<link href="https&#x3a;&#x2f;&#x2f;static2&#x2e;t-mobile&#x2e;cz&#x2f;tmcz-theme&#x2f;css&#x2f;aui&#x2e;css&#x3f;browserId&#x3d;other&#x26;themeId&#x3d;tmcz_WAR_tmcztheme&#x26;minifierType&#x3d;css&#x26;languageId&#x3d;cs_CZ&#x26;b&#x3d;6201&#x26;t&#x3d;1547030880000" rel="stylesheet" media="screen" />

Akademie T-Mobile pro neziskové organizace - PŘIHLÁŠKA

Obecné informace

Dotazník

Na výběr nabízíme oblasti: HR, PR, management, marketing, finanční řízení, IT, fundraising, práce s dobrovolníky. (v rozsahu max 700 znaků)

Kdo je zodpovědný za tuto oblast, kdo se podílí na realizaci, kdo spolupracuje nárazově? Prosíme, zahrňte do výčtu i externí spolupracovníky. Uveďte, jakou část úvazku pracovníci dané oblasti věnují. Jakou roli v týmu hraje uchazeč, který se bude účastnit akademie? (v rozsahu max 700 znaků)

Co se má ve zvolené oblasti fungování vaší neziskovky změnit a co má vzniknout do prosince 2019? (v rozsahu max 1000 znaků)

V motivačním dopise je třeba vysvětlit, co vás na účasti v programu láká a co od programu očekáváte vy osobně. Zkuste, prosím, také odpovědět na otázku, jak se právě teď setkávají vaše potřeby s nabídkou Akademie T-Mobile a jak zajistíte přenos nabytých znalostí do vaší organizace. (v rozsahu max 700 znaků)

T-Mobile Czech Republic a. s. prohlašuje, že Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výhradně za účelem účasti v Akademii T-Mobile.

Zájemce souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje bude T-Mobile Czech Republic a. s. zpracovávat i po skončení Akademie T-Mobile, a to výhradně za účelem informování o dalších seminářích, grantových nabídkách a aktivitách společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. Tento souhlas může zájemce kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem zaslaným na adresu T-Mobile Czech Republic a.s., oddělení společenské odpovědnosti, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, nebo mailem na pomahame@t-mobile.cz.

Zavřít

Vyplňte prosím všechna zbývající povinná pole:

  OK
  Zavřít

  Děkujeme za Váš zájem o Akademii T-Mobile pro neziskové organizace.
  Vaše přihláška byla úspěšně odeslána.

  Tým T-Mobile Pomáháme

  Zavřít
  Zavřít

  V pořádku uloženo

  Zavřít
  Zavřít

  Nastala chyba při ukládání

  Zkuste to prosím později

  Zavřít
  Zavřít

  Seminář je již plně obsazen

  Omlouváme se

  Zavřít