Grantové výzvy

Grantová výzva T-Mobile Pomáháme 2020 bude vypsána v první polovině letošního roku.

Grantová výzva T-Mobile Pomáháme podporuje projekty, které

  • zvyšují informační gramotnost (např. orientace v množství zpráv, vyhodnocování relevance zdroje, ověřování informací)
  • osvětlují principy sběru, vyhodnocování a využívání dat uživatelů internetu (stopování chování na internetu, cílená reklama, obsah zpráv „na míru“ atd.)
  • rozvíjejí kritické myšlení ve vztahu k médiím
  • zmírňují ohrožení cílových skupin z důvodu špatného porozumění obsahu na internetu (kyberšikana, nekalé obchodní praktiky atd.)
  • přispívají k vzájemnému respektování, či dokonce propojení názorových bublin na internetu a sociálních sítích


Podmínky grantové výzvy T-Mobile Pomáháme naleznete zde.


Žádost o grant

Grantová výzva T-Mobile Pomáháme 2020 bude vypsána v první polovině letošního roku.

Přehled projektů podpořených výzvou T-Mobile Pomáháme 2019:

Projekt Organizace/Žadatel Grant
ANTIDEZINFORMAČNÍ HNUTÍ Roman Číhalík 200 000 Kč
Aplikace pro online výuku a procvičování dovedností v oblasti mediální gramotnosti Demagog.cz, z.s. 198 000 Kč
CrashFAKE! Interaktivní hra pro studenty – odhalování dezinformací a využívání kvalitních informačních zdrojů Krajská knihovna Karlovy Vary 123 000 Kč
Důvěřuj, ale prověřuj - kritické myšlení nejen pro seniory Nadační fond Lepší senior, Národní 58/32, 110 00 Praha 1 189 500 Kč
Faketicky Přemysl Danda 155 000 Kč
IMMUNE ENHANCED Transparency International – Česká republika, o.p.s. 200 000 Kč
INTERNETEM BEZPEČNĚ A ROZUMEM PROTI FAKE NEWS you connected, z.s. 145 000 Kč
Média v měnícím se světě Junák – český skaut, Skautský institut, z. s. 196 000 Kč
My Street Films My Street Films, z.s. 200 000 Kč
Orbi Pontes ORBI PONTES z.s 37 000 Kč
Pravda a manipulace v mediích Klub Aktiv 198 900 Kč
Preventivní programy Spirála Prostor pro 170 500 Kč
Rozvoj fact-checkingového projektu Manipulátoři.cz 120 000 Kč

Grantová výzva T-Mobile Pomáháme 2020 bude vypsána v první polovině letošního roku.

Co se nám společně podařilo?

Podívejte se na vybrané projekty, podpořené grantovou výzvou T-Mobile Mluvme spolu.

Krompach umí

Nezisková organizace / Neformální skupina: Blanka Horáčková, grantistka T-Mobile Mluvme spolu, 2013

Cíl: Budovat a rozvíjet sousedské vztahy - aby se sousedé v obci Krompach o sobě dověděli, co kdo umí, a pomocí svých koníčků se lépe seznámili. Zároveň jde o to, aby se svými koníčky lidé pochlubili a ohledně toho, s čím jeden má zkušenosti a druhý ne, si vzájemně zdarma a dobrovolně poradili.

Nutnost změny: Krompach, vesnička poblíž Cvikova na severu Čech. Někteří zdejší obyvatelé jsou místní a jiní do vsi přijíždějí jen na víkendy a vlastně se pořádně neznají.

Co se povedlo: Databáze kontaktů sousedů na webu krompachumi.cz a kniha Krompach umí. V ní si vždy najdete jméno toho, kdo rád pomůže např. opravit starý nábytek, upéct dort nebo prořezat stromy.

Brno - střet

Nezisková organizace / Neformální skupina: spolek Tripitaka, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit netradičního průvodce vyloučenou lokalitou tzv. brněnského Bronxu spoluprací místních obyvatel s konceptuální umělkyní Kateřinou Šedou.

Nutnost změny: Většinová populace by měla přestat vnímat tuto brněnskou oblast jako problém, ale vidět v ní naopak zajímavý prvek, který město obohacuje.

Co se povedlo: Zaznamenat množství osudů a příběhů díky komunitním setkáním a návštěvám v domech a bytech, do kterých jsou zapojeni i studenti sociologie a antropologie a výtvarná skupina teenagerů Batežo Mikilu. Na Ghettofestu 2015 se s velkým zájmem místních setkala komunitní akce „skupinové focení". Při všech aktivitách probíhá sběr podkladů pro tištěného průvodce a mapy.

