsou nenahraditelné.

Pokud takový server zažije problém, dotkne se celé IT služby. Proto přibývají horizontálně škálované řešení složené ze skupin serverů, ve kterých je každý jedinec nahraditelný. Servery vznikají samy, pokud zbytek „stáda" nestíhá. Když už jich není potřeba, zanikají.

Přechod s existujícími aplikacemi na takovou moderní, horizontálně škálovanou platformu může být pracný hlavně při databázové vrstvě. Její návratnost je v jistotě, že takový design pokryje nejen výkyvy ve výkonu, ale také výpadky jednotlivých komponent.

4. Umělá inteligence jako služba. Machine learning se přesouvá ze stránek časopisů do komerčních nasazení. Rozpoznávání obsahu, obrazu, videa, kognitivní funkce nad textem, nebo predikce složitých numerických scénářů.

To jsou jen některé příklady oblastí využití. Cloud přináší potřebnou výpočetní sílu na jakékoliv místo a zařízení, zároveň odbourává potřebu kupovat související aplikační vybavení. Služba Amazonu, která přes API rozhraní textově popíše zaslaný obrázek, je jedna z prvních vlaštovek vznikajícího cloudového odvětví - AIaaS.

5. Kontejner a serverless. Kontejnery splnily vývojářům sen o přenositelnosti jejich aplikací - jsou to balíky obsahující vše potřebné pro provoz aplikace a bez operačního systému. Řeší škálovatelnost i vysokou dostupnost přidáváním či ubíráním komponentů.

2017 je konečně rok, kdy technologie Docker začne i v našich končinách dostávat náležitou pozornost, přičemž stále zůstane okrajovým tématem. Fenomén „serverless" jde ještě o krok dál a nabízí „jen" aplikační funkcionalitu přes API rozhraní.

6. Hybrid dominuje. Cloud je stále lákavější. Jsou však oblasti, kde se nehodí buď z licenčních, nebo výkonnostních důvodů. To platí jednak z pohledu jednotlivých IT služeb konkrétní organizace, ale také z pohledu jednotlivých vrstev jedné IT služby.

Z tohoto důvodu bude hybridní nasazení cloudu spolu s vlastní infrastrukturou stále dominantní. Při tomto řešení je třeba myslet především na související konektivitu. Proto je více než přínosné, když je váš cloudový provider i telco firma.

7. Konsolidace trhu. Konzultační firmy předpovídají konsolidaci globálního trhu na třech hlavních hráčů - AWS, Azure a Google. Svět se ale více rozděluje, než spojuje a důležitou roli budou hrát i lokální cloudy v dané zemi.

Zbylým hráčům nezbývá nic jiného, než zaměřit se na okrajové speciality, které jsou zmíněny v předchozích bodech.

https://www.t-mobile.cz/images/f9f40620-a304-4676-8037-91399ea6e4ed.jpeg