Využijte řešení bez složité instalace

Buďte v souladu se zákonnými požadavky

Ukládejte hovory bezpečně u T‑Mobile

Vyberte si z variant nahrávání hovorů

Pro finanční instituce

Nahrávky budou zálohovány po dobu 5 i více let.

Určeno pro investiční poradce, obchodníky s cennými papíry a firmy s povinností od 3. 1. 2018 dodržovat pravidla směrnice MIFID II.

Mám zájem

Pro call centra

Nahrávky budou zálohovány až po dobu 1 roku.

Určeno pro kontaktní centra, poradce, recenzenty, záchranné a bezpečnostní složky, technickou podporu a další.

Mám zájem

Výhody služby nahrávání hovorů

  • Bez starostí můžete nahrávat úplně všechny hovory z mobilních telefonů. My je pro vás zašifrujeme a uschováme.
  • Kdykoliv budete své nahrávky potřebovat, dostanete se k nim prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu.
  • Pro dešifrování a poslouchání zašifrovaných nahrávek využijete klientskou aplikaci.
  • Vyhovte směrnici Evropské unie MIFID II a zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích.

Kdo dál nahrávání hovorů ocení

Banky

Lepší transaprenstnost vůči zákazníkům a dodržení zákonných požadavků

Pojišťovny

Dokumentace smluv a jednání s klienty

Právníci a daňoví poradci

Evidence právně závazných rad

Soudní znalci

Archivace technických posudků

Pohovost

Záznam komunikace záchranných a bezpečnostních složek

Call centra

Nahrávání komunikace

 

Chci vědět víc o nahrávání hovorů

Nechte nám na sebe číslo a my Vám připravíme nabídku na míru.

Vaše číslo použijeme pouze pro nezbytný kontakt. Více o práci s telefonním číslem.

Časté dotazy

Kdo kontroluje dodržování směrnice MiFID II?

MiFID II je do českého právního řádu transponován zákonem č. 204/2017 Sb., který s účinností od 3. ledna 2018 novelizuje mimo jiné i zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Pro uchovávání dokumentů a záznamů je nejdůležitější ustanovení § 17 tohoto zákona ve znění výše uvedené novely.

Dodržování pravidel MiFID II kontroluje Česká národní banka.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Nesplnění povinnosti vést záznamy podle § 17 zákona č. 256/2004 ve znění novely je přestupkem, za který bude možné uložit pokutu až do výše 150 000 000 Kč, do výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky nebo do výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Služba Nahrávání hovorů umožňuje nastavit tzv. black list, tedy seznam čísel, která nemají být nahrávána. Díky tomu lze např. soukromá volání z nahrávání vyjmout.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Povinnost alespoň jednou zákazníka upozornit, že telefonické rozhovory budou nahrávány podle čl. 16 (7) MiFID II, je novelou ZPKT transponována do ustanovení § 15a odst. 3 ZPKT ve znění novely a zákaz poskytnout službu zákazníkovi, který tímto způsobem poučen nebyl, je v § 15a odst. 4 ZPKT ve znění novely. Současně má obchodník s cennými papíry povinnost podle čl. 76 (8) písm. b) Nařízení (EU) 2017/565 zákazníka informovat o tom, že kopie záznamů hovorů a komunikace se zákazníkem budou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let nebo na žádost příslušného orgánu po dobu až sedmi let; vyžádání je možné v jazyce či jazycích, které se používají při poskytování investičních služeb zákazníkům.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Velikost souboru MP3 je přibližně 240 kB za minutu. To znamená, že například 10minutový hovor ve formátu MP3 zabere cca 2,4 MB datového úložiště.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ano, v případě výpadku služby Nahrávání hovorů je zákazník notifikován.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ano, vlastní hovor není funkčností služby Nahrávání hovorů ovlivněn.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ne, služba Nahrávání hovorů je určena pouze pro zákazníky s hlasovými službami T-Mobile.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Související produkty