Přehled služeb dle předčíslí

SMS platby

  • Provozovány na číselných řadách 902.
  • Objednání speciálních služeb, zejména v oblasti municipalit a veřejné správy (m-ticketing v hromadné dopravě, m-parking, m-insurance, m-fees - poplatky u lékaře či na úřadech).

Klasické Premium SMS

  • Provozovány na číselných řadách 900, 901, 903, 904, 907, 908.
  • Pro služby vhodné nejen pro digitální zařízení jako je zasílání log, melodií, her, mobilních aplikací, účast v marketingových soutěžích, podávání inzerce, zpoplatnění přístupu na webové stránky a rezervace (vyjma hard-erotického obsahu).

Hlasovací Premium SMS

  • Od 1.2.2006 provozovány výhradně na číselných řadách 906.
  • Pro služby on-line hlasování v televizních či rozhlasových pořadech, kde je zapotřebí zpracovat větší množství SMS v relativně krátkém časovém úseku.

Premium SMS pro dospělé

  • Od 1.2.2006 provozovány výhradně na číselných řadách 909.
  • Pro objednání služeb soft-erotického charakteru jako například loga, aplikace, chaty aj.

Dárcovské SMS – DMS

  • Provozovány na čísle 87777.