Marketingové souhlasy

Souhlas s marketingem třetích stran

To úplně první, co bychom vám rádi na úvod sdělili, je, že správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B.3787 (dále jen „TMCZ").


Proč potřebujeme váš souhlas?

Vždy máte právo volby, zda nám souhlas s marketingem třetích stran udělíte, či ne. Je to zkrátka jen na vás. Uzavíráte-li s námi účastnickou smlouvu, zeptáme se vás hned takto na začátku, zda máte zájem tento souhlas udělit. Souhlas máte možnost udělit rovněž elektronickou cestou, pokud je to pro vás jednodušší. V takovém případě dáváte svou volbu najevo zaškrtnutím políčka k tomu určeného. A to v aplikaci Můj T-Mobile, v části Nastavení souhlasů, v aplikaci nebo na webu operátora. A proč vůbec váš souhlas potřebujeme? Právní důvod je zakotven v článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách a zařízeních, sociodemografická data, komunikaci s námi, metadata a cookies.


Proč osobní údaje zpracováváme (účel zpracování)?

Tyto údaje zpracováváme především proto, abychom vám později mohli například nabídnout produkt nebo službu, které by se vám podle nás mohly hodit.

Protože chceme být stále užitečnější a chceme vám život především usnadňovat, vaše osobní údaje a jejich analýza (využívání dat pro vypracování anonymizovaných a agregovaných analýz) nám umožní rozvíjet naše služby tak, aby byly opravdu dobré. Mohou se ale také hodit pro veřejnoprávní účely, jako je plánování dopravy, parkování atp.


S kým spolupracujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli nabídnout ty produkty a služby, které se vám budou nejvíc hodit. Rádi vám také rozšíříme obzory o nabídky našich obchodních partnerů. Ovšem jen o ty nejzajímavější. Nabídky vám budeme vždy zasílat my, v žádném případě ne naši obchodní partneři.

Ne všechno ale zvládáme sami. K pomoci proto využíváme rovněž zpracovatele osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů samozřejmě spolupracujeme jen s těmi (například call centrum, které nabízí zboží naším jménem), s nimiž máme uzavřenou odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.


Jak dlouho můžeme vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu dvou let od ukončení smluvního vztahu nebo do doby odvolání vašeho souhlasu.

Na závěr bychom chtěli znovu zdůraznit, že váš souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Přehled udělených souhlasů naleznete v aplikaci Můj T-Mobile, kde můžete souhlasy dále spravovat (odvolat či znovu udělit). Dále souhlas můžete udělit či odvolat pomocí kontaktního formuláře, telefonicky v zákaznickém centru TMCZ a rovněž v prodejně TMCZ. Jakmile nám dáte vědět, že už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, ukončíme tento proces v co nejkratší době, jakou nám naše technické a administrativní možnosti dovolí.

Další informace ke zpracování vašich osobních údajů naleznete zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju.

Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T-Mobile

To úplně první, co bychom vám rádi na úvod sdělili, je, že správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B.3787 (dále jen „TMCZ").


Proč potřebujeme váš souhlas?

Vždy máte právo volby, zda nám souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely, a to včetně profilování, udělíte, či ne. Je to zkrátka jen na Vás. Uzavíráte-li s námi účastnickou smlouvu, zeptáme se Vás hned takto na začátku, zda máte zájem tento souhlas udělit. Souhlas máte možnost udělit rovněž elektronickou cestou, pokud je to pro Vás jednodušší. V takovém případě dáváte svou volbu najevo zaškrtnutím políčka k tomu určeného. A to v aplikaci Můj T-Mobile, v části Nastavení souhlasů, v aplikaci nebo na webu operátora. A proč vůbec váš souhlas potřebujeme? Právní důvod je zakotven v článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: provozní a lokalizační údaje, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, informace o používaném zařízení, informace o segmentaci zákazníka do zákaznické skupiny (například podle preference využívání určité služby), fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách, sociodemografická data, komunikaci s námi, metadata a cookies.


Proč osobní údaje zpracováváme (účel zpracování)?

Tyto údaje zpracováváme především proto, abychom vám později mohli například nabídnout produkt nebo službu, a to včetně profilování s cílem přizpůsobit nabídku přímo na míru.

