<link href="https&#x3a;&#x2f;&#x2f;static2&#x2e;t-mobile&#x2e;cz&#x2f;tmcz-theme&#x2f;css&#x2f;aui&#x2e;css&#x3f;browserId&#x3d;other&#x26;themeId&#x3d;tmcz_WAR_tmcztheme&#x26;minifierType&#x3d;css&#x26;languageId&#x3d;cs_CZ&#x26;b&#x3d;6201&#x26;t&#x3d;1547030880000" rel="stylesheet" media="screen" />

Grantové výzvy

Grantová výzva T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2018 podporuje 25 projektů neziskových organizací, lokálních komunit a neformálních skupin celkovou částkou 1 914 583 Kč.

Organizace Projekt Výše grantu
A.N.O. - Asociace nestátních organizací Informační kampaň Zůstaň nad vlivem 100 000 Kč
BuranTeatr, z.s. AmaTeatr pro sociálně znevýhodněné děti a dospělé 40 300 Kč
Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. Terapie přírodou a obnova studánky 84 000 Kč
České II CO, z.s. Plaveme 95 000 Kč
DW7, o.p.s. Otevřený prostor pro všechny generace 100 000 Kč
Helena Masníková Women-up 96 800 Kč
Miloslav Brada Poznejme se skrze smysly 42 150 Kč
Ivana Mertová Svět v Kadani 99 000 Kč
Kateřina Hlaváčová Mluvme spolu v Hrobcích 58 000 Kč
Lenox, z.s. Osobní asistent v praxi 54 000 Kč
Liběchov sobě Začlenění dětí s poruchami chování do komunitního života města 80 000 Kč
Ondřej Koláček Mobilní a webový databázový nástroj pro práci s lidmi zasaženými mimořádnou událostí 100 000 Kč
Pomáháme, z.s. Kofein pro vaše srdce 100 000 Kč
Pražské fórum Zlíchov je náš domov 54 500 Kč
Rodiče za inkluzi, z.s. Spolu ve škole 59 000 Kč
SaK – Turná, z.s. Společně pro Velkou Turnou 33 000 Kč
Spolek na ochranu industriálního dědictví, z.s. Mezigenerační taneční večery 25 000 Kč
Spolek pro Faunapark ve Frýdku - Místku Oživme stodolu Faunaparku 100 000 Kč
Spolek sousedů Bio Bezdíkov 95 000 Kč
Terezie Veletová Zahrada pro děti 86 000 Kč
Up, z.s. Hudba jede na výlet 85 000 Kč
Útočiště, o.p.s. Kreativně ekologická zahrada 79 533 Kč
Yogadana, z.s. Nová energie, nová přátelství 97 600 Kč
ZOP ČSOP Alter meles Obnova hřbitova původního německého obyvatelstva a úprava kostela sv. Bartoloměje pro společná setkávání komunity 100 000 Kč
ZOP ČSOP Velké Popovice Komunitní tvorba naučné stezky Od zámku k zámku přírodním parkem Velkopopovicko 50 700 Kč

Grantová výzva podporuje projekty, které

  • se týkají života lidí v konkrétní komunitě
  • jsou inovativní, znamenají nový přístup a citelnou změnu k lepšímu a mají dlouhodobý pozitivní dopad
  • představují časově ohraničenou sérii aktivit, která má začátek a konec a posune komunitu z nežádoucí výchozí situace do stavu, kdy je problém částečně nebo zcela vyřešen nebo kdy je využita pozitivní příležitost
  • významně pomohou budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru a znevýhodněným skupinám osob. Lidem sociálně vyloučeným, lidem se zdravotním hendikepem, menšinám (národnostním, genderovým) nebo nově příchozím (imigranti, novousedlíci) dají najevo, že mají v komunitách své místo a že se s nimi počítá

Podmínky grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu naleznete zde.

Grantová výzva pro letošní rok bude vyhlášena přibližně v polovině roku.

Co se nám společně podařilo?

Podívejte se na vybrané projekty, podpořené grantovou výzvou T-Mobile Mluvme spolu.

Krompach umí

Nezisková organizace / Neformální skupina: Blanka Horáčková, grantistka T-Mobile Mluvme spolu, 2013

Cíl: Budovat a rozvíjet sousedské vztahy - aby se sousedé v obci Krompach o sobě dověděli, co kdo umí, a pomocí svých koníčků se lépe seznámili. Zároveň jde o to, aby se svými koníčky lidé pochlubili a ohledně toho, s čím jeden má zkušenosti a druhý ne, si vzájemně zdarma a dobrovolně poradili.

Nutnost změny: Krompach, vesnička poblíž Cvikova na severu Čech. Někteří zdejší obyvatelé jsou místní a jiní do vsi přijíždějí jen na víkendy a vlastně se pořádně neznají.

Co se povedlo: Databáze kontaktů sousedů na webu krompachumi.cz a kniha Krompach umí. V ní si vždy najdete jméno toho, kdo rád pomůže např. opravit starý nábytek, upéct dort nebo prořezat stromy.

Brno - střet

Nezisková organizace / Neformální skupina: spolek Tripitaka, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit netradičního průvodce vyloučenou lokalitou tzv. brněnského Bronxu spoluprací místních obyvatel s konceptuální umělkyní Kateřinou Šedou.

