Převod osobní smlouvy

Snadný převod existující smlouvy.

Stačí zavolat na Zákaznické centrum, osobně již nikam nemusíte.

Můžete převádět firemní čísla na osobní i naopak.

Jak převést smlouvu u mobilních služeb

Účastnickou smlouvu můžete převést u hlasového tarifu, mobilního internetu a internetu bez drátu ve všech prodejnách T-Mobile i na Zákaznickém centru pod číslem 800 737 373. Nejdříve však po vystavení prvního vyúčtování služeb (v případě existence splátkového kalendáře na zařízení, nejdříve 30 dní od aktivace či prodloužení smlouvy).

Pokud budete smlouvu uzavírat ve značkové či partnerské prodejně, můžete ji podepsat prostřednictvím elektronické pošty. Zpracovanou smlouvu naleznete v Můj T-Mobile, případně vám ji můžeme poslat e-mailem.

Co k převodu potřebujete a jak bude probíhat:

 • Na prodejnu se musí dostavit jak původní účastník i zájemce.
 • Původní účastník i zájemce se musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, v případě cizinců pas).
 • V rámci převodu smlouvy si zájemce volí tarif, nastavuje služby, výhody a kontaktní údaje.
 • Zájemce může být požádán o složení zálohy či depozita.
 • Převod Účastnické smlouvy je trojstranná dohoda, která musí být písemně stvrzena původním účastníkem, zájemcem a zástupcem značkové či partnerské prodejny.

Pokud se vám na prodejnu nechce, můžete převést vaši smlouvu i na Zákaznickém centru. Domluvte se s novým majitelem a stačí, aby jeden z vás zavolal na 800 737 373. Asistent vás oba spojí do konferenčního hovoru, projdete všechny smluvní podmínky a nastavení po telefonu z pohodlí domova a je to!

Pokud jednoho z vás nezastihneme, pošleme kurýrem smlouvu k podpisu. Samozřejmě až poté, co získáme souhlas původního majitele s ukončením jeho smlouvy a převedením na nového majitele.

Převést můžete rovněž splátky za telefon či tablet a závazek plynoucí z titulu podmíněné slevy na tato zařízení. Převést smlouvu nebylo nikdy jednodušší a nic vás to nestojí:)


Jak převést ostatní smlouvy

 • Účastnickou smlouvu pevného internetu nebo pokud jde o firemní číslo můžete převést ve všech prodejnách T-Mobile.
 • V rámci převodu smlouvy pevného internetu není možné změnit tarif (o změnu je potřeba požádat buď před, nebo až po dokončení převodu smlouvy). Převodem nelze změnit adresu, kde je služba využívána.

Je dobré vědět

 • Převod Účastnické smlouvy je zdarma.
 • Zájemce provádí převod SIM karty s telefonním číslem, kdy si nový účastník volí nové podmínky sjednané smlouvy (sjednaná smluvní doba, tarif atd.)
 • V případě hlasového tarifu, mobilního internetu nebo tarifů Internet bez drátu lze na nového účastníka převést splátky a závazek plynoucí z podmíněné slevy na zařízení.
 • Na zájemce se nepřevádí nastřádaný kredit ani jiné slevy.
 • Při převodu může na převáděné SIM kartě dojít ke krátkodobému přerušení poskytování služeb.
 • Převod Účastnické smlouvy na hlasový tarif, mobilní internet nebo tarify Internet bez drátu je zpravidla proveden přímo ve značkové či partnerské prodejně nebo na Zákaznickém centru.
 • O uskutečnění převodu může být původní účastník a zájemce informování prostřednictvím e-mailové zprávy (jestliže má T-Mobile potřebné kontaktní údaje k dispozici).