eSIM

eSIM je klíč, který vám otevře cestu k využívání služeb T-Mobile.

eSIM je SIM karta vestavěná přímo v telefonu nebo jiném zařízení.

Užitečné služby eSIM karty najdete v telefonu pod položkou T-Mobile.

Co byste o eSIM měli vědět

 • eSIM je vestavěná SIM karta, neboli čip, který je napevno umístěn v telefonu, tabletu, hodinkách a dalších zařízení či příslušenství.
 • eSIM má stejnou funkci jako klasická SIM karta - je to jen její jiná forma. Rozdíl je v tom, jak eSIM oživit. eSIM totiž nevkládáte do vašeho zařízení ručně, pouze do něj nahrajete eSIM profil přes bezdrátovou datovou síť (třeba Wi-Fi). Až budete mít eSIM profil úspěšně nahraný, může zařízení komunikovat s mobilní sítí T-Mobile a bude dostupné pod telefonním číslem stejně, jak to znáte u klasické SIM karty.
 • eSIM profil nahrajete do vašeho zařízení tak, že pomocí fotoaparátu nasnímáte QR kód, který vám poskytneme. Možnost nahrát eSIM profil najdete ve vašem zařízení obvykle v menu Nastavení. Myslete hlavně na to, že zařízení (obvykle telefon), ze kterého budete QR kód snímat, musí být připojené k internetu, např. přes Wi-Fi.
 • Postup nahrávání eSIM profilu může být trochu jiný vzhledem k různým výrobcům a modelům zařízení. Tak kdyby bylo potřeba, koukněte ještě do návodu k použití vašeho zařízení.
 • Do zařízení může být souběžně uloženo i více eSIM profilů, pouze jeden je ale v daném okamžiku aktivní (tj. přihlášený do mobilní sítě).
 • eSIM profil v současné verzi nepodporuje GSM banking, SIM toolkit menu ani variantu v TWIN karty.
 • eSIM je dostupná i ve variantě předplacené karty.

Chci eSIM

Potřebujete vaši eSIM nahradit novou?

Zastavte se za námi na některé z našich poboček. Je to nejrychlejší a nejjednodušší.

Více informací

Časté dotazy

Co je eSIM?

eSIM („e“ ze slova embedded = pevně zasazený) je elektronická součástka (zjednodušeně řečeno čip), která je napevno instalovaná do zařízení již při jeho výrobě. eSIM čip má po stranách délku jednotek milimetrů a nahrazuje klasickou SIM kartu, kterou znáte z vašich předchozích mobilních telefonů. eSIM je aktuálně nejnovější generace typu SIM karty. Pro aktivaci eSIM je potřeba stáhnout do zařízení tzv. eSIM profil. Tento profil obsahuje všechny důležité informace potřebné k přístupu k mobilní síti.

Prostřednictvím eSIM (profilu) se připojíte k mobilní síti T-Mobile příp. k mobilní síti v zahraničí se stejnou úrovní zabezpečení jako s klasickou SIM kartou. Pokud některé zařízení podporuje eSIM, nemusí to ještě znamenat automatickou slučitelnost s T-Mobile eSIM. Je potřeba, aby výrobce zařízení dodržel technický standard definovaný asociací GSMA (Phase 2) a zároveň aby jeho případné další požadavky byly podporované operátorem.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Díky eSIM od T-Mobile už nemusíte vylamovat různé velikosti SIM karty, používat adaptéry nebo otevírat kryt vašeho zařízení. Místo toho stáhnete svůj eSIM profil elektronickou cestou prostřednictvím připojení k internetu. Navíc do vašeho zařízení můžete nahrát i víc eSIM profilů, v síti však může být přihlášen v daný moment jen jeden.

Konstrukce zařízení, která dosud využívala klasickou SIM kartu, bude možné díky eSIM ještě víc zmenšit a současně se, díky absenci kontaktů potřebných pro spojení s klasickou plastovou SIM, zvyšuje i dlouhodobá spolehlivost zařízení. K tomu přispívá i možnost vyrobit zařízení hermeticky uzavřené, v kombinaci s bezdrátovým nabíjením, zejména u nositelné elektroniky. Speciální zařízení, která dosud připojení k mobilní síti nepodporovala, mohou díky eSIM tuto funkci nabídnout. Na trhu jsou již produkty, které podporují eSIM, ve formě mobilních telefonů, tabletů, notebooku či hodinek. Počet modelů zařízení s podporou eSIM bude růst.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Je to souhrn informací a dat, které byly dříve uložené v klasické SIM kartě. Zjednodušeně lze říct, že to je virtuální SIM karta ve vašem zařízení. Profil eSIM stačí nahrát do vašeho zařízení prostřednictvím načtení QR kódu, který obdržíte od T-Mobile. Podmínkou k úspěšnému stažení eSIM profilu je, aby zařízení podporovalo eSIM a aby vaše zařízení bylo připojeno k internetu, např. přes Wi-Fi.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

eSIM je nejnovější generace typu SIM karty a podobně jako u microSIM, nebo nanoSIM, obdržíte přístup k eSIM profilu zdarma. Pokud máte zařízení již z výroby podporující eSIM, stačí zajít na prodejnu T-Mobile a zvolit vhodný hlasový nebo datový tarif pro mobilní služby T-Mobile. Obdržíte aktivační kód, přes který si do vašeho zařízení stáhnete tzv. eSIM profil. Na eSIM lze také přejít z klasické plastové SIM – v tomto případě se jedná o výměnu SIM karty.

