Zpět

Cloud – efektivní řešení pro každého

Ať už šéfujete nebo pracujete v menší, střední nebo velké firmě, časem začnete řešit otázku, zda vám při rozvíjejícím se byznysu stačí kapacita a stav vašich serverů či celé IT infrastruktury. Všichni dobře víme, že server, diskové pole, switch anebo router, který před pěti roky byl nejmodernější model na trhu, dnes vůbec nemusí splňovat stále se zvyšující nároky.

Ať už jsou to požadavky na zabezpečení, již zmiňovanou kapacitu nebo na výkon, musíte je časem řešit vy nebo vaše IT oddělení. Je to v podstatě nekončicí rutinní kolečko životnosti a optimalizace z pohledu provozu.

Starší servery spotřebovávají větší množství energie a nedocilují již požadovaných výkonů. Potřebují četnější údržbu a často musí zasahovat i IT pracovník, který čím dál tím víc řeší nějaký menší nebo větší problém právě s danou životností.

Navíc potřebujete více místa na aplikace, dokumenty, zálohy a také rychlost odezvy už nemusí být taková, na jakou jste byli zvyklí nebo jakou jste si představovali.

Počítáte, či na provoz takového serveru neutrácíte příliš mnoho peněz. Sledujete celkové náklady z pohledu TCO (Total Cost of Ownership). Přemýšlíte, zda pořídíte nový a za 5 let, popřípadě i dříve, budete ve stejné situaci.

Chcete tuhle operativu změnit? Chcete se věnovat pouze vašemu klíčovému podnikání a přitom i mnohdy ušetřit nemalé peněžní prostředky? Měli byste se poohlédnout, jaká řešení nabízí trh.

Problémy, které řeší téměř každá firma

Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše a prozradím, že hodně podobné problémy měla i společnost Oriflame. Stejný problém řešili ale v daleko větším měřítku. Společnost je zastoupena v 60 zemích světa, kde působí cca 3,6 milionu kosmetických poradkyň a jejich nabídka se prezentuje ve 40 jazycích.

Takže tu v žádném případě nešlo o jeden zastaralý server, ale o celkovou modernizaci a vyřešení situace pro celou jejich IT infrastrukturu, včetně její umístění v profesionálních datových centrech.

Společnost Oriflame vlastnila celou infrastrukturu, což bylo stále nákladnější na provoz a samotná modernizace fyzických komponent by nebyla levná a z dlouhodobého hlediska ani efektivní. Bylo také potřeba investovat do rozšiřování kapacity a výkonu serverů pro podporu jednotlivých aplikací.

A to nemluvím o vysokých personálních nákladech na IT a odvádění pozornosti od vlastního byznysu a inovativních projektů. Právě po celkové analýze (i z pohledu TCO) se hledalo optimálnější řešení, které by pragmaticky vyhovovalo všem potřebám společnosti Oriflame.

A řešení? Cloud.

Jako nejvhodnějším řešením pro tuto společnost se nakonec ukázal hybridní cloud, včetně komplexního outsourcingu celé IT infrastruktury, která přinesla obrovskou flexibilitu a dynamiku celého řešení a zároveň i výrazné úspory na straně klienta.

Část infrastruktury se přesunula do virtuálního prostředí a zbylá se přesunula do tradičního kolokačního datového centra, kde je pod dohledem a v péči odborníků. Do toho samozřejmě spadá i provoz interních IT systémů, jejich zálohování a zajištění prakticky neomezené datové konektivity s vysokou dostupností. Díky tomu je možné rychleji reagovat na požadavky trhu.

Samotný chod celé společnosti se vůči koncovým uživatelům prakticky nezměnil, až na zmíněnou dynamiku, flexibilitu a obecné zajištění vyšší dostupnosti. Koncovým uživatelům nezáleží na tom, kde má firma umístěné datové sklady, kde a jak běží účetní systémy, ani jak a kde probíhá správa interních dokumentů.

Mnohem důležitější je, že se mohou spolehnout, že vše bude fungovat tak, jak má a vše bude zabezpečené a zálohované. Připojením všech systémů do globální sítě Oriflame mají ke všemu přístup opravdu kdekoliv na světě. Navíc získali zpět své IT, které se teď může věnovat rozvoji a inovacím v jejich vlastním byznysu a to na dynamické a flexibilní IT infrastruktuře.

Webový portál pro necelé 4 miliony uživatelů

Outsourcingem IT to celé nekončí. Fungování celého jejich byznysu závisí jako většina podnikání na informacích. Jak ale informovat takové množství poradců v tolika zemích? Jediná správná odpověď zní: prostřednictvím firemních webových stránek.

Správa a provoz webových stránek ve virtuálním prostředí umožňuje velké množství jazykových verzí, e-shop i portál pro Oriflame poradce. Právě virtuální prostředí umožňuje pružně navyšovat nebo naopak snižovat výpočetní výkon serverů při sezónních výkyvech, jako jsou např. Vánoce, letní výprodeje nebo slevové či jiné akce související s novým katalogem produktů. Při větší návštěvnosti se pak nestane, že by najednou spadl server či nějakým způsobem kolabovala celá IT infrastruktura.

Benefity pro každého

Mezi významné benefity celého řešení jsou přehledné náklady na IT, včetně plánování investic na další rozvoj. Řešení s sebou přináší výrazně větší flexibilitu při zavádění nových projektů a společnost je tak schopna pružně a dynamicky reagovat na poptávky trhu. Zákazník anebo kosmetický poradce se může spolehnout na dostupné webové stránky a e-shop, bez omezení a nežádoucích výpadků, což bylo cílem celého projektu.

Společnost ORIFLAME je mezinárodní kosmetickou firmou přímého prodeje zastoupenou ve více než 60 zemích světa, která nabízí prodej kosmetiky prostřednictvím kosmetických poradců a e-shopu. Vedle cca 7500 kmenových zaměstnanců pestrou paletu moderních, přírodních výrobků nabízí také prodejní tým tvořený zhruba 3,6 miliony nezávislých kosmetických poradkyň, které celosvětově vytvářejí roční prodeje přesahující zhruba 1,5 miliardy eur. Společnost vlastní výrobní závody ve Švédsku, Polsku, v Číně, Rusku a Indii a v globálním R&D centru výzkumu a vývoje zaměstnávají více než 100 vědeckých pracovníků. Katalogy s širokou nabídkou výrobků jsou distribuované ve 40 jazycích.

https://www.t-mobile.cz/images//b012d99b-e24f-4142-9237-f4f86ea1bb67.jpg