Platební a Premium SMS

Zaplaťte za služby nebo zboží SMSkou rychle a pohodlně

Stačí vyťukat a odeslat SMS zprávu s krátkým kódem.

Cenu vám odečteme z kreditu nebo se projeví ve vyúčtování.

Zaplatit můžete za služby a produkty od našich partnerů.

Tyto služby mají vlastní řady předčíslí a nejsou provozovány společností T‑Mobile. Využijete je odesláním SMS na speciální zkrácené číslo.

Zákazník využívající Premium SMS a SMS Platby bere na vědomí, že veškeré platby za produkty partnerských společností jsou prováděny výlučně ve prospěch T-Mobile, a to z titulu postoupení pohledávek vzniklých z čerpání těchto produktů od partnerských společností ve prospěch T-Mobile.

Ovládání služeb

Prostřednictvím Premium SMS a SMS Platby můžete objednat jednorázové nebo vícenásobné služby (tzv. předplatné) u externích poskytovatelů.

 • Druh služby určuje vždy klíčové slovo v objednací SMS zprávě.
 • Maximální délka zprávy je 160 znaků a zpráva nesmí obsahovat háčky ani čárky.
 • U služeb jednorázového charakteru se účtuje již objednávací SMS zpráva (MO SMS).
 • Pokud je součástí služby i jednorázové nebo vícenásobné doručení (MT SMS), platíte až za každou doručenou službu nebo za jednu či více doručených SMS.

Nápověda

U vícenásobných služeb obdržíte kontakt na provozovatele služby.

Zašlete SMS ve tvaru HELP na číslo služby.

Zrušení odběru

Pro přerušení odběru vícenásobných zpráv.

Zašlete SMS ve tvaru STOP sluzba – slovo "sluzba" nahraďte klíčovým slovem konkrétní služby a odešlete na číslo služby.

Zašlete SMS ve tvaru STOP bez upřesnění zruší všechny vícenásobné služby na daném čísle.

Blokování prémiových služeb

Pokud jste naším zákazníkem, nastavení snadno provedete po přihlášení do Můj T‑Mobile.

Přihlásit

Reklamace a dotazy

Naše společnost poskytování partnerských služeb pouze zprostředkovává. Pro reklamace a dotazy se obracejte na informační linky provozovatelů služeb, které vyhledáte podle příslušného čísla v jejich databázi.

Ceník služeb

MO SMS – platíte při objednání služby

Tvar SMS Cena
Objednání 90Z XY AB Premium cena za SMS
Doručení zdarma

MT SMS platíte při doručení služby

Tvar SMS Cena
Objednání 90Z XY Cena dle tarifu za SMS
Doručení 90Z XY ABC Premium cena za SMS
 • Z = číselná řada objednávané služby
 • XY = provozovatel služby v rámci dané číselné řady
 • AB = cena v Kč
 • ABC = cena v Kč

Cena SMS je stejná pro všechny zákazníky T-Mobile i zákazníky ostatních českých mobilních sítí. Cena je zákazníkům T-Mobile odečtena z jejich kreditu (Twist zákazníci) nebo zahrnuta ve vyúčtování služeb v části Služby třetích stran (pro tarifní zákazníky).

Přehled služeb dle předčíslí

SMS platby

 • Provozovány na číselných řadách 902.
 • Objednání speciálních služeb, zejména v oblasti municipalit a veřejné správy (m‑ticketing v hromadné dopravě, m‑parking, m‑insurance, m‑fees - poplatky u lékaře či na úřadech).

 • Provozovány na číselných řadách 900, 901, 903, 904, 907, 908.
 • Pro služby vhodné nejen pro digitální zařízení jako je zasílání log, melodií, her, mobilních aplikací, účast v marketingových soutěžích, podávání inzerce, zpoplatnění přístupu na webové stránky a rezervace (vyjma hard‑erotického obsahu).

 • Od 1. 2. 2006 provozovány výhradně na číselných řadách 906.
 • Pro služby on-line hlasování v televizních či rozhlasových pořadech, kde je zapotřebí zpracovat větší množství SMS v relativně krátkém časovém úseku.

 • Od 1. 2. 2006 provozovány výhradně na číselných řadách 909.
 • Pro objednání služeb soft‑erotického charakteru jako například loga, aplikace, chaty aj.

 • Provozovány na čísle 87777.

Více informací o DMS

Podmínky

Další užitečné odkazy

Databáze čísel

Prověřte si částky za volání a SMS nebo zjistěte čísla na poskytovatele služeb v databázi aktivních čísel provozovatelů platebních a Premium SMS.

Více zde

Kodexy služeb

Kodexy Premium a SMS služeb jsou závazné pro všechny poskytovatele služeb a zboží, kteří používají typy plateb zastřešené značkou plať mobilem.

Více zde