<link href="https&#x3a;&#x2f;&#x2f;static2&#x2e;t-mobile&#x2e;cz&#x2f;t-mobile-responsive-theme&#x2f;css&#x2f;aui&#x2e;css&#x3f;browserId&#x3d;other&#x26;themeId&#x3d;tmobileresponsive_WAR_tmobileresponsivetheme&#x26;minifierType&#x3d;css&#x26;languageId&#x3d;cs_CZ&#x26;b&#x3d;6201&#x26;t&#x3d;1495025804000" rel="stylesheet" media="screen" />

Dobrovolníci

Téměř 40 000 hodin jsme odpracovali jako dobrovolníci

  • Malujeme, uklízíme, vyklízíme a zvelebujeme prostory.
  • Pečujeme o lesy a lesní školky, přírodu, vzácné rostliny a živočichy.
  • Navštěvujeme dětské domovy, azylové domy, domy seniorů, nemocnice nebo specializované léčebny, kde se snažíme pomáhat třeba povídáním nebo organizováním programu.
  • Pomáháme na dobročinných bazarech a prodejích.
  • Předáváme své znalosti a zkušenosti například v marketingu, komunikaci, personalistice a financích jako expertní dobrovolníci.

Naši zaměstnanci, ať už jednotlivci nebo týmy, pomáhají v rámci programu Den pro dobrý skutek po celé České republice v malých i velkých neziskovkách. Tato jednodenní dobrovolnická činnost často přeroste v trvalou pomoc. Ty, kteří svůj volný čas dlouhodobě věnují dobrovolnictví, pravidelně odměňujeme. Každý rok volíme Dobrovolníka roku.

Nabídku dobrovolnických příležitostí pravidelně doplňujeme. Pokud máte zájem, abychom k vám přišli pomáhat, napište nám na pomahame@t-mobile.cz.

Naši dobrovolníci v akci

Podívejte se na příběhy vybraných dobrovolníků - zaměstnanců T-Mobile.

Akce: Polívková smršť

Dobrovolníci: Kristýna Fryšová, Jana Knězová a Michael Sidó, oddělení interní komunikace T-Mobile

Koho jsme podpořili: Neziskovou organizaci ERGO Aktiv, která poskytuje podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku a pomáhá jim při návratu do aktivního života a při řešení celkové nepříznivé sociální a životní situace.

Co bylo třeba udělat: V rámci gurmánského benefičního projektu jsme se ve stánku na pražském Andělu snažili prodat co nejvíce porcí staročeské zelňačky podle rodinného receptu šéfkuchaře TOP Hotelu Praha Zbyňka Ženíška.

A co se nám povedlo: Během jednoho dne se nám podařilo získat částku téměř 20 000 Kč na rehabilitaci a pomoc při návratu do normálního života klientům ERGO Activ, kteří si péči nemohou dovolit z vlastních zdrojů.

Proč pomáháme: Uvědomujeme si, že ne každý se těší pevnému zdraví nebo stabilní sociální situaci. Pokud to jen trochu můžeme změnit a někomu pomoci, jdeme do toho.

A proč zrovna tady: Polívkovou smršť jsme si vybrali, protože jsme věděli, komu a proč pomáháme. Navíc se nám líbilo, že jde o celodenní aktivitu na čerstvém vzduchu a že jí můžeme účastnit v plném složení našeho týmu. Díky tomu jsme spolu mohli trávit čas jinak, než je tomu každý den v kanceláři.

Akce: Asistované profesionální přátelství

Dobrovolník: Věra Moravcová, CSS Back Office specialista T-Mobile

Koho podporuji: Péče o duševní zdraví

Co je třeba dělat: Od začátku roku 2016 pracuji v organizaci Péče o duševní zdraví jako dobrovolník, kdy se věnuji především činnosti, tzv. asistovanému profesionálnímu přátelství. V praxi to znamená socializaci duševně nemocných klientů, jejich začlenění do běžného společenského života a pomoc při aktivním využití volného času. Činnosti a aktivity pro nás tak běžné, jsou velmi náročné pro lidi trpící duševní poruchou. V současné době se věnuji třem klientům postiženým schizofrenií.

