Máte na své předplacené Twist kartě už jen pár haléřů, nemáte zrovna možnost svou Twist kartu dobít a nutně si potřebujete zavolat?

Zavolej mi zpátky! umožňuje kontaktovat telefonní číslo a zdarma požádat, aby vám bylo z toho čísla zavoláno zpět.

Postup v případě, kdy volaný je zákazníkem T-Mobile:

 1. Zavolejte na telefonní číslo, se kterým chcete spojit.
 2. Hlasový automat vám přehraje zprávu, která vás upozorní na nedostatek kreditu, a zároveň vám nabídne možnost zaslání bezplatné SMS volanému číslu se žádostí o zpětné volání.
 3. Je již jen na volaném, zda se vám ozve nebo ne.

Postup v případě, že volaný není zákazníkem T-Mobile:

 1. Zavolejte na telefonní číslo, se kterým se chcete spojit.
 2. Hlasový automat vám přehraje zprávu, která vás upozorní na nedostatek kreditu, a zároveň vám nabídne možnost krátkého prozvonění volaného čísla.
 3. Prozvonění je automatické. V případě, že volaný stihne hovor přijmout, bude hlasovým automatem informován o tom, že jej žádáte o zpětné volání.
 4. Je již jen na volaném, zda se vám ozve nebo ne.
 • O tom, zda bylo odeslání SMS s žádostí o zavolání zpět nebo prozvonění úspěšné, je volající informován prostřednictvím bezplatné SMS z čísla 4603 (tzv. notifikace). Při odeslání SMS zprávy je toto považováno za úspěšné, pokud je SMS odeslána do SMS centra volaného. Prozvonění je považováno za neúspěšné, pokud je volaný mimo signál, má obsazeno, nebo má vypnutý telefon. Prozvonění je notifikováno jako úspěšné i v případě, že volaný má příchozí hovory přesměrovány do hlasové schránky. Notifikace úspěšnosti prozvonění je zcela závislá na informaci (odezvě) ze sítě volaného.
 • Volající účastník nemůže službu používat v roamingu.
 • Službu je možné využít pouze v mobilních sítích v ČR.
 • Zákazník o zpětné volání může požádat maximálně 5x. Poté již není možné službu využít a je nutné si Twist kartu dobít. Po dobití Twist karty a opětovném jejím vyčerpání je možné znova maximálně 5x zažádat o zpětné volání.
 • Pokud má volající účastník nastavenou zamezenou identifikaci, dojde k potlačení zamezení a při prozvonění se jeho číslo volanému zobrazí.