<link href="https&#x3a;&#x2f;&#x2f;static2&#x2e;t-mobile&#x2e;cz&#x2f;t-mobile-responsive-theme&#x2f;css&#x2f;aui&#x2e;css&#x3f;browserId&#x3d;other&#x26;themeId&#x3d;tmobileresponsive_WAR_tmobileresponsivetheme&#x26;minifierType&#x3d;css&#x26;languageId&#x3d;cs_CZ&#x26;b&#x3d;6201&#x26;t&#x3d;1495025804000" rel="stylesheet" media="screen" />

Grantové výzvy

Grantová výzva T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2017 podpoří 37 projektů neziskových organizací, lokálních komunit a neformálních skupin celkovou částkou 3 027 565 Kč. Letošní grantovou výzvu plánujeme vypsat přibližně v polovině roku.

Organizace Projekt Výše grantu
ABC o sluchu a komunikaci, z.s. Táto, mámo, vyprávěj mi pohádku! 100 000 Kč
Beachklub Ládví, z.s. Parkurové hřiště pro teenegary v Žernosecké ulici v areálu Beachklubu Ládví 83 200 kč
Bunkr, o.p.s. Tóčo na Borku 95 000 Kč
BuranTeatr, z.s. Lekce tandemového divadla 25 200 Kč
Centrum Ententyky, z.s. Senioři dětem, děti seniorům 33 860 Kč
Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. Bublina - program pro děti v pěstounské péči a jejich sourozence 71 000 Kč
cool-NISA-tour, z.s. Podpora KultiVARu v jeho dalších aktivitách. 100 000 Kč
Česká federace dámy Soutěžní hraní dámy pro nevidomé 92 100 Kč
Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Praze Jsem člověk ne diagnoza 100 000 Kč
Divadlo X10, z.s. Zpočátku jsme byli skeptický 72 000 Kč
Eva Malíková Zážitkové víkendy pro děti s autismem a jejich rodiny 84 600 Kč
Husitské centrum, o.p.s. Otevřená náruč 100 000 Kč
INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. V každém věku se můžeme učit - doučování a podpora lidí s postižením 60 000 Kč
Jan Wirth Znakovárna 96 000 Kč
Michal Hejsek Herní světy 100 000 Kč
Nadační fond Dobrá srdce Klubík a dílničky Dobrých srdcí 96 500 Kč
Nesedím, sousedím, z.s. Multigenerační komunitní centrum – dříve narození vítáni 90 000 Kč
Občanská společnost DSi, z.s. PŘEKONÁVÁNÍ HADICAPŮ JAKO VÝZVA 48 300 Kč
Občanské sdružení SEPPIA, z.s. CESTA KOLEM SVĚTA 86 000 Kč
Oblastní charita Kutná Hora Dobrovolnictví je jízda! 90 450 Kč
Offcity, z.s. Automatické divadlo / Paměť mlýnů 83 200 Kč
Okrašlovací spolek města Libčice nad Vltavou Smyslová stezka Libčice nad Vltavou 64 000 Kč
OLiVy, z.s. Modrá odpoledne v RC OLIVY 99 876 Kč
Pražské centrum, z.s. Karlínské příběhy v Kasárnách 100 000 Kč
Rodina u nás, z.s. Společná řeč 100 000 Kč
Romany art workshop, z.s. Theater - cesta k lidem 99 900 Kč
Senohraby (nejen) sobě, z.s. Žijeme řemesly 89 279 Kč
SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV Rozkvetlá droužkovická dětská komunitní zahrádka 100 000 Kč
Slezská diakonie Maňáskové divadlo EFFATHA 100 000 Kč
Sousedský spolek Merboltice Obnova kříže božích muk v Merbolticích u č.p. 141 54 700 Kč
Spolek na ochranu industriálního dědictví, z.s. Ukažte svou tvář 31 400 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Znakovka do škol 2 100 000 Kč
Teatrálie, z.s. Divadlo Ujeto 97 000 Kč
Veronika Kupková "PAMĚŤ MÍSTA - PO STOPÁCH ZANIKLÉHO MĚSTA PŘÍSEČNICE" (naučná stezka kolem Přísečnice) 60 000 Kč
Veselá Brná, z.s. Rok na vsi 96 000 Kč
Voltiž Duha, z.s. Děti, senioři a hendicapovaní komunikují pomocí VOLTIŽE Duha. 58 000 Kč
you connected, z.s. Internetem Bezpečně – ochrana sociálně a zdravotně znevýhodněných osob (děti a mládež z dětských domovů, senioři a nevidomí) 70 000 Kč

Pro aktuální informace o další grantové výzvě T-Mobile Mluvme spolu
sledujte naši facebookovou stránku T-Mobile Pomáháme.

Co se nám společně podařilo?

Podívejte se na vybrané projekty, podpořené grantovou výzvou T-Mobile Mluvme spolu.

