Datacentrum, které splní ty nejnáročnější standardy

Jaroslav Slavíček
datové centrum

Provozovat datacentrum není žádná hračka. Už při výstavbě je třeba myslet na dispozici, vnější perimetr, bezpečnost a celkovou technickou specifikaci. Pokud chceme, aby nám firmy svěřily svou IT infrastrukturu, musíme je přesvědčit kvalitními službami. A přesně ty bude nabízet naše nové DC7.

To, že nové DC7 vzniká na pozemku o rozloze 25 tisíc m2, již víte. Jeho špičkovou technologickou a fyzickou bezpečnost už také nemusíme představovat. Víte, ale co znamená RATED 3 nebo TIA-942? Ty spolu s dalšími možná neznámými zkratkami představují standardy, v souladu s nimiž bude naše nové datacentrum.

Standardy RATED 3

Úrovně RATED (bývalé TIER) od 1 do 4 vytvořila nezávislá organizace Uptime Institute a slouží pro klasifikaci datacenter. To, ve které úrovni se datacentrum nachází, svědčí o odolnosti vůči neplánovaným výpadkům a tedy o vytvoření záložních systémů těchto klíčových prvků.

Zjednodušený pohled na klasifikaci datových center může být dle níže uvedené tabulky.

Záhadná zkratka TIA-942 Data Center Standards

TIA je zkratka pro Telecommunications Industry Association. Označení TIA specifikuje minimální požadavky na telekomunikační infrastrukturu datových center a počítačových místností. Standardy jsou platné i v podnikových datových centrech pro jednotlivého nájemce a datových centrech s více nájemci.

Specifikace ANSI / TIA-942-A, kterou se bude moci pochlubit i DC7, určuje požadavky na postupy a aplikace pro datová centra. TIA-942-A je zárukou, že poskytované služby v rámci datového centra jsou na vysoké úrovni a v souladu s mezinárodními standardy.

Certifikáty ISO

Certifikáty ISO najdeme v různých oblastech podnikání. Při datových centrech se týkají postupů řídicího systému, vytváření procesů a jejich dodržování v rámci mezinárodních norem. T-Mobile je již dnes v souladu s následujícími certifikáty:

ISO 9001: 2008 – Systém managementu kvality

ISO 14001: 2004 – Systém environmentálního managementu

ISO 27001: 2005 – Systém managementu informační bezpečnosti

ISO 20000-1: 2005 – Informační technologie – Service Management

Datacentrum DC7 bude spolu s našimi dalšími datovými centry součástí kritické infrastruktury státu. To znamená, že v případě krize se chod datového centra nepřeruší. Veškeré služby budou koncipovány tak, aby byly stále dostupné a klienti nepocítili žádný výpadek.

Jaroslav Slavíček

Vystudoval jsem ČVUT Fakultu dopravní, se zaměřením na Automatizace v dopravě a telekomunikacích - Telekomunikační služby. Následně jsem 5 let působil na Českem telekomunikačním úřadě v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb. Od roku 2006 jsem působil ve společnosti GTS Czech, kde jsem byl zodpovědný za strategické plánování a rozvoj služeb v oblastech: Datová centra, Cloud - Virtual Hosting, Storage, Backup a Security. Po fúzi společností GTS a T-Mobile tuto úlohu dále zastávám i ve společnosti TMCZ.