Zpět

Trendy v telekomunikacích jsou digitální

Telekomunikační technologie již využíváme velice dlouho. Za tuto dobu jsme byli svědky různých významných událostí. Za všechny vzpomenu přechod z digitálních na ISDN technologie, spuštění GSM sítí, plošné rozšiřovaní internetu a příchod mobilní datové sítě 3G a hlavně LTE.

V následujících letech nás opět čekají obrovské evoluční změny, kdy komunikace už nebudou tím finálním produktem pro zákazníka, ale musejí zajistit svým výkonem dobrou základnu pro všechny nové digitální trendy. Aplikace a analýza dat už vládnou světu, ale bez přenosu dat se neobejdou. Proto dochází opět k velkým změnám a investicím do telekomunikačních technologií, abychom zvýšili nejen jejich výkonnost, ale i spolehlivost a dostupnost.

 

Budoucnost je ve fixních a komunikačních technologiích

Již nyní pracujeme na rozvoji telekomunikačních technologií, v jejichž rámci jsou klíčové fixní a mobilní programy. Pokud se ptáte proč, odpověď je jednoduchá. Fenoménem dnešní doby je digitalizace a elektronická komunikace. A právě ty musejí stát na kvalitních základech.

Příležitostí k rozvoji je v této oblasti hned několik. My však vidíme největší potenciál v internetové televizi, internetu věcí (IoT) a v chytré domácnosti. Všechny tyto nové trendy vnímáme a chceme být jejich aktivní součástí, a proto se v nejbližších měsících soustředíme na následující projekty:

1. Rozvoj a masivní rozšiřování optických sítí

2. Dokončení implementace 4G (LTE) sítí a jejich optimalizace

3. Příprava na přicházející fenomén 5G mobilních sítí

4. Spuštění komunikačních technologií pro účely IoT s nízkou spotřebou energie

Rozvoj a masivní rozšiřování optických sítí

V příštích pěti letech chceme investovat do nové optické infrastruktury až 600 milionů eur. Důvody jsou hned dva: optické kabely nabízejí téměř neomezenou kapacitu přenosu dat a tato technologie je klíčová pro fungování moderních aplikací. Naším cílem je zajistit pro firmy a občany dostupnost přenosové rychlosti od 1 až 10 Gbit/s.

Dokončení implementace 4G (LTE) sítí a jejich optimalizace

Během minulého roku jsme dokončili masivní implementaci technologie LTE a můžeme mluvit téměř o úplném pokrytí našeho území. Následující dva roky chceme věnovat její optimalizaci, zvyšování kapacity a zlepšení hlasových služeb VoLTE (Voice over LTE).

Příprava na přicházející fenomén 5G mobilních sítí

Potřeba budování 5G sítí vychází z jejich vlastností, které nám umějí poskytnout. 5G sítě dokážou zajistit přenosovou rychlost od 300 Mbit/s až do 1 Gbit/s s možností přenosu extrémního objemu dat. Zpoždění přenosu dat dokážou dostat na úroveň 1 ms a zároveň se vyznačují schopností připojit velké množství zařízení, například v rámci internetu věcí.

Spuštění komunikačních technologií pro účely IoT s nízkou spotřebou energie

Internet věcí je založen na nasazování senzorů a čidel, které přenášejí různé informace a data do centrálního systému, kde dochází k jejich vyhodnocování. Tímto způsobem byste dokázali svůj kávovar ovládat na dálku a data z měřičů tepla nebo vody by se automaticky zaznamenávala na jedno místo, do něhož máte přístup vy, ale i centrální dispečink.

IoT dokáže fungovat i na běžných telekomunikačních technologiích, ale při vysoké spotřebě energie koncových zařízení. Proto byly navrženy sítě schopné přinést výraznou úsporu v této oblasti. V rámci naší skupiny Deutsche Telekom je touto technologií síť NB-IoT, která funguje na našich LTE vysílačích. Testování této sítě jsme spustili v okolí našeho sídla v Praze na Roztylech. Není to však naše první testování na poli IoT. Už dva roky jsme technologickým partnerem a integrátorem IoT sítě Sigfox.

Během předchozího období se nám podařilo výrazně zlepšit naše služby, čehož důkazem je i získání prvenství v testování sítí od P3 Communications GmbH z října 2017. Budoucnost je pro nás jednoznačně digitální, a proto usilovně pracujeme na těchto projektech, jež dokážou přinést nové technologie, ale hlavně možnosti pro naše zákazníky.

https://www.t-mobile.cz/images/81f1ddeb-4b0a-4da5-999d-d52ae6bedbe5.jpg