SmartCity nemusí končit na prahu vašeho domu

Michal Hozák
smart city

Když se detailněji podíváme na plejádu různých řešení chytrého města, zjistíme, že téměř všechny začínají a končí na ulici, respektive ve veřejném prostoru. Naštěstí ale existují projekty, které jdou za tyto hranice a dostanou se až do našich domovů, jako například rezidenční projekt OAKS Prague.

Technologie, které pomáhají městům

SmartCity patří mezi aktuální témata, a tak je možné, že jste již o některých technologiích slyšeli. Mezi nejznámější patří systém parkování, který eviduje volná parkovací stání na ulici a doporučuje řidičům, kde nejlépe zaparkovat. Municipalita pak vidí aktuální i historická data pro další plánování, predikce a vhodný výběr poplatků.

Výše uvedené příklady reflektují aktuální SmartCity trendy a systémy, zajímají se o to, co se děje na veřejných prostranstvích, řídí je, analyzují a doporučují. V okamžiku, kdy ale člověk opustí ulici a vejde do domu, je chytrá ulice rázem tam kdesi venku, doma nikoliv. Jediným kukátkem z domova do chytrého města je webový portál nebo městská aplikace. Chceme-li se bavit o zvyšování kvality života, bezpečnosti, čistoty a zdraví nebo o úsporách, nemůže SmartCity končit u domovních dveří.

Dostupné informace přes SmartHome

Pojďme se detailněji podívat například na měření kvality ovzduší v kontextu domácností. Když občan „nějak“ zjistí, že rozptylové podmínky nejsou dobré, začne se této situaci přizpůsobovat a dělat jinak neběžné úkony. Může zavřít všechna okna, snížit výkon rekuperace, nebude tolik pohybově aktivní, když bude větrat, pak hloubkově a krátce. Za nějakou dobu ho to patrně omrzí a vše najede do běžného životního rytmu.

Na prvním místě je informovanost – když zmiňujeme, že se to občan „nějak“ dozví. SmartCity řešení přináší řadu prostředků, jak podat správné informace včas. Webové prezentace či městské aplikace ne vždy využívají všechny možnosti SmartCity naplno. Kdo reálně sleduje kvalitu ovzduší několikrát během dne? Pojďme ale přinést informace o kvalitě ovzduší tam, kde je jich třeba a kde občana zaujmou a pomůžou mu v rozhodování.

Přinesme informaci přímo do školek a škol, do zdravotnických zařízení nebo na sportoviště. V již zmíněném OAKS Prague bude u každé objednávky sportovní aktivity vidět aktuální stav ovzduší, zákazník se může sám rozhodnout, zdali jsou pro něj aktuální podmínky příhodné, nebo raději změní rozhodnutí a půjde do wellness.

A když můžeme podat informaci lidem, můžeme stejně uvažovat i nad poskytnutím informací dalším zařízením v domácnosti. Obyvatel nemusí mít nutně celý SmartHome, stačí například řízená rekuperace či větrání. Řízená rekuperace obohacená o SmartCity data může sama provést potřebné kroky, a přímo tak ovlivnit klima v domovech či administrativních budovách. Udělá za nás to, co bychom dělali mechanicky sami, pokud bychom se to „nějak“ dozvěděli. V OAKS pokládáme podobný přístup za standard. Technologie SmartCity může přímo sloužit občanům i firmám nejen na ulici, ale i doma.

Proč by města měla využívat smart řešení

Obyvatel si jen těžko sám pro sebe koupí měřicí senzory na kvalitu ovzduší, které nejsou jen generátorem náhodných čísel, jsou příliš drahé a jejich hodnota se pohybuje v řádu stovek tisíc korun, případně i milionů. Navíc jejich pravidelná údržba stojí další peníze. Ovšem obec či město může vybudovat lokální síť měřicích zařízení, přetavit naměřená data v informace, využít je na své SmartCity řešení, informační portály, a ještě z toho může udělat službu pro občany a firmy.

Vhodné publikované a otevřené API rozhraní může využít zdarma kdokoliv. V praxi potom sama rekuperace či SmartHome zašle svoji GPS koordinátu a vrátí se jí obratem informace o lokálním stavu ovzduší. Řízení rekuperace se může a nemusí dané situaci přizpůsobit. Vzniká tak opravdová služba pro lidi, která informuje i koná.