Protože chceme být stále užitečnější a chceme vám život především usnadňovat, vaše osobní údaje a jejich analýza (využívání dat pro vypracování anonymizovaných a agregovaných analýz) nám umožní rozvíjet naše služby tak, aby byly opravdu dobré. Mohou se ale také hodit pro veřejnoprávní účely, jako je plánování dopravy, parkování atp.


S kým spolupracujeme?

Ne všechno zvládáme sami. K pomoci proto využíváme rovněž zpracovatele osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů samozřejmě spolupracujeme jen s těmi (například call centrum, které nabízí naše služby), s nimiž máme uzavřenou odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.


Jak dlouho můžeme vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání našich produktů a služeb a následně po dobu 6 měsíců, pokud souhlas neodvoláte dříve.

Na závěr bychom chtěli znovu zdůraznit, že váš souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Přehled udělených souhlasů naleznete v aplikaci Můj T-Mobile, kde můžete souhlasy dále spravovat (odvolat či znovu udělit). Dále souhlas můžete udělit či odvolat pomocí kontaktního formuláře, telefonicky v zákaznickém centru TMCZ a rovněž v prodejně TMCZ. Jakmile nám dáte vědět, že už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, ukončíme tento proces v co nejkratší době, jakou nám naše technické a administrativní možnosti dovolí.

Další informace ke zpracování vašich osobních údajů naleznete zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju.

Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely T-Mobile a marketing třetích stran

To úplně první, co bychom vám rádi na úvod sdělili, je, že správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B.3787 (dále jen „TMCZ").


Proč potřebujeme váš souhlas?

Vždy máte právo volby, zda nám souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely, a to včetně profilování, udělíte, či ne. Je to zkrátka jen na vás. Uzavíráte-li s námi účastnickou smlouvu, zeptáme se vás hned takto na začátku, zda máte zájem tento souhlas udělit. Souhlas máte možnost udělit rovněž elektronickou cestou, pokud je to pro Vás jednodušší. V takovém případě dáváte svou volbu najevo zaškrtnutím políčka k tomu určeného. A to v aplikaci Můj T-Mobile, v části Nastavení souhlasů, v aplikaci nebo na webu operátora. A proč vůbec váš souhlas potřebujeme? Právní důvod je zakotven v článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: provozní a lokalizační údaje, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, informace o používaném zařízení, informace o segmentaci zákazníka do zákaznické skupiny (například podle preference využívání určité služby), fakturační a platební údaje, informace o využívaných službách, sociodemografická data, komunikaci s námi, metadata a cookies.


Proč osobní údaje zpracováváme (účel zpracování)?

Tyto údaje zpracováváme především proto, abychom vám později mohli například nabídnout produkt nebo službu, a to včetně profilování s cílem přizpůsobit nabídku přímo na míru.

Protože chceme být stále užitečnější a chceme vám život především usnadňovat, vaše osobní údaje a jejich analýza (využívání dat pro vypracování anonymizovaných a agregovaných analýz) nám umožní rozvíjet naše služby tak, aby byly opravdu dobré. Mohou se ale také hodit pro veřejnoprávní účely, jako je plánování dopravy, parkování atp.


S kým spolupracujeme?

Rádi vám také rozšíříme obzory o nabídky našich obchodních partnerů. Ovšem jen o ty nejzajímavější. Nabídky vám budeme vždy zasílat my, v žádném případě ne naši obchodní partneři.

Ne všechno ale zvládáme sami. K pomoci proto využíváme rovněž zpracovatele osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů samozřejmě spolupracujeme jen s těmi (například call centrum, které nabízí zboží naším jménem), s nimiž máme uzavřenou odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.


Jak dlouho můžeme vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání našich produktů a služeb a následně po dobu šesti měsíců, pokud souhlas neodvoláte dříve.

Na závěr bychom chtěli znovu zdůraznit, že váš souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Přehled udělených souhlasů naleznete v aplikaci Můj T-Mobile, kde můžete souhlasy dále spravovat (odvolat či znovu udělit). Dále souhlas můžete udělit či odvolat pomocí kontaktního formuláře, telefonicky v zákaznickém centru TMCZ a rovněž v prodejně TMCZ. Jakmile nám dáte vědět, že už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, ukončíme tento proces v co nejkratší době, jakou nám naše technické a administrativní možnosti dovolí.

Další informace ke zpracování vašich osobních údajů naleznete zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju.