Grantové výzvy

Letošní grantová výzva T-Mobile Pomáháme podpoří částkou 1 669 312 korun 15 projektů, které jsou zaměřeny na téma Být spolu a mají za cíl:

  • usnadnit pomocí moderních technologií komunikaci těm, kteří se buď vlivem epidemie, nebo z jiných důvodů ocitli v izolaci a trpí pocity osamělosti
  • posílit komunitní vazby s důrazem na zapojení osamělých lidí (singles, rodiče samoživitelé, děti, senioři, handicapovaní…)
  • informovat o problému osamělosti a rizicích s ním spojených

Přehled projektů podpořených výzvou T-Mobile Pomáháme 2020:

Organizace/Žadatel Projekt Částka
Alsa Zařízení oční navigace pro pacienty s ALS 199 600 Kč
Dobrodějky Celý rok spolu a o Vánocích také 115 000 Kč
Domov Korýtko Multimediální stánek pro seniory 44 758 Kč
Generace i60 Portál vdovyvdovam.cz 159 700 Kč
Hospic sv. Jana N. Neumanna Pohlazení na dálku 52 000 Kč
Léčivka Návštěvy na dálku 180 000 Kč
Marek Háša Hravě spolu 169 000 Kč
Moje česká škola Moje česká škola 100 000 Kč
Naděje Digitalizace proti osamělosti osob s handicapem 26 271 Kč
Oblastní charita Kutná Hora S babi na drátě 134 024 Kč
Pečovatelská služba Homediss Chceme být ve spojení 114 450 Kč
Psychocentrum Domeček Hodonín Prevence izolace duš. nemocných a soc. vyloučených 94 680 Kč
Ramona senior Zlepšení PC dovedností seniorů a zdravotně postižených 67 500 Kč
Spolu proti samotě Spolu telefonujeme 200 000 Kč
Vital life Tablet pro seniory v domově Vital life 12 329 KčPodmínky grantové výzvy T-Mobile Pomáháme naleznete zde.

Zasílání žádostí o grant bylo ukončeno 31. července.

Co se nám společně podařilo?

Podívejte se na vybrané projekty, podpořené grantovou výzvou T-Mobile Mluvme spolu.

Média v měnícím se světě

Nezisková organizace / Neformální skupina: Junák – Český skaut, Skautský institut, grantista T-Mobile Pomáháme 2019

Cíl: Předat mladým lidem prostřednictvím debat s odborníky a novináři povědomí o tom, jak správně vyhledávat informace a poskytnout jasnější přehled o mediálním světě v době, kdy nás internet zahlcuje nejrůznějšími typy i záměry médií. Vysvětlení role novináře a proč a jak jsou média často nástrojem moci.

Nutnost změny: Otevřeně debatovat a vzdělávat mladé publikum v oblastech, jako jsou vyhledávání informací, fake news, role tradičních médií i sociálních sítí, je důležité. V mladých lidech je třeba budovat pravdivou představu o tom, jak vlastně novinář pracuje a jaký smysl má jeho práce v dnešní společnosti, která chce být demokratickou.

Co se povedlo: V rámci projektu proběhly debaty v Praze, Brně a Olomouci, které se věnovaly proměně médií a současným hrozbám, klimatickým změnám a jejich obrazu v médiích, boji s fake news, pohledu novinářek na válečné zpravodajství a etickému kodexu novináře. Hosty byli například Robert Čásenský, šéfredaktor magazínu Reportér, Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, nebo Petra Procházková z Deníku N.

Krompach umí

Nezisková organizace / Neformální skupina: Blanka Horáčková, grantistka T-Mobile Mluvme spolu, 2013

Cíl: Budovat a rozvíjet sousedské vztahy - aby se sousedé v obci Krompach o sobě dověděli, co kdo umí, a pomocí svých koníčků se lépe seznámili. Zároveň jde o to, aby se svými koníčky lidé pochlubili a ohledně toho, s čím jeden má zkušenosti a druhý ne, si vzájemně zdarma a dobrovolně poradili.

Nutnost změny: Krompach, vesnička poblíž Cvikova na severu Čech. Někteří zdejší obyvatelé jsou místní a jiní do vsi přijíždějí jen na víkendy a vlastně se pořádně neznají.

Co se povedlo: Databáze kontaktů sousedů na webu krompachumi.cz a kniha Krompach umí. V ní si vždy najdete jméno toho, kdo rád pomůže např. opravit starý nábytek, upéct dort nebo prořezat stromy.

Brno - střet

Nezisková organizace / Neformální skupina: spolek Tripitaka, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit netradičního průvodce vyloučenou lokalitou tzv. brněnského Bronxu spoluprací místních obyvatel s konceptuální umělkyní Kateřinou Šedou.

Nutnost změny: Většinová populace by měla přestat vnímat tuto brněnskou oblast jako problém, ale vidět v ní naopak zajímavý prvek, který město obohacuje.

