Platební a Premium SMS

Zaplaťte za služby nebo zboží SMSkou. Rychle a pohodlně.

Stačí vyťukat a odeslat SMS zprávu s krátkým kódem.

Cenu vám odečteme z kreditu nebo se projeví ve vyúčtování.

Zaplatit můžete za služby a produkty od našich partnerů.

Tyto služby mají vlastní řady předčíslí a nejsou provozovány společností T-Mobile. Využijete je odesláním SMS na speciální zkrácené číslo.

 • Cena SMS se pohybuje v rozmezí od 1,01 do 605 Kč bez ohledu na váš tarif.
 • Podle druhu zkráceného čísla platíte za odeslanou nebo přijatou SMS.
 • Cena je stejná pro všechny zákazníky T-Mobile i ostatních českých mobilních sítí.
 • Cenu vám odečteme z kreditu nebo zahrneme do vyúčtování v části Služby třetích stran.

Zákazník využívající Premium SMS a SMS Platby bere na vědomí, že veškeré platby za produkty partnerských společností jsou prováděny výlučně ve prospěch T-Mobile, a to z titulu postoupení pohledávek vzniklých z čerpání těchto produktů od partnerských společností ve prospěch T-Mobile.

Ovládání služeb

Prostřednictvím Premium SMS a SMS Platby můžete objednat jednorázové nebo vícenásobné služby (tzv. předplatné) u externích poskytovatelů.

 • Druh služby určuje vždy klíčové slovo v objednací SMS zprávě.
 • Maximální délka zprávy je 160 znaků a zpráva nesmí obsahovat háčky ani čárky.
 • U služeb jednorázového charakteru se účtuje již objednávací SMS zpráva (MO SMS).
 • Pokud je součástí služby i jednorázové nebo vícenásobné doručení (MT SMS), platíte až za každou doručenou službu nebo za jednu či více doručených SMS.

Blokování prémiových služeb

Pokud jste naším zákazníkem, nastavení snadno provedete po přihlášení do Můj T-Mobile.

Přihlásit

Nápověda
U vícenásobných služeb obdržíte kontakt na provozovatele služby.
HELP
odešlete jako zprávu na číslo služby
Zrušení odběru
Pro přerušení odběru vícenásobných zpráv.
STOP sluzba
odešlete jako zprávu na číslo, slovo “sluzba” nahraďte klíčovým slovem konkrétní služby
STOP
bez upřesnění zruší všechny vícenásobné služby na daném čísle.

Reklamace a dotazy

Naše společnost poskytování partnerských služeb pouze zprostředkovává. Pro reklamace a dotazy se obracejte na informační linky provozovatelů služeb, které vyhledáte podle příslušného čísla v jejich databázi .

MO SMS
platíte při objednání služby
MT SMS
platíte při doručení služby
Objednání Doručení Objednání Doručení
tvar SMS
90Z XY AB
tvar SMS
90Z XY
tvar SMS
90Z XY ABC
Premium cena
za SMS
zdarma Cena dle tarifu
za SMS
Premium cena
za SMS
 • Z = číselná řada objednávané služby
 • XY = provozovatel služby v rámci dané číslené řady
 • AB = cena v Kč
 • ABC = cena v Kč

Cena SMS je stejná pro všechny zákazníky T-Mobile i zákazníky ostatních českých mobilních sítí. Cena je zákazníkům T-Mobile odečtena z jejich kreditu (Twist zákazníci) nebo zahrnuta ve vyúčtování služeb v části Služby třetích stran (pro tarifní zákazníky).

Podmínky platebních služeb
Podmínky platebních služeb platné od 13. 1. 2018
Databáze aktivních čísel provozovatelů platebních a Premium SMS
Kodex Premium a SMS služeb

SMS platby

 • Provozovány na číselných řadách 902.
 • Objednání speciálních služeb, zejména v oblasti municipalit a veřejné správy (m-ticketing v hromadné dopravě, m-parking, m-insurance, m-fees - poplatky u lékaře či na úřadech).

Klasické Premium SMS

 • Provozovány na číselných řadách 900, 901, 903, 904, 907, 908.
 • Pro služby vhodné nejen pro digitální zařízení jako je zasílání log, melodií, her, mobilních aplikací, účast v marketingových soutěžích, podávání inzerce, zpoplatnění přístupu na webové stránky a rezervace (vyjma hard-erotického obsahu).

Hlasovací Premium SMS

 • Od 1.2.2006 provozovány výhradně na číselných řadách 906.
 • Pro služby on-line hlasování v televizních či rozhlasových pořadech, kde je zapotřebí zpracovat větší množství SMS v relativně krátkém časovém úseku.

Premium SMS pro dospělé

 • Od 1.2.2006 provozovány výhradně na číselných řadách 909.
 • Pro objednání služeb soft-erotického charakteru jako například loga, aplikace, chaty aj.

Dárcovské SMS – DMS

 • Provozovány na čísle 87777.

Více informací o DMS