Popis změn v novějších verzích

Datum Verze Popis změn
23.7.2021 3.63.141 až 3.63.158
 • Rozšíření o možnost stahování a filtrování provozních dat pro Fixní a ICT služby z Durianu (modul Speciální provoz).
 • Zpřehlednění a grafická úprava menu.
 • Oprava drobných provozních chyb.
3/2021 3.62.139 až 3.62.140
 • Rozšíření o možnost stahování ústřednových souborů z Filenetu (modul Výpisy HS).
 • Oprava drobných provozních chyb.
11.11.2020 3.62.138
 • Možnost stažení dat k neaktivním fakturačním skupinám (ne starším jak 3 měsíce od deaktivace).
13.8.2020 3.61.135
 • Rozšíření číselných typů pro volné jednotky v databázi.
 • Rozšíření číselných typů pro volné jednotky v importu dokladů.
 • Ošetření chyby při výpočtu barev do grafu.
3.3.2019 3.58.128
 • Drobné opravy
8.10.2018 3.54.124
 • Drobné opravy
7.9.2018 3.53.123
 • Oprava odesílání e-mailů s placeholdery v textu zprávy.
18.7.2018 3.52.122
 • Oprava chyby s primárním klíčem u stažení dokladů.
 • Odchycení a zalogování chyby při odeslání přeúčtování emailem.
13.4.2018 3.51.119
 • Do pomocné aplikace nástroje bylo přidáno tlačítko po generování přílohy s logy.
 • Upraveno chování dialogu definice přihlášení k databázi.
 • Oprava chyby jedinečných položek ve stahování dokladů.
 • Optimalizována rychlost načítání seznamu dokladů.
 • Oprava zobrazení pojmenování ve skupinách při přesunu čísel.
 • Přidáno tlačítko pro export tabulky v SQL okně.
23.11.2017 3.50.118
 • Rozšíření importu o nový element Note v Overview.
 • Přidání elementu Note do tisku.
22.9.2017 3.49.117
 • Rozšíření velikosti číselného typu účtovaných jednotek na SPS, na PSPČ, na PVS.
29.5.2017 3.48.116
 • Oprava chyby načítání číselníků z DB při importu dokladů.
23.5.2017 3.47.115
 • Oprava chyby "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu" při editaci připojení k databázi.
 • Aktualizátor aplikace SFNU byl drobně upraven, detailněni popisuje svoji činnost.
3.5.2017 3.46.114
 • Přidána podpora pro parametrické tarify.
 • Aktualizace podporovaných verzí OS a SQL v manuálu.
7.4.2017 3.45.113
 • Oprava výběru služeb v modulu limity
 • Zabalení stažerní dokladů do ochranného bloku a zalogování výjimky
13.3.2017 3.44.112
 • Změna způsobu výběru služeb a tarifů
31.1.2017 3.44.111
 • Odstranění zbytečných nul při exportu DPH do textových formátů
12.1.2017 3.43.110
 • Oprava exportu se zapnutým pojmenováním
9.1.2017 3.42.109
 • Doplněna možnost vypnout zobrazení generovaných položek v analýzách a statistikách