Vydání, aktivace eSIM i změna SIM za eSIM je zdarma.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Pokud máte zařízení podporující eSIM i aktivační QR kód k eSIM od T-Mobile, ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k internetu, např. přes Wi-Fi. Správu eSIM profilů najdete ve vašem přístroji obvykle v menu Nastavení. Prostřednictvím fotoaparátu vašeho zařízení (nejčastěji telefonu) nasnímejte QR kód. Zařízení si vyžádá potvrzení, že chcete stáhnout eSIM profil, a následně toto stažení provede. Od této chvíle se můžete přihlásit do mobilní sítě a pracovat se zařízením dle podmínek sjednaného tarifu mobilních služeb, jak jste zvyklí s klasickou SIM kartu.

Vzhledem k různým výrobcům a modelům zařízení se postup stažení eSIM profilu může mírně lišit. Přesný postup si ověřte v uživatelském návodu k vašemu zařízení.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

V České republice využíváte mobilní síť T-Mobile. V zahraničí se můžete přihlásit do jakékoliv mobilní sítě, s kterou má T-Mobile uzavřenou roamingovou smlouvu, jednoduše jako s klasickou SIM kartou.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ujistěte se, třeba otevřením nějaké web stránky, že máte v zařízení funkční připojení k internetu, např. přes síť Wi-Fi. Pro jistotu můžete zařízení restartovat. Pokud stahujete eSIM profil do hodinek, ujistěte se, že je funkční bluetooth spojení mezí hodinkami a telefonem, který je připojen k internetu (výrobce hodinek může vyžadovat, aby v telefonu byla vložena SIM karta stejného operátora, jehož eSIM si přejete instalovat do hodinek – podrobnosti viz návod k obsluze hodinek. Znovu nasnímejte QR kód. V případě, že nelze eSIM profil stáhnout, zajděte na nejbližší prodejnu T-Mobile, kde vám vydají nový aktivační kód.

I u iPhone se může stát, že nejde profil nahrát, pokud je telefon připojen pouze přes Wi-Fi síť. Vložte do slotu pro SIM některou T-Mobile SIM s aktivními daty a zkuste aktivovat eSIM profil přes datovou síť T-Mobile.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ano, eSIM ve vašem zařízení může obsahovat i více eSIM profilů. Můžete si stáhnout další profily od T-Mobile nebo od jiného mobilního operátora, který také podporuje eSIM. V jeden okamžik však může být přihlášen do mobilní sítě pouze jeden z nahraných eSIM profilů – tato volba je obvykle k dispozici v menu Nastavení.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Zařízení, které podporuje eSIM, by mělo dokázat provést reset do továrního nastavení tak, že v něm zachováte váš již dříve nahraný eSIM profil, tj. i po resetu se budete moci přihlásit do mobilní sítě s vašim telefonním číslem.

Uživatelské rozhraní vašeho zařízení (obvykle v menu Nastavení) však podporuje i smazání samotného eSIM profilu. Tento krok, prosím, vždy dobře zvažte, protože obnovit stejný eSIM profil po jeho smazání již není možné. Po vymazání eSIM profilu ze zařízení můžete použít jiný eSIM profil, pokud nějaký již máte v zařízení uložen z minulosti a pokud je tento profil pořád aktivní. Druhou možností je nahrát do zařízení zcela nový eSIM profil. K tomu budete potřebovat nový aktivační kód od T-Mobile. Telefonní číslo smazaného eSIM profilu lze zachovat v případě, že původní profil nebyl v T-Mobile dosud deaktivován. Jde o obdobnou situaci, jako když ztratíte klasickou SIM kartu - můžete požádat T-Mobile o její dočasné zablokování a následně požádáte o vydání nové SIM karty.

Pokud chcete smazat eSIM profil z vašeho zařízení záměrně a natrvalo (např. z důvodu prodeje zařízení další osobě), před samotným potvrzením smazání eSIM profilu se ujistěte, že je zařízení připojeno k internetu, např. přes Wi-Fi.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

V případě, že si přejete vaše zařízení, v kterém je uložen váš eSIM profil, předat jiné osobě, máte možnost eSIM profil ze zařízení smazat. Obvykle je tato možnost v menu Nastavení. V této souvislosti doporučujeme přečíst uživatelský návod k vašemu zařízení. eSIM, coby elektronická součástka, v zařízení zůstane, ale po smazání eSIM profilu (či více profilů) zůstane prázdná. Nový uživatel zařízení může požádat T-Mobile o poskytnutí aktivačního kódu a do zařízení si nahrát svůj eSIM profil.