Co se povedlo: Zaznamenat množství osudů a příběhů díky komunitním setkáním a návštěvám v domech a bytech, do kterých jsou zapojeni i studenti sociologie a antropologie a výtvarná skupina teenagerů Batežo Mikilu. Na Ghettofestu 2015 se s velkým zájmem místních setkala komunitní akce „skupinové focení". Při všech aktivitách probíhá sběr podkladů pro tištěného průvodce a mapy.

Mámy s ručením omezeným

Nezisková organizace / Neformální skupina: VIVAjump z. s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit prostor pro komunikaci mezi rodiči samoživiteli a mezi nimi a zaměstnavateli, upozornit na problematiku této sociální skupiny.

Nutnost změny: Samoživitelé mají často pocit sociální vyloučenosti. Zejména v začátku je pro ně složitá i finanční situace. Neví, jaké mají možnosti a jaká práva. Pracovní podmínky lze jen špatně skloubit s péčí o dítě.

Co se povedlo: Akce a kurzy pro samoživitele s hlídáním dětí, Bazárek naživo vol. I. a II., konference pro zaměstnavatele For employers.

Bezpečný prostor pro ženy

Nezisková organizace / Neformální skupina: Metráž, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vybudovat sociální podnik, kde si ženy bez domova vydělají, ale i bezpečný prostor, kde se mohou vzájemně podpořit.

Nutnost změny: Ženy bez domova jsou menšinou i v této komunitě. V Metráži se učí vytvářet módní doplňky, získají pracovní zkušenosti a také druhou šanci.

Co se povedlo: Kateřina Jungová s módní designérkou a majitelkou značky Leeda Lucií Kutálkovou vytvořily ve spolupráci s desítkou žen bez domova několik kolekcí trik, šatů a doplňků, které se prodávají v kamenných i internetových obchodech s designem a módou. Dvěma jejich spolupracovnicím se už díky pracovním návykům získaným v projektu podařilo najít plnohodnotné zaměstnání.

Přírodní zahrada spojuje

Nezisková organizace / Neformální skupina: Mraveniště, z.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Společná tvorba přírodní zahrady dobrovolnou prací lidí z místních spolků, starousedlíků i novousedlíků s cílem propojit místní spolky a komunitu a prohloubit tak mezilidské vztahy.

Nutnost změny: V českých obcích jsou často narušené nebo komplikované vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky - střetávají se tak dva světy, které mohou být v lecčems odlišné, ale spojuje je láska k místu, kde žijí. A tu je potřeba prohlubovat.

Co se povedlo: Naplánovat a společnými silami vybudovat komunitní zahrádku, ve které je hliněná pec, „jedlý“ koutek, ohniště, pískoviště a vrbový domeček. Do brigád se zapojili místní, lidé z okolních obcí i z dalších spřátelených spolků. Došlo tak k propojení obyvatel a navázání nových přátelství.

Znakovka do škol - děti dětem

Nezisková organizace / Neformální skupina: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Zvýšit u dětí na 1. stupni ZŠ povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou formou.

Nutnost změny: Slyšící děti často nemají zkušenosti s kontaktem s dětmi neslyšícími, a proto je zapotřebí učit obě skupiny, jak spolu správně komunikovat a vzájemně je sbližovat.

Co se povedlo: Pohádkový den pro zhruba 500 dětí ze ZŠ, kdy neslyšící děti hrály pohádky, které byly tlumočeny profesionálními tlumočníky znakového jazyka. Vznikl Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol, který vytvořily děti pro děti, a který byl realizován formou omalovánek.

Divadlo Ujeto

Nezisková organizace / Neformální skupina: Teatrálie, z. s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2017

Cíl: Nastudovat a uvádět divadelní hru s mentálně postiženými herci.

Nutnost změny: Mentálně postižení tvoří marginalizovanou skupinu. Její zástupci však mají potenciál zapojovat se do uměleckých aktivit, proto je třeba jim nabídnout příležitost k uplatnění.

Co se povedlo: Pohádková komedie s názvem Králové Tramtárie měla premiéru 19. června 2018 v Divadle Kampa, dočkala se vřelého přijetí a dále se hraje. V diskusích po představení se daří navázat dialog s diváky na téma lidí s hendikepem.

Multigenerační komunitní centrum – dříve narození vítáni

Nezisková organizace / Neformální skupina: Nesedím, sousedím, z.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2017

Cíl: Prolomit osamělost břevnovských seniorů a zapojit je do komunitního života.

Nutnost změny: Senioři, kteří chtějí zůstat aktivní, potřebují nové impulsy a často nějakou dobu trvá, než se podaří získat jejich pozornost.

Co se povedlo: Břevnovští senioři se účastnili desítek lektorovaných setkání v komunitním centru, ale hlavně se postupně sami aktivně zapojili do plánování budoucích aktivit.