MO SMS
platíte při objednání služby
MT SMS
platíte při doručení služby
Objednání Doručení Objednání Doručení
tvar SMS
90Z XY AB
tvar SMS
90Z XY
tvar SMS
90Z XY ABC
Premium cena
za SMS
zdarma Cena dle tarifu
za SMS
Premium cena
za SMS

Cena SMS je stejná pro všechny zákazníky T-Mobile i zákazníky ostatních českých mobilních sítí. Cena je zákazníkům T-Mobile odečtena z jejich kreditu (Twist zákazníci) nebo zahrnuta ve vyúčtování služeb v části Služby třetích stran (pro tarifní zákazníky).

Platební a Premium SMS

Přečtěte si, co jsou Platební a Premium SMS a jak fungují.

O platebních a Premium SMS

Přehled dle předčíslí

Šikovný přehled služeb dle jednotlivých předčíslí.

Přejít na přehled