GPS Locator

Celá rodina na dohled a v bezpečí.

Zjistěte si, kde se pohybují vaši blízcí, mazlíčci nebo třeba auto.

GPS Locator zobrazí přesnou polohu na mapě, funguje i v budovách.

V případě nutnosti spustíte jedním tlačítkem hovor nebo volání o pomoc.

Mapová aplikace

Ukáže vám aktuální polohu GPS Locatoru na přehledné mapě. Polohu vidíte s časovým označením a můžete si ji zobrazit v historii až 1 rok zpátky. Ukázka prostředí aplikace

Spustit mapovou aplikaci Vyzkoušejte demoverzi

Je dobré vědět

 • Služba GPS Locator je určena ke zjištění geografické polohy konkrétních osob či zvířat a může značně pomoci v případě krizové situace nebo ohrožení vašich blízkých.
 • S funkcí Zóny si můžete nastavit SMS upozornění navázané na polohu v předem definované oblasti na mapě.
 • Nikdy se nesnižte k tomu, abyste službu zneužili k nezákonným nebo neetickým účelům!
 • Pamatujte, že službu lze využívat pouze pokud dotyčná osoba ví a souhlasí (udělí vám písemný souhlas) s tím, že můžete zjišťovat její geografickou polohu, případně že ji můžete v krizové situaci odposlouchávat.
 • Získané údaje o poloze a pohybu či informace získané odposlechem je možné dále využít pouze při řešení krizové situace nebo se souhlasem sledované osoby.

Obchodní podmínky

Jak funguje GPS Locator?

 • GPS Locator má přijímač satelitního signálu GPS (Global Positioning System).
 • Zeměpisná poloha se vypočítává zpracováním signálu z několika satelitů najednou.
 • Výsledkem je bod určený zeměpisnými souřadnicemi, zobrazitelný na mapě.

Souřadnice udávají stupně zeměpisné šířky (severní nebo jižní) a zeměpisné délky (východní nebo západní) v mezinárodním souřadném systému WGS-84. Ztratí-li GPS Locator výhled na nebe (např. uvnitř budov), přejde automaticky na lokalizaci prostřednictvím vysílačů mobilní sítě GSM.

Zjištěnou polohu odesílá GPS Locator do mapové aplikace každé 4 minuty. Přenos probíhá přes mobilní telefonní síť, a proto v GPS Locatoru musí být vložená SIM karta T-Mobile.

Jak zjistit polohu GPS Locatoru?

On-line na mapové aplikaci

Spustit mapovou aplikaci

Pomocí SMS

Pošlete SMS ve tvaru NAJDI <jméno GPS Locatoru nebo jeho telefonní číslo> na číslo 4603

Příklady: NAJDI HONZIK, NAJDI 603123456

Jak přesné je určení polohy?

Určená poloha je tím přesnější, čím více satelitů GPS Locator "vidí" a čím jsou satelity dále od sebe. Má-li GPS Locator "výhled" na otevřené nebe, bude lokalizace velmi přesná s odchylkou jen několik metrů. Má-li "výhled" jen na úzký výřez oblohy (např. když je položený v budově u okna) může být poloha nepřesná bohužel i o několik set metrů.

Přijímač satelitního GPS signálu v GPS Locatoru je velmi citlivý. Může se proto stát, že GPS signál naladí i uvnitř budovy nebo v místě bez přímého výhledu na nebe. Takto získaná poloha však bývá zpravidla nepřesná, protože přijímaný signál pochází z malého počtu satelitů, které jsou pro GPS Locator "viditelné" jen v malém výřezu nebe. Takto přijímaný signál je navíc kolísavý, a proto se při každé lokalizaci vypočítá jiná poloha někde v okolí skutečného umístění GPS Locatoru.

Při zobrazení historie v mapě tak můžete vidět, že zjištěná poloha přeskakuje v různé vzdálenosti od skutečné polohy (tento jev bývá nazýván GPS drifting). Takovéto chování nelze považovat za chybné, jedná se o vlastnost technologie GPS. Pro zamezení tohoto jevu doporučujeme přístroj před vstupem do budovy vypnout (poslední zaznamenaná poloha bude tedy před vstupem do budovy) a znovu zapnout po odchodu z budovy.