A co se mi povedlo: Na jednom z mých klientů pociťuji velkou změnu ve vztahu ke mně i ke svému okolí. Je znát, že jsme odbourali prvotní nedůvěru a silné úzkosti v blízkosti většího počtu lidí. Teď běžně chodíme do kaváren i posilovny a klient je schopný si i sám zajít do knihovny nebo na nákup do obchodního centra.

Proč pomáhám: Svůj volný čas trávím smysluplně a mám možnost pomoct potřebným, což mě naplňuje. Navíc se o problematiku duševních nemocí zajímám a mám tak skvělou příležitost naučit se něco nového, včetně vzdělávání se na různých kurzech a seminářích.

A proč pomáhám zrovna tady: Duševní nemoc je nemoc jako každá jiná. S lidmi s duševní poruchou se v běžném životě denně setkáváme, aniž bychom o tom vůbec věděli. Odborná pomoc většinou bohužel spočívá pouze v tom, jaké léky by měl nemocný člověk brát, ale Péče o duševní zdraví se zaměřuje na tu, dle mého, nejdůležitější stránku pomoci, a to psychosociální rehabilitaci.

Akce: Komunikace projektu Muži proti rakovině

Dobrovolník: Ivo Mareček, senior specialista on-line marketingu T-Mobile

Koho jsem podpořil: Nadační fond Muži proti rakovině, který se snaží popularizovat téma rakoviny prostaty a její prevence. I když je rakovina prostaty nejčastějším zhoubným nádorem mužů, nemluví se o ní zdaleka tolik, kolik by bylo třeba.

Co bylo třeba udělat: V rámci projektu jsme se snažili přijít s možnostmi, jak zviditelnit nejen nadační fond, ale i téma jako takové. Nakonec jsme se zaměřili na internet. Je to ideální medium, kde mohou muži získat o rakovině prostaty informace, aniž by se museli bát ztráty anonymity (což je v případě tohoto onemocnění jedna z velkých bariér pravidelné prevence).

A co se mi povedlo: Spolu se zástupci nadačního fondu se nám podařilo navrhnout novou strukturu webu a připravit potřebné dokumenty tak, aby se na něj podařilo zajistit finanční prostředky a mohl se zrealizovat (dnes na www.muziprotirakovine.cz). Web se postupně stává centrálním informačním bodem pro všechny vzdělávací aktivity nadačního fondu.

Proč pomáhám: Je to radost. Zkuste to taky.

A proč jsem pomohl zrovna tady: Spousta případů rakoviny končí špatně jen kvůli nedostatku prevence. Nikdy nevíme, kdy nás něco takového může potkat také. Fond navíc dělají skvělí lidé, kterým bych kdykoliv pomohl znovu.

Akce: Volnočasové aktivity dětí z dětských domovů

Dobrovolník: Lucie Matějková, koordinátor právních služeb a ochranných známek, Dobrovolník T-Mobile, 2015

Koho podporuji: Dobré víly dětem a Opři se

Co je třeba dělat: Jsme skupina dobrovolníků, která úzce spolupracuje s několika dětskými domovy ve Středočeském kraji. Snažíme se být dětem oporou a být s nimi tam, kde s nimi nemohou být rodiče – ať už na jejich vystoupeních na vánočních besídkách, divadelních představeních či na sportovních akcích.

A co se mi povedlo: Pro děti pořádáme nejrůznější akce – jednodenní, víkendové, ale i týdenní, od výletů či návštěv tržišť přes letní tábory až po zimní lyžařské výcviky. Jezdíme za nimi po celý rok a pořádáme pro ně doučování, dílny nebo zájmové kroužky jako třeba fotografování a kurzy animace. Pomáháme dětem, aby věděly, že i když byly na cestu vyslány samy, stojí za nimi někdo, o koho se mohou opřít.

