Řešení pro Statutární město Brno

O město se můžete starat, jenom když ho dobře znáte

Rozvoj a optimalizace městské hromadné dopravy

Efektivní plánování rozvoje a údržby infrastruktury

Plánování krizového managementu

Brno má podle statistického úřadu cca 380 tisíc obyvatel. Pomocí měření mobility obyvatel na bázi signalizačních dat mobilního operátora zjistili, kolik lidí se ve městě skutečně pohybuje. Získané informace pomáhají při efektivním plánování výstavby infrastruktury, optimalizaci městské hromadné dopravy, cestovního ruchu, rozložení služeb i přípravě krizového managementu.

Jan Zvara
vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

„Získaná data z měření nám doplnila významný střípek do mozaiky informací, a díky tomu jsme zjistili, kolik přesně se ve městě pohybuje obyvatel."

v

Řešení T-Mobile