Premium SMS a SMS platba

Zaplaťte za služby nebo zboží SMSkou. Rychle a pohodlně.

 • Stačí vyťukat a odeslat SMS zprávu s krátkým kódem.
 • Cenu vám odečteme z kreditu nebo se projeví ve vyúčtování.
 • Zaplatit můžete za služby a produkty od našich partnerů.

Tyto služby mají vlastní řady předčíslí a nejsou provozovány společností T-Mobile. Využijete je odesláním SMS na speciální zkrácené číslo.

 • Cena SMS se pohybuje v rozmezí od 1 do 605 Kč bez ohledu na váš tarif.
 • Podle druhu zkráceného čísla platíte za odeslanou nebo přijatou SMS.
 • Cena je stejná pro všechny zákazníky T-Mobile i ostatních českých mobilních sítí.
 • Cenu vám odečteme z kreditu nebo zahrneme do vyúčtování v části Služby třetích stran.

Zákazník využívající Premium SMS a SMS Platby bere na vědomí, že veškeré platby za produkty partnerských společností jsou prováděny výlučně ve prospěch T-Mobile, a to z titulu postoupení pohledávek vzniklých z čerpání těchto produktů od partnerských společností ve prospěch T-Mobile.

Ceník pro Premium SMS a SMS platby Zobrazit ceník
Přehled služeb dle předčíslí Více o službě

Ovládání služeb

Prostřednictvím Premium SMS a SMS Platby můžete objednat jednorázové nebo vícenásobné služby (tzv. předplatné) u externích poskytovatelů.

 • Druh služby určuje vždy klíčové slovo v objednací SMS zprávě.
 • Maximální délka zprávy je 160 znaků a zpráva nesmí obsahovat háčky ani čárky.
 • U služeb jednorázového charakteru se účtuje již objednávací SMS zpráva (MO SMS).
 • Pokud je součástí služby i jednorázové nebo vícenásobné doručení (MT SMS), platíte až za každou doručenou službu nebo za jednu či více doručených SMS.
Nápověda
U vícenásobných služeb obdržíte kontakt na provozovatele služby.
HELP
odešlete jako zprávu na číslo služby
Zrušení odběru
Pro přerušení odběru vícenásobných zpráv.
STOP sluzba
odešlete jako zprávu na číslo, slovo “sluzba” nahraďte klíčovým slovem konkrétní služby
STOP
bez upřesnění zruší všechny vícenásobné služby na daném čísle.

Reklamace a dotazy

Naše společnost poskytování partnerských služeb pouze zprostředkovává. Pro reklamace a dotazy se obracejte na informační linky provozovatelů služeb, které vyhledáte podle příslušného čísla v jejich databázi.

Cena služeb

Podívejte se na ceník a strukturu Platebních a Premium SMS.

Ceník a struktura platebních a Premium SMS

Přehled dle předčíslí

Šikovný přehled služeb dle jednotlivých předčíslí. (Klasické, hlasovací, ...)

Přehled služeb dle předčíslí