<link href="https&#x3a;&#x2f;&#x2f;static2&#x2e;t-mobile&#x2e;cz&#x2f;t-mobile-responsive-theme&#x2f;css&#x2f;aui&#x2e;css&#x3f;browserId&#x3d;other&#x26;themeId&#x3d;tmobileresponsive_WAR_tmobileresponsivetheme&#x26;minifierType&#x3d;css&#x26;languageId&#x3d;cs_CZ&#x26;b&#x3d;6201&#x26;t&#x3d;1495025804000" rel="stylesheet" media="screen" />

Semináře a akademie

Odborné semináře

 • Bezplatné celodenní semináře a workshopy pro všechny neziskovky bez ohledu na místo či obor působení.
 • Aktuální témata seminářů volíme na základě zpětné vazby od neziskových organizací.
 • Školiteli jsou převážně expertní dobrovolníci z T-Mobile.

Akademie T-Mobile

 • Roční program pro neziskové organizace.
 • Absolventi akademie projdou řízenou kvalitativní změnou s měřitelnými výstupy.
 • Odborné individuální konzultace (např. v oblasti managementu, marketingu, komunikace, fundraisingu, personalistiky nebo finančního řízení).
 • Koučink a vzdělávání v oblasti soft skills na základě rozvojového plánu každého účastníka.
 • Zaměstnanci T-Mobile v roli koučů, lektorů nebo patronů, kteří monitorují potřeby rozvoje svého svěřence a koordinují ostatní dobrovolníky.

Účastníci letošního ročníku

Dobromysl, Domov Sue Ryder, Luhovaný Vincent, Mimo domov, Nadační fond Seňorina, Sdružení pěstounů Polárka, Taneční aktuality

Absolventi předešlých ročníků

 • 2017Diakonie ČCE, Konsent, Nadace Jedličkova ústavu, Naděje, NáZNAK, Rodina u nás, Zachraň jídlo
 • 2016Člověk v tísni, Děti patří domů, Dětské krizové centrum, Hestia, Okamžik, Pestrá společnost a Sportem proti bariérám
 • 2015Kokoza, Rytmus – od klienta k občanovi, Sportovní klub vozíčkářů Praha, Tripitaka, VIVAjump
 • 2014Česká společnost ornitologická, Klára pomáhá, Liga lidských práv, Nadační fond Muži proti rakovině, Ratolest, Rytmus Benešov

Letošní akademie již běží.

Konference o společenské odpovědnosti

 • Konference, která se pravidelně od roku 2008 zaměřuje na odpovědné chování firem i jednotlivců a sdílení zkušeností s ohledem na aktuální situaci ve společnosti.

Letošní konference o společenské odpovědnosti již proběhla.