Pokud chcete použít váš původní eSIM profil v novém zařízení, požádejte T-Mobile o výměnu SIM karty (v tomto případě výměnu eSIM profilu). Kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo se obraťte na některou z našich prodejen. Pro výměnu (e)SIM si připravte informace o svém telefonním čísle a heslo pro komunikaci. Obdržíte nový aktivační kód, který si nahrajete do vašeho nového zařízení.

Pokud chcete vaše zařízení půjčit další osobě jen dočasně, váš eSIM profil po tuto dobu nebudete potřebovat a zároveň nechcete, aby k němu měla přístup další osoba, nemusíte profil ze zařízení nutně smazat. Pro tento případ stačí, pokud si nastavíte pro váš eSIM profil PIN kód a zapamatujete si ho. Osoba bez jeho znalosti nebude váš eSIM profil moci použít.

Pokud chcete smazat eSIM profil z vašeho zařízení záměrně a natrvalo (např. z důvodu prodeje zařízení další osobě), před samotným potvrzením smazání eSIM profilu se ujistěte, že je zařízení připojeno k internetu, např. přes Wi-Fi.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ano, můžete si vyměnit svoji eSIM (přesněji řečeno eSIM profil) za novou eSIM, případně i za klasickou SIM kartu. To je možné na prodejně T-Mobile nebo přes Zákaznické centrum na čísle 800 737373.

Pokud se rozhodnete později používat zařízení podporující eSIM, můžete požádat opět o výměnu klasické SIM karty za eSIM.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Pokud ztratíte telefon, v kterém máte nahrán váš eSIM profil, postupujte obdobně jako v případě klasické SIM karty. Navštivte prodejnu T-Mobile nebo kontaktujte Zákaznické centrum na čísle 800 737373 (v druhém případě budete potřebovat znát telefonní číslo a heslo pro komunikaci) a požádejte o zablokování eSIM případně rovnou o výměnu za novou SIM kartu (či eSIM profil). Obdržíte novou klasickou SIM kartu nebo aktivační kód ke stažení eSIM profilu do nového zařízení.

V případě, že potřebujete poslat vaše eSIM zařízení do servisu a zařízení je funkční (lze se s ním připojit k mobilní síti nebo Wi-Fi), doporučujeme provést smazání eSIM profilu z tohoto zařízení dle uživatelského návodu k zařízení. Před smazáním ze eSIM profilu se ujistěte, že je zařízení připojeno k internetu. Následně požádejte T-Mobile o výměnu za klasickou SIM kartu nebo novou eSIM (pokud zařízení, které budete dočasně používat, podporuje eSIM).

V případě, že potřebujete poslat vaše eSIM zařízení do servisu a zařízení nefunguje (nelze se s ním připojit k mobilní síti nebo Wi-Fi), doporučujeme požádat T-Mobile o výměnu za klasickou SIM kartu nebo novou eSIM (pokud zařízení, které budete dočasně používat, podporuje eSIM).

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ano, eSIM se v tomto případě neliší od klasické SIM karty. Doporučujeme věnovat pozornost případným omezením ze strany výrobce zařízení příp. podmínkám vašeho tarifu.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Ne, GSM standardy pro eSIM bez dalších opatření neumožňují provozování více mobilních zařízení aktivních současně pod stejným telefonním číslem, v současné době tedy taková služba v síti T-Mobile není k dispozici.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení

Pokud vycestujete mimo roaming EU s dual sim telefonem a použijete jednu národní (T-Mobile CZ) a jednu místní SIM, je dobré dodržet několik pravidel, aby nedošlo při používání k nechtěné záměně SIM.
 • Pečlivě si přečtěte pokyny výrobce o používání eSIM.
 • Vhodně si pojmenujte jednotlivé SIM v Nastavení > Mobilní data > Mobilní tarify tak, abyste je na první pohled před voláním a odesíláním zpráv odlišili.
 • Správně si zvolte, která SIM bude preferovaná pro hovory a která pro datové služby.
 • Deaktivujte funkci „Přepínání mobilních dat“ v Nastavení > Mobilní data > Mobilní data. Tato funkce umožní telefonu v průběhu hovoru použít data i na SIM, která není pro data vybraná.
 • Před hovorem nebo odesláním zpráv věnujte pozornost zobrazené vybrané SIM, kliknutím na název ji můžete změnit, případně lze v Kontaktech u každého čísla vybrat preferovanou SIM.
 • Nezapomeňte, že v roamingu mimo EU platíte i za příchozí hovory, které jsou směřovány na národní (T-Mobile CZ) SIM.

Pomohla vám tato odpověď?

Tento formulář slouží pouze k ohodnocení odpovědi. V případě požadovaného zpětného kontaktu, využijte prosím kontaktní formulář.

Děkujeme za Vaše hodnocení