Řízené služby: jak ICT pohání transformaci byznysu

George Nistor

Vedoucí oddělení ICT by měli hrát klíčovou roli ve snaze pomoci firmám úspěšně zvládnout digitální transformaci.

Šéf oddělení ICT musí s podporou vedení společnosti využít řízené služby, aby se podařilo dosáhnout úspěšné digitální transformace. Díky ní bude firma konkurenceschopnější, aniž by bylo třeba odvrátit pozornost od probíhajících obchodních aktivit.

Digitální transformace je nezbytná, protože bariéry vstupu na trh, které dříve chránily etablované společnosti, se dnes hroutí. Dochází k tomu v důsledku inovací, jež narušují chod celých odvětví. Mění se i dlouhodobé postavení jednotlivých společností.

Nejohroženější jsou firmy, které fungují jako mezičlánek a nemají vysokou přidanou hodnotu nebo mají vysoké ceny. Nebezpečí hrozí i firmám, které si nedokáží získat věrné zákazníky.

V nedávné studii uvedlo 52 % vůdčích osobností byznysu, že už zažili významné narušení chodu společnosti v souvislosti s digitálními technologiemi. 78 % pak považuje digitální start-upy za hrozbu. Proto je digitální transformace naprostá nutnost v každém oddělení firmy, včetně oddělení ICT (Informatiky a komunikace).

Vedoucí pracovníci IT oddělení by měli být první, kdo zajistí, aby technologie pomáhala:

Zákazníkům usnadňovat hledání, průzkum a koupi vašeho zboží.

• Od vašich stávajících zákazníků generovat větší výnosy.

Pronikat na nové, dříve nedostupné trhy.

• Vytvořit zcela nové produkty a služby, které budou vycházet z digitálních analytik.

Ovšem šéfové IT také musí dále zachovávat původní prostředí, včetně systémů uchovávání záznamů. Pokud budou interní zdroje směřovat na řízení a personální obsazení transformačních iniciativ, hrozí, že pozornost věnovaná zákazníkům a chodu podniku nebude dostatečná.

Oddělení ICT tedy musí zajistit, aby klíčové zdroje směřovaly na každodenní rozhodování. Zároveň je třeba zajistit hladký chod procesů zachovávajících konkurenceschopnost, dokud se nezačnou projevovat pozitivní důsledky transformace.

Firmy rozhodnuté dosáhnout digitální transformace, musí spolupracovat s poskytovatelem služeb, který dodá takové řízené služby, aby byla nastolena rovnováha mezi transformací a každodenním byznysem.

Podobné články

Digitalizací ochráníte své podnikání

Podniky, jež svoje procesy digitalizují, získají nové zákazníky a udržují si odstup od konkurence.

Přečíst článek

Marketingové tipy: Segmentace trhu jako základ úspěšného podnikání

Segmentace trhu dokáže pomoci začínajícím podnikatelům vybudovat úspěšný byznys.

Přečíst článek

T-Mobile – Váš průvodce digitálním světem

Jsme váš digitální průvodce. Držte s námi krok s novými technologiemi a udržte svou konkurenceschopnost.

Přečíst článek