O město se můžete starat, jenom když ho dobře znáte

Řešení pro Statutární město Brno

Brno má podle statistického úřadu cca 380 tisíc obyvatel. Pomocí měření mobility obyvatel na bázi signalizačních dat mobilního operátora zjistili, kolik lidí se ve městě skutečně pohybuje. Získané informace pomáhají při efektivním plánování výstavby infrastruktury, optimalizaci městské hromadné dopravy, cestovního ruchu, rozložení služeb i přípravě krizového managementu.

Statutární město Brno

Jan Zvara

„Získaná data z měření nám doplnila významný střípek do mozaiky informací, a díky tomu jsme zjistili, kolik přesně se ve městě pohybuje obyvatel.“

Jan Zvara
vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací

Přínos pro zákazníka

Rozvoj a optimalizace městské hromadné dopravy

Efektivní plánování rozvoje a údržby infrastruktury

Plánování krizového
managementu

Řešení T-Mobile

Big data
Zjistěte více o svých zákaznících a naplánujte si lépe svůj byznys.
To chci také