Nutnost změny: Většinová populace by měla přestat vnímat tuto brněnskou oblast jako problém, ale vidět v ní naopak zajímavý prvek, který město obohacuje.

Co se povedlo: Zaznamenat množství osudů a příběhů díky komunitním setkáním a návštěvám v domech a bytech, do kterých jsou zapojeni i studenti sociologie a antropologie a výtvarná skupina teenagerů Batežo Mikilu. Na Ghettofestu 2015 se s velkým zájmem místních setkala komunitní akce „skupinové focení". Při všech aktivitách probíhá sběr podkladů pro tištěného průvodce a mapy.

Mámy s ručením omezeným

Nezisková organizace / Neformální skupina: VIVAjump z. s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vytvořit prostor pro komunikaci mezi rodiči samoživiteli a mezi nimi a zaměstnavateli, upozornit na problematiku této sociální skupiny.

Nutnost změny: Samoživitelé mají často pocit sociální vyloučenosti. Zejména v začátku je pro ně složitá i finanční situace. Neví, jaké mají možnosti a jaká práva. Pracovní podmínky lze jen špatně skloubit s péčí o dítě.

Co se povedlo: Akce a kurzy pro samoživitele s hlídáním dětí, Bazárek naživo vol. I. a II., konference pro zaměstnavatele For employers.

Bezpečný prostor pro ženy

Nezisková organizace / Neformální skupina: Metráž, grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2014

Cíl: Vybudovat sociální podnik, kde si ženy bez domova vydělají, ale i bezpečný prostor, kde se mohou vzájemně podpořit.

Nutnost změny: Ženy bez domova jsou menšinou i v této komunitě. V Metráži se učí vytvářet módní doplňky, získají pracovní zkušenosti a také druhou šanci.

Co se povedlo: Kateřina Jungová s módní designérkou a majitelkou značky Leeda Lucií Kutálkovou vytvořily ve spolupráci s desítkou žen bez domova několik kolekcí trik, šatů a doplňků, které se prodávají v kamenných i internetových obchodech s designem a módou. Dvěma jejich spolupracovnicím se už díky pracovním návykům získaným v projektu podařilo najít plnohodnotné zaměstnání.

Přírodní zahrada spojuje

Nezisková organizace / Neformální skupina: Mraveniště, z.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Společná tvorba přírodní zahrady dobrovolnou prací lidí z místních spolků, starousedlíků i novousedlíků s cílem propojit místní spolky a komunitu a prohloubit tak mezilidské vztahy.

Nutnost změny: V českých obcích jsou často narušené nebo komplikované vztahy mezi starousedlíky a novousedlíky - střetávají se tak dva světy, které mohou být v lecčems odlišné, ale spojuje je láska k místu, kde žijí. A tu je potřeba prohlubovat.

Co se povedlo: Naplánovat a společnými silami vybudovat komunitní zahrádku, ve které je hliněná pec, „jedlý“ koutek, ohniště, pískoviště a vrbový domeček. Do brigád se zapojili místní, lidé z okolních obcí i z dalších spřátelených spolků. Došlo tak k propojení obyvatel a navázání nových přátelství.

Znakovka do škol - děti dětem

Nezisková organizace / Neformální skupina: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2016

Cíl: Zvýšit u dětí na 1. stupni ZŠ povědomí o formách komunikace se sluchově postiženými dětmi a to hravou a zábavnou formou.

Nutnost změny: Slyšící děti často nemají zkušenosti s kontaktem s dětmi neslyšícími, a proto je zapotřebí učit obě skupiny, jak spolu správně komunikovat a vzájemně je sbližovat.

Co se povedlo: Pohádkový den pro zhruba 500 dětí ze ZŠ, kdy neslyšící děti hrály pohádky, které byly tlumočeny profesionálními tlumočníky znakového jazyka. Vznikl Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol, který vytvořily děti pro děti, a který byl realizován formou omalovánek.

Divadlo Ujeto

Nezisková organizace / Neformální skupina: Teatrálie, z. s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2017

Cíl: Nastudovat a uvádět divadelní hru s mentálně postiženými herci.

Nutnost změny: Mentálně postižení tvoří marginalizovanou skupinu. Její zástupci však mají potenciál zapojovat se do uměleckých aktivit, proto je třeba jim nabídnout příležitost k uplatnění.

Co se povedlo: Pohádková komedie s názvem Králové Tramtárie měla premiéru 19. června 2018 v Divadle Kampa, dočkala se vřelého přijetí a dále se hraje. V diskusích po představení se daří navázat dialog s diváky na téma lidí s hendikepem.

Multigenerační komunitní centrum – dříve narození vítáni

Nezisková organizace / Neformální skupina: Nesedím, sousedím, z.s., grantista T-Mobile Mluvme spolu, 2017

Cíl: Prolomit osamělost břevnovských seniorů a zapojit je do komunitního života.

Nutnost změny: Senioři, kteří chtějí zůstat aktivní, potřebují nové impulsy a často nějakou dobu trvá, než se podaří získat jejich pozornost.

Co se povedlo: Břevnovští senioři se účastnili desítek lektorovaných setkání v komunitním centru, ale hlavně se postupně sami aktivně zapojili do plánování budoucích aktivit.