3 příklady, jak IoT zefektivní vaše pracoviště

David Týr
cloud

O internetu věcí (IoT) slýcháme v poslední době často. Většinou se o něm mluví ve spojitosti s chytrými městy nebo s průmyslovou či zemědělskou výrobou. Rozsah použití internetu věcí je neuvěřitelně pestrý a dá se do něj „nadrátovat” prakticky cokoliv. Proto jsem se dnes rozhodl napsat pár řádek o tom, jak se dá internet věcí efektivně využít i na vašem pracovišti.

1. Sledovací zařízení i na krumpáč

Zařízení využívající internet věcí mohou vyřešit některé problémy na pracovištích, přinést finanční úsporu nebo třeba zlepšit pracovní prostředí. Představte si situaci, kdy na svém pracovišti využíváte řadu cenných přístrojů. Ty se všelijak organicky potulují po budově, a když jsou potřeba, tak ejhle, nikdo je nemůže najít.


Honza: „Franto, neviděl jsi ten zelenej měřák?“

Franta: „Jo, ten má myslím Lojza.“

Honza: „Ale Lojza už tu nepracuje.“

Franta: „Aha, tak to ho asi nenajdeme…“

Takový přístroj lze vybavit jednoduchým sledovacím zařízením a mít tak přehled, kde se nachází. IoT „sledovátko” může monitorovat krom jeho polohy i další parametry jako například způsob a četnost využití, špatné zacházení, vystavení nepřípustné vlhkosti či teplotě.

 

Zařízení muže dokonce identifikovat svého uživatele pomocí RFID technologie. Zkratka RFID znamená Radio Frequency Identigicator, neboli identifikace na rádiové frekvenci. Považuje se za nástupce čárových kódů. Přitom úplně nezáleží na tom, jestli je sledované zařízení ruční vrtačka nebo vysokozdvižný vozík. Záleží jen na vašem způsobu využití, a pokud potřebujete monitorovat krumpáč, tak i to je dnes realizovatelné v rozumných cenových relacích.

2. IoT krabička na zeď

Dalším příkladem je prosté IoT zařízení typu krabička na zeď s RFID čtečkou. Tím, že je bateriově napájená a bezdrátově komunikující, nepotřebuje profesionální instalaci. Využití takového zařízení na pracovištích je celá řada. Můžeme kontrolovat úkony v určitých místnostech nebo třeba i přímo konkrétní vybavení, které je potřeba pravidelně seřizovat nebo čistit.

Získáme tím dokonalý přehled o tom, kdo a kdy úkon prováděl a také dostaneme informaci o tom, že předepsaný úkon vůbec neproběhl. Znáte úklidové listiny na WC? V tomto případě může zařízení mít na sobě třeba tlačítko, že se minuly papírové ručníky. To návštěvník WC jednoduše zmáčkne a vyšle tím signál, že je třeba ručníky doplnit. Osobně si myslím, že takový čudlík bychom uvítali všichni.

3. Zařízení, které sleduje skutečnou aktivitu

Velké korporace, ale i menší firmy často řeší problém s nedostatkem zasedacích místností. Přesněji řečeno místností je většinou dostatek, ale často rezervační systém hlásí 0 volných místností. Stačí ale chvíli pobíhat po budově, a hle, někdo si místnost zarezervoval, ale nepřišel.

Velké korporace, ale i menší firmy často řeší problém s nedostatkem zasedacích místností IoT zařízení sledující skutečnou aktivitu v zasedacích místnostech může připomínat organizátorům, že nejsou na své schůzce, a že by měli svou rezervaci uvolnit, pokud už jí nepotřebují. Také lze uplatnit naměřená data o skutečném využívání místností při rozhodování, zdali je kapacita dostatečná či nikoliv.

Každopádně, zařízení může zlepšit firemní kulturu, a když bude měřit i obsah CO2, tak nakonec i kvalitu vzduchu při jednáních. Zajímavé, ale asi ne úplně užitečné, by bylo měření úrovně hluku a následná analýza korelaci jednotlivých typů schůzek s naměřenou hladinou.

Toto byly jen tři z nekonečného množství nasazení IoT technologií na pracovištích. Dnešní technologie umožňuje vyrábět senzory tak malé a s tak malou spotřebou, že je možné, aby fungovali zcela autonomně, a lze připojit tak prakticky cokoliv a to velmi levně. Záleží jen na vás a přínosu, který očekáváte.