Proč pomáhám: Nejspíš jsem chtěla něco změnit a někomu pomoci. Tak jsem pátrala, kde bych mohla být k užitku a našla jsem.

A proč pomáhám zrovna tady: Dává mi skvělý pocit, že mohu pro někoho udělat něco, co mně přijde samozřejmé, a jemu to mění svět. Dává mi spoustu energie, když vidím, že to, co děláme, má smysl. Navíc mám kolem sebe úžasné kolegy a kolegyně, kteří chtějí pomoci. A v neposlední řadě mi dobrovolnictví dalo možnost potkat spoustu nových lidí, kteří mají můj obdiv.

Akce: Instruktor a trenér mentálně postižených sportovců

Dobrovolník: Petr Macák, Office Management Services Specialist, Dobrovolník T-Mobile, 2013

Koho podporuji: České hnutí speciálních olympiád (ČHSO)

Co je třeba dělat: Dělám, co je potřeba. Lyžařského instruktora, rozhodčího na turnajích ve stolním tenise nebo pomáhám při přípravě projektů.

A co se mi povedlo: Za úspěch, u kterého jsem jako trenér byl přítomen, považuji zisk medailí na ZOH v Pyeong Changu 2013 a LOH v Los Angeles 2015 - pro zájemce více na www.specialolympics.cz/historie. Věřím, že naši sportovci budou úspěšní i na dalších olympiádách.

Proč pomáhám: Do prostředí osob s mentálním postižením jsem se dostal náhodou v roce 1995. Celorepublikový sportovně-rehabilitační tábor těchto sportovců se konal v rekreačním středisku, které jsem provozoval. Od té doby s nimi spolupracuji a postupně jsem se dostal až k trenérství v ČHSO.

A proč pomáhám zrovna tady: Práce s mentálně postiženými sportovci je relax a také sebereflexe. Někdy je dobré podívat se na svět jejich očima, a také mě baví vidět jejich čistou radost z dosažených úspěchů. Nechci být za každou cenu u všeho, ale pomáhám tam, kde jsem platný a kde je to efektivní. To je práce se sportovci a pomoc při boji o finanční krytí aktivit ČHSO.

Akce: Canisterapie a záchranářská kynologická práce

Dobrovolník: Alice Selby, Senior manažerka regulace, Dobrovolník T-Mobile, 2016

Koho podporuji: Domov Kolešovice, Helppes a Záchranná brigáda kynologů Praha

Co je třeba dělat: Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Pes a canisterapeut mohou provádět sociální rehabilitaci v léčebnách, stacionářích, seniorských domovech a zařízeních pro tělesně, smyslově nebo mentálně postižené. Kromě canisterapie jsem členem Záchranné brigády kynologů Praha. Záchranní psi jsou úspěšní při vyhledání pohřešovaných ve volných i těžce prostupných terénech, sutinách, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

A co se mi povedlo: V canisterapii jsem našla vhodný způsob komunikace se seniory tak, aby moje návštěvy se psem opravdu přinášely radost do jejich životů. V záchranařině se mi daří plnit náročné podmínky kladené na čekatele záchranné brigády tak, abych se stala jejím členem.

Proč pomáhám: Když se moje dcera osamostatnila, mohla jsem si dovolit dělat věci, které mě vždycky lákaly, ale neměla jsem na ně dostatek času. Ty jsem chtěla spojit s nějakou prospěšnou činností.

A proč pomáhám zrovna tady: Pro seniory a vážně zdravotně postižené je canisterapie často jediným rozptýlením v jejich nelehkém životě. Kontakt se psem jim dává možnost naprostého otevření se bez obavy z neporozumění či odmítnutí. Pokud jde o záchranářský výcvik, dobře vycvičený pes má potenciál zachraňovat se svým psovodem lidské životy. Nicméně cesta k tomu je dlouhá a nelehká.