Nezisková organizace / Neformální skupina: Blanka Horáčková, grantistka T-Mobile Mluvme spolu, 2013

Cíl: Budovat a rozvíjet sousedské vztahy - aby se sousedé v obci Krompach o sobě dověděli, co kdo umí, a pomocí svých koníčků se lépe seznámili. Zároveň jde o to, aby se svými koníčky lidé pochlubili a ohledně toho, s čím jeden má zkušenosti a druhý ne, si vzájemně zdarma a dobrovolně poradili.

Nutnost změny: Krompach, vesnička poblíž Cvikova na severu Čech. Někteří zdejší obyvatelé jsou místní a jiní do vsi přijíždějí jen na víkendy a vlastně se pořádně neznají.

Co se povedlo: Databáze kontaktů sousedů na webu krompachumi.cz a kniha Krompach umí. V ní si vždy najdete jméno toho, kdo rád pomůže např. opravit starý nábytek, upéct dort nebo prořezat stromy.

Nezisková organizace / Neformální skupina: spolek Tripitaka, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit netradičního průvodce vyloučenou lokalitou tzv. brněnského Bronxu spoluprací místních obyvatel s konceptuální umělkyní Kateřinou Šedou.

Nutnost změny: Většinová populace by měla přestat vnímat tuto brněnskou oblast jako problém, ale vidět v ní naopak zajímavý prvek, který město obohacuje.

Co se povedlo: Zaznamenat množství osudů a příběhů díky komunitním setkáním a návštěvám v domech a bytech, do kterých jsou zapojeni i studenti sociologie a antropologie a výtvarná skupina teenagerů Batežo Mikilu. Na Ghettofestu 2015 se s velkým zájmem místních setkala komunitní akce „skupinové focení". Při všech aktivitách probíhá sběr podkladů pro tištěného průvodce a mapy.

Nezisková organizace / Neformální skupina: VIVAjump z. s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit prostor pro komunikaci mezi rodiči samoživiteli a mezi nimi a zaměstnavateli, upozornit na problematiku této sociální skupiny.

Nutnost změny: Samoživitelé mají často pocit sociální vyloučenosti. Zejména v začátku je pro ně složitá i finanční situace. Neví, jaké mají možnosti a jaká práva. Pracovní podmínky lze jen špatně skloubit s péčí o dítě.

Co se povedlo: Akce a kurzy pro samoživitele s hlídáním dětí, Bazárek naživo vol. I. a II., konference pro zaměstnavatele For employers.

Nezisková organizace / Neformální skupina: Metráž, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vybudovat sociální podnik, kde si ženy bez domova vydělají, ale i bezpečný prostor, kde se mohou vzájemně podpořit.

Nutnost změny: Ženy bez domova jsou menšinou i v této komunitě. V Metráži se učí vytvářet módní doplňky, získají pracovní zkušenosti a také druhou šanci.

Co se povedlo: Kateřina Jungová s módní designérkou a majitelkou značky Leeda Lucií Kutálkovou vytvořily ve spolupráci s desítkou žen bez domova několik kolekcí trik, šatů a doplňků, které se prodávají v kamenných i internetových obchodech s designem a módou. Dvěma jejich spolupracovnicím se už díky pracovním návykům získaným v projektu podařilo najít plnohodnotné zaměstnání.

Nezisková organizace / Neformální skupina: Mraveniště, z.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Společná tvorba přírodní zahrady dobrovolnou prací lidí z místních spolků, starousedlíků i novousedlíků s cílem propojit místní spolky a komunitu a prohloubit tak mezilidské vztahy.

Nutnost změny: V českých obcích jsou často narušené nebo komplikované vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky - střetávají se tak dva světy, které mohou být v lecčems odlišné, ale spojuje láska k místu, kde žijí. A tu je potřeba prohlubovat.

Co se povedlo: Naplánovat a společnými silami vybudovat komunitní zahrádku, ve které je hliněná pec, „jedlý“ koutek, ohniště, pískoviště a vrbový domeček. Do brigád se zapojili místní, lidé z okolních obcí i z dalších spřátelených spolků. Došlo tak k propojení obyvatel a navázání nových přátelství.

Nezisková organizace / Neformální skupina: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Zvýšit u dětí na 1. stupni ZŠ povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou formou.

Nutnost změny: Slyšící děti často nemají zkušenosti s kontaktem s dětmi neslyšícími, a proto je zapotřebí učit obě skupiny, jak spolu správně komunikovat a vzájemně je sbližovat.

Co se povedlo: Pohádkový den pro zhruba 500 dětí ze ZŠ, kdy neslyšící děti hrály pohádky, které byly tlumočeny profesionálními tlumočníky znakového jazyka. Vznikl Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol, který vytvořily děti pro děti, a který byl realizován formou omalovánek.