Chytrá lesní krajina využívá IoT technologie i 5G síť

Tým T‑Mobile
iot

Jak zadržet vodu v krajině, rozvíjet biodiverzitu a zároveň omezit riziko povodní, ale třeba i požárů? Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou jsme spustili unikátní dlouhodobý projekt Chytrá lesní krajina. Pomocí nejmodernějších technologií, jako jsou 5G sítě a IoT, projekt hledá způsob, jak přizpůsobit lesní krajinu probíhající klimatické změně.

Chytrá krajina

Projekt Chytrá lesní krajina vzniká v lokalitě u Kostelce nad Černými lesy na přibližně 1700 ha lesní půdy podél Jevanského potoka. Jeho cílem je najít ideální podmínky, které pomohou lépe zadržovat vodu v krajině, a tím pádem snížit riziko sucha a povodní a dalších extrémních projevů počasí, které jsou stále častější.

Adaptace krajiny i celé společnosti na změny je nutností, jak potvrzuje i prof. Petr Sklenička, rektor ČZU. „Je třeba si připustit, že změny klimatu dost možná nedokážeme dostatečně zpomalit nebo zastavit a intenzivně se začít věnovat adaptaci krajiny i celé společnosti. Je to v zájmu dalších generací a je naší povinností jim na našem území zajistit krajinu, která je uživí a ve které se bude dobře žít.“

Pro účely projektu jsme poskytli privátní 5G síť T-Mobile, která umožní snadné pokrytí celé lokality vysokorychlostním připojením s nízkou latencí a sběr velkého objemu dat z nejrůznějších IoT zařízení v krajině. Součástí projektu je také zpracování a ukládání dat v reálném čase pomocí umělé inteligence a jejich vyhodnocování za využití metody machine learningu.

Chytrá krajina

Závěry projektu Chytrá lesní krajina a získaná data vytvoří základ pro utváření ostatních krajin nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. „Změna klimatu vyžaduje nové přístupy, které umožní udržitelným způsobem zachovat životní úroveň budoucích generací. Projekt Chytrá krajina je svým pojetím zcela unikátní a jsme rádi, že můžeme být díky našemu technologickému know-how jeho součástí,“ doplňuje za T-Mobile Jan Hirš, ředitel pro Industry 4.0.

Spolupráce s univerzitním prostředím je jednou z našich dlouhodobých hlavních aktivit. V rámci partnerství s ČZU jsme v loňském roce pokryli univerzitní kampus privátní 5G sítí, jejíž možnosti otestovali studenti mimo jiné v rámci hackathonu. Potenciál našich nejmodernějších 5G sítí nabízíme v rámci partnerství a společných projektů i dalším předním českým univerzitám.