Mámy s ručením omezeným

Nezisková organizace / Neformální skupina: VIVAjump z. s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit prostor pro komunikaci mezi rodiči samoživiteli a mezi nimi a zaměstnavateli, upozornit na problematiku této sociální skupiny.

Nutnost změny: Samoživitelé mají často pocit sociální vyloučenosti. Zejména v začátku je pro ně složitá i finanční situace. Neví, jaké mají možnosti a jaká práva. Pracovní podmínky lze jen špatně skloubit s péčí o dítě.

Co se povedlo: Akce a kurzy pro samoživitele s hlídáním dětí, Bazárek naživo vol. I. a II., konference pro zaměstnavatele For employers.

Bezpečný prostor pro ženy

Nezisková organizace / Neformální skupina: Metráž, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vybudovat sociální podnik, kde si ženy bez domova vydělají, ale i bezpečný prostor, kde se mohou vzájemně podpořit.

Nutnost změny: Ženy bez domova jsou menšinou i v této komunitě. V Metráži se učí vytvářet módní doplňky, získají pracovní zkušenosti a také druhou šanci.

Co se povedlo: Kateřina Jungová s módní designérkou a majitelkou značky Leeda Lucií Kutálkovou vytvořily ve spolupráci s desítkou žen bez domova několik kolekcí trik, šatů a doplňků, které se prodávají v kamenných i internetových obchodech s designem a módou. Dvěma jejich spolupracovnicím se už díky pracovním návykům získaným v projektu podařilo najít plnohodnotné zaměstnání.

Přírodní zahrada spojuje

Nezisková organizace / Neformální skupina: Mraveniště, z.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Společná tvorba přírodní zahrady dobrovolnou prací lidí z místních spolků, starousedlíků i novousedlíků s cílem propojit místní spolky a komunitu a prohloubit tak mezilidské vztahy.

Nutnost změny: V českých obcích jsou často narušené nebo komplikované vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky - střetávají se tak dva světy, které mohou být v lecčems odlišné, ale spojuje je láska k místu, kde žijí. A tu je potřeba prohlubovat.

Co se povedlo: Naplánovat a společnými silami vybudovat komunitní zahrádku, ve které je hliněná pec, „jedlý“ koutek, ohniště, pískoviště a vrbový domeček. Do brigád se zapojili místní, lidé z okolních obcí i z dalších spřátelených spolků. Došlo tak k propojení obyvatel a navázání nových přátelství.

Znakovka do škol - děti dětem

Nezisková organizace / Neformální skupina: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Zvýšit u dětí na 1. stupni ZŠ povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou formou.

Nutnost změny: Slyšící děti často nemají zkušenosti s kontaktem s dětmi neslyšícími, a proto je zapotřebí učit obě skupiny, jak spolu správně komunikovat a vzájemně je sbližovat.

Co se povedlo: Pohádkový den pro zhruba 500 dětí ze ZŠ, kdy neslyšící děti hrály pohádky, které byly tlumočeny profesionálními tlumočníky znakového jazyka. Vznikl Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol, který vytvořily děti pro děti, a který byl realizován formou omalovánek.

Divadlo Ujeto

Nezisková organizace / Neformální skupina: Teatrálie, z. s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2017

Cíl: Nastudovat a uvádět divadelní hru s mentálně postiženými herci.

Nutnost změny: Mentálně postižení tvoří marginalizovanou skupinu. Její zástupci však mají potenciál zapojovat se do uměleckých aktivit, proto je třeba jim nabídnout příležitost k uplatnění.

Co se povedlo: Pohádková komedie s názvem Králové Tramtárie měla premiéru 19. června 2018 v Divadle Kampa, dočkala se vřelého přijetí a dále se hraje. V diskusích po představení se daří navázat dialog s diváky na téma lidí s hendikepem.

Multigenerační komunitní centrum – dříve narození vítáni

Nezisková organizace / Neformální skupina: Nesedím, sousedím, z.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2017

Cíl: Prolomit osamělost břevnovských seniorů a zapojit je do komunitního života.

Nutnost změny: Senioři, kteří chtějí zůstat aktivní, potřebují nové impulsy a často nějakou dobu trvá, než se podaří získat jejich pozornost.

Co se povedlo: Břevnovští senioři se účastnili desítek lektorovaných setkání v komunitním centru, ale hlavně se postupně sami aktivně zapojili do plánování budoucích aktivit.