Popis změn v novějších verzích

Datum Verze Popis změn
28.11.2022 3.68.172
 • Změna formátu hodin na dvě místa v datovém exportu z modulu Speciálního provozu.
 • Automatické vytvoření adresáře při stahování souborů.
 • Nový modul RBM
18.03.2022 3.67.171
 • Oprava ikon anglických zdrojů hlavního aplikačního formuláře.
21.02.2022 3.67.168 až 3.67.170

Upozornění: Při aktualizaci na verzi 3.67.170 dochází také k aktualizaci komponenty pro Microsoft .NET Framework od fy Rebex, během aktualizace se spustí ještě samostatný instalátor pro tyto komponenty.

 • Přidána podpora protokolů TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3 pro posílání emailů přes SMTP server.
 • Upraveno nastavení SMTP v GUI.
 • Upraveno generování reportu pro podporu (v případě aktivního módu TRAFFIC přidán obsah filtrů BA do samostatného souboru, při generování reportu zobrazen progress bar, po dokončení je otevřen průzkumník s označeným vygenerovaným reportem).
 • Do ribbonu (vedle označení verze aplikace) přidáno tlačítko pro okamžité stažení přílohy reportu do složky „Download" přihlášeného uživatele.
 • Vylepšena detekce, zda je v DB uživatel db_owner.
1.11.2021 3.66.166 až 3.66.167
 • Rozšíření získávání informací o nastaveném kódování jazyka u textových sloupců.
 • Vynucení českého jazyka u textových sloupců v temp tabulkách speciálního provozu.
 • Odebrání dbo schématu z definice názvu tabulky při selectu ve speciálním provozu.
 • Přidání explicitního dropování dočasných tabulek před pokusem o jejich vytvoření.
 • Zalogování obsahu filtrů BA a směrů pro speciální provoz.
15.10.2021 3.65.165
 • Změna chybové zprávy při zadání špatného přihlašovacího jména nebo hesla.
20.09.2021 3.64.163
 • Odstranění problému při importu ServiceMetaGroupSum z vyúčtování, pokud se odkazuje na neexistující službu.
9/2021 3.63.159 až 3.64.162
 • Oprava spouštění dávkového zpracování (SFNC.exe).
 • Pro export dat speciálního provozu není parametr PROFILE povinný, pokud se parametr PROFILE nezadá, exportuje se vše.
 • Změna zprávy v dávkovém zpracování, pokud uživatel zadá špatnou cestu k souboru pro export.
 • Přidána podpora pro nový parametr SEND do dávkového zpracování, kterým je možné odeslat email na definovanou adresu s výsledkem exportu.
 • Oprava zobrazení ikon souborů ve výpisech HS a přidána podpora pro formát csv.
23.7.2021 3.63.141 až 3.63.158
 • Rozšíření o možnost stahování a filtrování provozních dat pro Fixní a ICT služby z Durianu (modul Speciální provoz).
 • Zpřehlednění a grafická úprava menu.
 • Oprava drobných provozních chyb.
3/2021 3.62.139 až 3.62.140
 • Rozšíření o možnost stahování ústřednových souborů z Filenetu (modul Výpisy HS).
 • Oprava drobných provozních chyb.
11.11.2020 3.62.138
 • Možnost stažení dat k neaktivním fakturačním skupinám (ne starším jak 3 měsíce od deaktivace).
13.8.2020 3.61.135
 • Rozšíření číselných typů pro volné jednotky v databázi.
 • Rozšíření číselných typů pro volné jednotky v importu dokladů.
 • Ošetření chyby při výpočtu barev do grafu.
3.3.2019 3.58.128
 • Drobné opravy
8.10.2018 3.54.124
 • Drobné opravy
7.9.2018 3.53.123
 • Oprava odesílání e-mailů s placeholdery v textu zprávy.
18.7.2018 3.52.122
 • Oprava chyby s primárním klíčem u stažení dokladů.
 • Odchycení a zalogování chyby při odeslání přeúčtování emailem.
13.4.2018 3.51.119
 • Do pomocné aplikace nástroje bylo přidáno tlačítko po generování přílohy s logy.
 • Upraveno chování dialogu definice přihlášení k databázi.
 • Oprava chyby jedinečných položek ve stahování dokladů.
 • Optimalizována rychlost načítání seznamu dokladů.
 • Oprava zobrazení pojmenování ve skupinách při přesunu čísel.
 • Přidáno tlačítko pro export tabulky v SQL okně.
23.11.2017 3.50.118
 • Rozšíření importu o nový element Note v Overview.
 • Přidání elementu Note do tisku.
22.9.2017 3.49.117
 • Rozšíření velikosti číselného typu účtovaných jednotek na SPS, na PSPČ, na PVS.
29.5.2017 3.48.116
 • Oprava chyby načítání číselníků z DB při importu dokladů.
23.5.2017 3.47.115
 • Oprava chyby "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu" při editaci připojení k databázi.
 • Aktualizátor aplikace SFNU byl drobně upraven, detailněni popisuje svoji činnost.
3.5.2017 3.46.114
 • Přidána podpora pro parametrické tarify.
 • Aktualizace podporovaných verzí OS a SQL v manuálu.
7.4.2017 3.45.113
 • Oprava výběru služeb v modulu limity
 • Zabalení stažerní dokladů do ochranného bloku a zalogování výjimky
13.3.2017 3.44.112
 • Změna způsobu výběru služeb a tarifů
31.1.2017 3.44.111
 • Odstranění zbytečných nul při exportu DPH do textových formátů
12.1.2017 3.43.110
 • Oprava exportu se zapnutým pojmenováním
9.1.2017 3.42.109
 • Doplněna možnost vypnout zobrazení generovaných položek v analýzách a statistikách