Zpět

Fintech: do hry vstupují i banky

Fintech společnosti operují v desítkách zemí a ukrajují z koláče finančních služeb poskytovaných bankami. Nabízejí totiž produkty a služby, které byly dřív dostupné jedině v rámci finančních institucí. Fintechy využívají technologii, aby změnily způsob, jakým zákazníci a podniky peníze spoří, půjčují si je, investují a přesouvají.

Fintech společnosti přitáhly technologické giganty. Společnost Amazon poskytuje půjčky určené malým podnikům. Od vzniku této služby v roce 2017 už na půjčkách poskytla 3 miliardy dolarů. Mileniálové si zjevně finanční produkt nebo službu raději koupí přímo od technologické společnosti.

Trh fintech společností v Evropské unii je ve srovnání se situací v Číně a USA stále v plenkách. Evropská legislativa ale směřuje k větší flexibilitě pro start-upy a alternativní firmy, například umožňuje nebankovním institucím vykonávat platební činnost a mít přístup k datům zákazníků. Revidovaná směrnice o platebních službách, PSD2, která vstoupí v platnost v roce 2018, umožní, aby se celá řada firem stala poskytovateli platebních služeb.

Banky se probouzejí a reagují na problém různými způsoby. Některé s fintech společnostmi vytvářejí společné podniky, joint ventures. Například ve Spojených státech se bankovní dům JP Morgan Chase spojil se společností OnDeck, online úvěrovou platformou pro malé podniky.

Banky jsou také aktivními investory do fintech společností. Například společnost Quicken na prodeji dluhopisů, částečně garantovanými skupinou Credit Suisse Group AG, vydělala 1,25 miliard dolarů.

Jiné banky uvažují o fúzích a akvizicích. Domnívají se, že dojde k nárůstu regulace, jakmile začnou fintechy zakoušet rizika související s tradičním bankovnictvím, například že poskytovatelé úvěrů přes platformy peer-to-peer začnou sekuritizovat půjčky pocházející z jejich platforem.

Fintech společnosti navíc využívají malé propojené IT platformy a veřejný cloud, a tudíž mohou být značně ohrožené zločinem v kyberprostoru. Některé banky mají za to, že pokud budou vlastnit fintechové operace, budou schopné rizika omezit tím, že budou využívat svoje infrastruktury k dodržování předpisů.

Jiné banky a tradiční finanční služby napodobují fintech, které kladou značný důraz na technologie. Tyto finanční instituce investují do velkých dat a pokročilé analytiky, aby lépe pochopily potřeby zákazníků.

Chtějí také poskytovat služby prostřednictvím různých zařízení počínaje mobilními telefony a konče nositelnou elektronikou, tzv. wearables. Jejich strategie je vybudovat komplexní datový ekosystém, který by umožnil přístup k datům zákazníků uvnitř bank i mimo ně.

Banky se probouzejí a vidí riziko, které pro ně představují fintech společnosti. Není sice pravděpodobné, že by banky v budoucnosti vymizely, ovšem nový svět finančních služeb zřejmě bude v mnohém odlišný než cokoli, co jsme dosud poznali.

https://www.t-mobile.cz/images/a30ebc0e-d024-49ca-ae05-19640d6bdc16.jpg