Instalace certifikátu - postup 2

Instalace z certifikátu staženého od I.CA.

Tuto instalaci je možné zvolit, pokud není možné použít poloautomatický postup. Výsledek je u obou návodů identický.

  1. Kořenový certifikát certifikační autority pro kvalifikované certifikáty I.CA, doba platnosti od 1. 9. 2009 do 1. 9. 2019 - naleznete na adrese:
    http://www.ica.cz/userfiles/files/certifikaty/SHA2/qica_root_key_20090901.der

  2. Stahovaný soubor uložte.

  3. Spusťte aplikaci Adobe Reader.
  4. V menu aplikace Adobe Reader zvolte „Dokument -> Důvěryhodné identity“ a v seznamu „Zobrazit“ vyberte „Certifikáty“.

  5. Klikněte na tlačítko „Přidat kontakty…“ a pomocí tlačítka „Procházet…“ zadejte cestu ke staženému souboru.

  6. Klikněte na tlačítko „Importovat“ a certifikát se přidá do seznamu důvěryhodných.
  7. V seznamu důvěryhodných vyberte certifikát I.CA a klikněte na tlačítko „Upravit důvěryhodnost…“.

  8. V následujícím okně zaškrtněte „Podpisy jako důvěryhodný kořen“ a „Certifikované dokumenty“. Volbu potvrďte tlačítkem OK.

Body 5 až 8 zopakujte pro všechny stažené soubory s certifikáty.

Zavřete všechna dialogová okna.