Hledat

Audiotex

Volání na speciálně zpoplatněné linky

O jaké služby se jedná?

Služby, za které platíte prostřednictvím telefonického hovoru na speciálně zpoplatněné linky. Jedná se typicky o věštce, horoskopy, soutěže, hlasování, konzultace nebo služby pro dospělé.

Poskytovateli těchto služeb jsou naši smluvní partneři, kteří zajišťují veškerý provoz služeb, jejich inzerci a ručí i za kvalitu obsahu (poskytovatelem není T-Mobile).

Volání na tyto linky je vždy účtováno nad rámec vašeho tarifu/kreditu a volných jednotek. Cenu služby určuje poskytovatel.

Před hovorem na tyto linky Vás informujeme bezplatnou hláskou, že voláte na číslo se zvýšenou sazbou, která bude účtována nad rámec vašeho tarifu. Cena samotného hovoru se začne účtovat až v okamžiku spojení s volaným číslem.

Typ služby a kolik zaplatím?

Typ i cenu službu můžete zjistit ze samotného telefonního čísla, na které voláte

Telefonní čísla zpoplatněná speciální sazbou mají tento tvar:

90X ABY YYY

Například z čísla 906 090 000 zjistíte že jde o službu typu "zábavní služby" a cena hovoru bude 9 Kč za každou započatou minut.

X = číselná řada objednávané služby
AB = cena za 1 minutu hovoru nebo za spojení (v rozmezí 6 až 99 Kč/min.)*
YYYY = unikátní číslo přidělené provozovateli dané služby ze strany ČTÚ.

*cena hovoru je účtována nad rámec vašeho tarifu/volných jednotek

Při minutové sazbě platíte za každou započatou minutu hovoru, nikoliv po vteřinách, jak je tomu u běžných hovorů.

Přehled číselných řad/předvoleb

900

Hlasové služby s vyjádřenou cenou– obchodní, odborné a finanční služby a zprostředkování práce
Například: Právní, lékařské a jiné odborné poradenské služby

906

Hlasové služby s vyjádřenou cenou - zábavní služby, soutěže a hry po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné služby
Například: Účast v televizních soutěžích, úhrada za přístup na webové stránky a obdobné služby.

908

Hlasové služby s vyjádřenou cenou – jednorázová cena za spojení
Například: Soutěže a hry po telefonu, zpoplatnění přístupu na webové stránky a obdobné služby

909

Hlasové služby s vyjádřenou cenou – zábavné služby pro dospělé
Například: Erotické chaty a seznamky, zpoplatnění erotického obsahu

Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější dotazy zákazníků. Vaši
otázku jsme už možná zodpověděli. Zjistěte odpověď
bez čekání.

Reklamaci je vždy potřeba uplatnit přímo u poskytovatele služby. Kontakty potřebné pro reklamaci naleznete po zadání telefonního čísla služba do formuláře na www.platmobilem.cz.