Zpět

Vyšší princip cloudu

Slovo „cloud“ je k vidění stále častěji nejen v odborné literatuře, ale i v běžném tisku nebo článcích na internetu. Přesto se mnozí lidé pragmaticky rozhodli cloud ignorovat. Až jim vstoupí do cesty a narazí do něj, teprve tehdy si začnou zjišťovat více informací. Cloudem ale spíš proletíte, aniž byste si ho všimli.

Cloud není jen možnost zálohovat si data někam na internet. Na cloud lze totiž nahlížet obecně jako na princip, který je již živý všude kolem nás. Všude tam, kde jako zákazník platíte za nějakou službu, aniž byste se starali o její provoz, rozvoj a zabezpečení, funguje princip důvěry vás jako zákazníka v poskytovatele služby. Vaší jedinou starostí je zaplatit za to, co jste využili.

Bezstarostné využívání služeb

Při současné dostupnosti technologií by si každá firma mohla teoreticky postavit vlastní malou elektrárnu a vyrábět elektřinu vlastními silami. Ale proč by to dělala, když se stačí napojit na rozvodnou síť a zaplatit svému distributorovi za elektřinu, která byla odebrána. Všechny starosti na hlavu elektráren.

A co vlastní voda? Provrtat se k prameni, osadit techniku, připojit k elektřině, postavit rozvody, vyřešit úpravu vody, poradit si s obdobím sucha. Ano, zvládnout se to dá, ale většina firem se napojí na veřejnou vodovodní síť. Všechny starosti na hlavu vodáren.

O peníze jde až na prvním místě, jak se říká. Moje peníze jsou dnes jen výpis na obrazovce elektronického bankovnictví. Převody ťukám do svého smartphonu. V obchodě, kavárně, restauraci platím přiložením bezkontaktní karty. Zaměstnanci, firmy, státy – všichni tomuto virtuálnímu systému věří a fungují na něm. Všechny starosti na hlavu bank.

A jak je to v IT

V posledních letech stále více firem řeší i své IT potřeby cloudovým principem. U softwaru se tím zbaví nutnosti investovat nemalé částky do jednorázových nákupů licencí. Není třeba nakupovat a instalovat servery. Není třeba za ně platit elektřinu. Nemusí na nic dlouho čekat, vše potřebné si naklikají za pár minut.

Firmy také takto předejdou potížím s licenčními kontrolami, protože nakupují službu včetně zalicencování a mají ke všemu prokazatelnou historii. Poskytovatel za ně řeší soulad s legislativou. Sníží se rizika lidské chyby vlastních zaměstnanců, kteří vždy nemusejí mít nastudované veškeré potřebné IT know-how. Všechny starosti na poskytovatele cloudových IT služeb.

Přátele máme v cloudu na Facebooku. Kolegy v cloudu na LinkedInu. Roky naší korespondence jsou uloženy v cloudu na Seznam.cz nebo jiném webovém e-mailu. Fotky a videa v cloudu Googlu, Microsoftu nebo Dropboxu.

Jakékoliv zboží, dokonce včetně jídla, nám už doveze jakási služba z jakéhosi cloudu, kam si poručíme. Nakonec zjistíte, že už dávno jsme obklopeni cloudem zboží, služeb, myšlenek a vztahů. A důvěra v tento cloud nám dává možnost se plně soustředit na sebe, vlastní podnikání a vlastní cíle.

https://www.t-mobile.cz/images/7155cacc-5f59-42dd-9a9e-cca27e81c0b0.jpg