Výdrž baterie

Při běžném provozu vydrží baterie GPS Locatoru asi 2 dny. Při intenzivním sledování nebo zapnuté funkci monitoring rychlosti, kdy je trvale zapnutý GPS přijímač, vydrží asi jen 6 hodin.

V balení je i druhá baterie a nabíječka na samostatnou baterii. Může tak jednu baterii nabíjet, druhou mít v GPS Locatoru a jen je jednoduše vyměňovat.

Další funkce GPS Locatoru

 • Funkce Zóny, která vám zašle SMS zprávu v případě, že GPS Locator opustí vámi zvolenou oblast nebo do ní naopak vstoupí. Dozvíte se tak např., že vaše dítě dorazilo do školy nebo že vaše auto už nestojí tam, kde jste ho zaparkovali.
 • Telefonní předvolby pro jednotlivá tlačítka na GPS Locatoru - z GPS Locatoru pak lze na tato čísla volat stiskem jediného tlačítka, což je velmi praktické zejména pro děti nebo seniory.
 • Upozornění na nízký stav baterie zasláním SMS na zadané číslo nebo emailem.
 • SMS upozornění na překročení nastavené rychlosti pohybu GPS Locatoru - dozvíte se například, že se dalo do pohybu vaše zaparkované auto nebo že vaše dítě cestou ze školy jede v autě, když mělo jít pěšky (naložil ho někdo do auta?). V tomto režimu musí být GPS přijímač v zařízení trvale zapnutý, a proto se velmi rychle vybíjí baterie. Doporučujeme tento režim zapínat jen v nutných časových intervalech nebo zajistit trvalé napájení GPS Locatoru (například ze zásuvky v autě).
 • Telefonní číslo, z něhož můžete GPS Locator odposlouchávat - v případě podezření na krizovou situaci můžete z tohoto telefonního čísla na GPS Locator zavolat a zjistit, co se v místě děje bez toho, že by to GPS Locator jakkoliv indikoval. Můžete tak posoudit, jestli třeba vašemu dítěti nehrozí nějaké nebezpečí od případného útočníka. Připomínáme, že tuto funkci lze používat pouze se souhlasem sledované osoby.
 • Telefonní čísla, kterým chcete udělit oprávnění sledovat GPS Locator (např. druhý rodič dítěte) - z tohoto telefonního čísla se pak lze přihlásit do aplikace, kde bude GPS Locator zpřístupněn nebo zjišťovat jeho polohu přes SMS.
 • Zapnout on-line sledování GPS Locatoru, kdy se jeho poloha zjišťuje každých 10 vteřin - tato funkce je praktická při podezření na krizovou situaci. Zároveň však rychle vybíjí baterii GPS Locatoru, a proto ji doporučujeme používat pouze výjimečně.

Příslušenství pro usnadnění používání - součást balení

 • Popruh na krk vybavený trhací pojistkou. Vaše dítě si tak neublíží, kdyby se za popruh někde zachytilo.
 • Praktické pouzdro můžete uchytit třeba na obojek vašeho domácího mazlíčka. Pouzdro není zcela vodotěsné.

Zásady správného používání GPS Locatoru

 • Službu GPS Locator lze používat pouze v souladu s platnými právními předpisy a se zákonem na ochranu osobních údajů.
 • Každá sledovaná osoba, která má GPS Locator při sobě, musí sledující oprávněné osobě udělit písemný souhlas se zpracováním jejích osobních údajů pro účely služby GPS Locator. Mezi osobní údaje patří i lokalizační údaje nebo informace získané odposlechem.
 • Na vyžádání T-Mobile nebo Úřadu na ochranu osobních údajů je sledující osoba povinná písemný souhlas předložit. Vzor souhlasu se všemi náležitostmi si můžete stáhnout zde.
 • Bude-li zjištěno u některého zákazníka zneužití služby, má T-Mobile právo službu zákazníkovi bez náhrady ukončit.