Společnosti, které začaly využívat IoT brzy, mají náskok před konkurencí

George Nistor
iot

Internet věcí (IoT) má už dnes dopad na různá odvětví od zdravotnictví po maloobchod. Lidé ve vedení firem by měli jednat hned, aby před konkurencí získali stejný náskok jako ti, kdo nové technologie začali využívat s předstihem.

Inovativní společnosti už dnes využívají síťově propojené senzory a analytiky, aby mohly shromažďovat, směňovat a analyzovat data. S jejich pomocí mohou monitorovat a zlepšovat výkon věcí i lidí. Velkovýrobní zařízení využívají senzory a analytiku softwaru, aby odhalila procesní i produktové odchylky.

Díky tomu mohou rychle napravit problémy, snížit množství defektů a povzbudit výkonnost. Hustá síť senzorů monitoruje a kalibruje proměnlivé jevy, jako je teplota, tlak nebo viskozita tak, aby se zlepšovaly vysoce ceněné výrobní procesy.

Odvětví těžby ropy a zemního plynu snižuje dobu nečinnosti na ropných polích, rafineriích a plynovodních sítích tak, že si všímá snížení výkonu, které předpovídá selhání vybavení. Elektrárenské podniky rozšiřují využití senzorů zvaných jednotky pro měření fázorů (PMU), takže je možné téměř okamžitě reagovat na události, jako je zásah bleskem nebo selhání transformátorů.

V nákladní automobilové dopravě se využívá streamování dat z motorů a subsystémů, aby bylo možné identifikovat možné poruchy, naplánovat preventivní údržbu a spustit nákup součástek potřebných k opravám. V automobilismu obecně se palubní diagnostická data využívají pro detekci selhání vybavení, bezpečnostních rizik a defektů, a to jak v jednotlivých vozidlech, tak napříč vozovými parky.

Maloobchodníci využívají indikátory blízkosti, neboli majáčky, a sledování zboží na pobočkách, aby v závislosti na poloze informovali zákazníky, kteří si pořídili jejich aplikaci.

Pamatujete si film Minority Report s Tomem Cruisem v hlavní roli? Vysvětlíme vám, jak to funguje. V jádru této inovace jsou malá bezdrátová zařízení, která neustále vysílají jednoduchý rádiový signál. Ten zachycují okolní chytré telefony, které užívají techologii Bluetooth Low Energy (BLE) a kterým se říká majáčky. Zákazníkovo mobilní zařízení přečte identifikační číslo majáčku, vypočte vzdálenost k němu a spustí nějakou aktivitu na mobilní aplikaci kompatibilní s majáčkem.

Zatímco zákazník prochází kolem zboží vystaveného na konci regálu nebo místy, kde by ho mohlo něco zaujmout, může obchod na jeho mobilní zařízení odeslat reklamní sdělení nebo kupon. Toto sdělení pak může být vytvořené na míru zákazníkovu profilu nebo jeho dřívějším nákupům.

Zatímco se zákazník pohybuje po obchodě, musí analytika v reálném čase vyhodnotit, jaké zboží nabídnout, stejně jako načasování a frekvenci nabídky. A výsledek? Nový druh interakce přímo v obchodě, který zahrnuje i nabídky šité na míru zákazníkovým preferencím a jeho chování online i přímo v obchodě.

Lidé ve vedení společností by měli zpozornět: inovace IoT svou užitečnost prokazují napříč různými průmyslovými odvětvími. Máte program na prototypizaci a pilotování IoT, abyste získali náskok před konkurencí?