Smart City

Chytré město plné technologií, které usnadňují lidem život

Optimalizace dopravy a parkování

Vyšší bezpečnost ve veřejném prostoru

Čistá města bez přeplněných kontejnerů

Dnešní města čelí novým výzvám. S příchodem urbanizace se města mění, doprava houstne, bezpečnost se snižuje. Technologie a řešení Smart City nyní dokážou tyto problémy efektivně vyřešit. Big data, kamery a senzorika přinášejí lidem lepší a kvalitnější život ve městech.

Analýza dat

Data, kterými město nebo obec disponuje a která lze efektivně využít pro město i občany.

Výhody pro město:

 • komplexní aktuální informace o fungovaní města – odkud lidé do města přijíždí, na jaká místa chodí nejčastěji, kde se aktuálně nacházejí
 • integrace dat do platformy – dashboardu, kde lze s daty dále pracovat v reálném čase

Výhody pro občany:

 • zajímavá data pro občany dostupná v mobilní městské aplikaci – lepší informovanost občanů
 • propagace aktivit, pořádaných městem

Mám zájem

Market locator

Aplikace, která monitoruje informace o chování a pohybu občanů. Market Locator na mapě zobrazuje, kde se lidé nejčastěji pohybují, umožňuje filtrovat občany například podle věku a pohlaví a oslovit je přesně zacílenou reklamou.

Výhody pro město:

 • oslovení široké veřejnosti nabídkou lokálních služeb
 • možnost zacílit na konkrétní skupiny občanů podle věku, pohlaví, lokality či typu telefonu nebo podle využívání dat
 • samoobslužný a cenově dostupný marketingový nástroj
 • podklad pro plánování dopravní infrastruktury, informování o výlukách nebo speciálně cílené marketingové kampaně

Výhody pro občany:

 • získání hodnotných informací o aktuálním dění ve městě
 • umístnění služeb a obchodů tam, kde se občané vyskytují nejčastěji
 • relevantní nabídky podle aktuální polohy

Mám zájem

Chytré parkování

Řešení pro optimalizaci parkování, které pomáhá řidičům šetřit čas, zvýšit plynulost provozu, snížit CO2 emise a eliminovat riziko pokuty za nesprávné parkovaní.

Výhody pro město:

 • regulace provozu a znečištění ovzduší způsobené hledáním parkovacího místa
 • navigace na volná parkovací místa
 • kontrola plateb

Výhody pro občany:

 • rychlejší zaparkování vozidla
 • jednoduchá platba

Mám zájem

Odpadové hospodářství

Řešení pro efektivní odvoz odpadu. Monitoruje stav a váhu odpadků a snižuje náklady na odpadové hospodářství města.

Výhody pro město:

 • jednoduchá instalace sensorů a zařízení pro identifikaci
 • přehled a kontrola nad poplatky za odvoz odpadu
 • monitoring stavu odpadkových košů
 • lepší plánování sběrných cest

Výhody pro občany:

 • motivace občanů pro třídění odpadu
 • čistší životní prostředí

Mám zájem

Bezpečný veřejný prostor

Systémy zvyšující bezpečnost občanů monitorováním veřejných prostor (ulic, parků, budov atd.). Videokamery analyzují záznamy a rozpoznají incidenty, které nahlašují příslušným orgánům.

Výhody pro město:

 • záznamy nežádoucích situací
 • videoanalýza, která snižuje náklady na monitorování
 • širší využití jednoho videozáznamu (rozpoznání poznávací značky, stav parkování, detekce rvačky atd.)

Výhody pro občany:

 • posílení bezpečnosti na veřejných místech
 • prevence kriminality

Mám zájem

Měření kvality ovzduší

Kontrola hodnot v ovzduší (CO2, vlhkost, teplota, UV záření, znečistění vzduchu atd.)

Výhody pro město:

 • zvýšení kontroly a povědomí o hlavních zdrojích znečištění ve městě

Výhody pro občany:

 • lepší přehled o aktuálním počasí

Mám zájem

Chytré osvětlení

Nastavení veřejného osvětlení podle lokalizace, je bezpečnější a šetří energii. Systémy automaticky aktualizují stav osvětlení a poskytují podrobné hlášení pro optimalizaci.

Výhody pro město:

 • snížení spotřeby energie
 • lepší bezpečnost ve městě
 • nastavení osvětlení v různých částech města podle potřeb

Výhody pro občany:

 • lépe osvětlené ulice
 • vyšší bezpečnost

Mám zájem

Smart city dashboard

Panel na dálkový monitoring města. Lépe řídí a optimalizuje městskou infrastrukturu a zlepšuje celkovou správu města.

Výhody pro město:

 • prezentuje výsledky, benefity a úspory dosáhnuté díky Smart City řešením
 • informovanost veřejnosti

Výhody pro občany:

 • přehled o aktivitách města na webovém portále nebo v mobilní aplikaci
 • lepší pochopení přínosu Smart City řešení

Mám zájem

Mobilní aplikace pro města

Aplikace pro komunikaci mezi občany a městem. Obsahuje celkový přehled a analytiku dat města.

Výhody pro město:

 • lepší komunikace s občany, zvýšení informovanosti
 • prezentace úspěchů, výsledků a úspor díky Smart City řešením

Výhody pro občany:

 • aktivní zapojení občanů do dění ve městě

Mám zájem

Chytřejší veřejná doprava

Rozsáhlé řešení pro uživatele i poskytovatele veřejné dopravy. Umožňuje lepší a včasné plánování cest. Zohledňuje jízdu specializovaných vozidel (sanitky, hasiči, policie, vládní speciály apod. Instalace Wi-Fi do prostředků hromadné dopravy.

Výhody pro město:

 • lepší vnímaní veřejných služeb
 • efektivnější plánování jízdních řádů

Výhody pro občany:

 • přehled o aktuálním stavu veřejné dopravy
 • úspora času
 • snadnější a komfortnější cestování

Mám zájem

Máte zájem o Smart City řešení?

Chcete vědět více informací? Napište našemu specialistovi

Dokumenty ke stažení

Související produkty

Související články