Popis změn v novějších verzích

Datum Verze Popis změn
11.11.2020 3.62.138
 • Možnost stažení dat k neaktivním fakturačním skupinám (ne starším jak 3 měsíce od deaktivace)
13.8.2020 3.61.135
 • Rozšíření číselných typů pro volné jednotky v databázi.
 • Rozšíření číselných typů pro volné jednotky v importu dokladů.
 • Ošetření chyby při výpočtu barev do grafu.
3.3.2019 3.58.128
 • Drobné opravy
8.10.2018 3.54.124
 • Drobné opravy
7.9.2018 3.53.123
 • Oprava odesílání e-mailů s placeholdery v textu zprávy.
18.7.2018 3.52.122
 • Oprava chyby s primárním klíčem u stažení dokladů.
 • Odchycení a zalogování chyby při odeslání přeúčtování emailem.
13.4.2018 3.51.119
 • Do pomocné aplikace nástroje bylo přidáno tlačítko po generování přílohy s logy.
 • Upraveno chování dialogu definice přihlášení k databázi.
 • Oprava chyby jedinečných položek ve stahování dokladů.
 • Optimalizována rychlost načítání seznamu dokladů.
 • Oprava zobrazení pojmenování ve skupinách při přesunu čísel.
 • Přidáno tlačítko pro export tabulky v SQL okně.
23.11.2017 3.50.118
 • Rozšíření importu o nový element Note v Overview.
 • Přidání elementu Note do tisku.
22.9.2017 3.49.117
 • Rozšíření velikosti číselného typu účtovaných jednotek na SPS, na PSPČ, na PVS.
29.5.2017 3.48.116
 • Oprava chyby načítání číselníků z DB při importu dokladů.
23.5.2017 3.47.115
 • Oprava chyby "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu" při editaci připojení k databázi.
 • Aktualizátor aplikace SFNU byl drobně upraven, detailněni popisuje svoji činnost.
3.5.2017 3.46.114
 • Přidána podpora pro parametrické tarify.
 • Aktualizace podporovaných verzí OS a SQL v manuálu.
7.4.2017 3.45.113
 • Oprava výběru služeb v modulu limity
 • Zabalení stažerní dokladů do ochranného bloku a zalogování výjimky
13.3.2017 3.44.112
 • Změna způsobu výběru služeb a tarifů
31.1.2017 3.44.111
 • Odstranění zbytečných nul při exportu DPH do textových formátů
12.1.2017 3.43.110
 • Oprava exportu se zapnutým pojmenováním
9.1.2017 3.42.109
 • Doplněna možnost vypnout zobrazení generovaných položek v analýzách a statistikách
15.12.2016 3.42.108
 • Nově lze nastavit počet desetinných míst do formátu měny
 • Oprava chyby "Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu" v kontrole dokladů
 • Export sazby DPH do Excelu je nově prováděn bez jakéhokoliv dodatečného formátování
 • Textové sloupce jsou opět exportovány do Excelu ve formátu TEXT
 • Do reportu technické podpoře doplněny dodatečné informace
 • Chyba aritmetického přetečení byla vrácena, ale zobrazuje se s vysvětlením
29.11.2016 3.41.107
 • Rozšíření logování importu dokladů
 • Oprava SQL scriptu pro vytváření struktury databáze
17.11.2016 3.41.106
 • Doplnění importu a tisku DURIAN atributů
9.11.2016 3.41.105
 • Drobná oprava importu dokladů
3.11.2016 3.41.104
 • Oprava importu dokladů
2.11.2016 3.41.103
 • Oprava zobrazování měn v modulu Analýz
 • Zakázání analýzy, když vybrané data obsahují více měn
 • Změna nastavení formátu měny
 • Oprava Barefa tisku (reverse charge, zobrazení měn)
27.4.2015 3.38
 • Optimalizace připojení SFN aplikace k SFN serveru
16.10.2016 3.41.102
 • Oprava zobrazování měn v tiscích a modulu Doklady
 • Zakázání přeúčtování, když vybrané doklady obsahují více měn
 • Změna nastavení formátu měny (nedokončeno, aktuálně některé dostupné formáty nejsou podporovány)
27.9.2016 3.41.101
 • Úprava tisku dokladu (Durian)
 • Oprava importu dokladu (Durian)
 • Oprava otevírání modulu Limity
 • Oprava zobrazení dobropisu a vrubopisu v modulu Doklady
 • Změna generování reportů
 • Drobné změny a optimalizace v různých částí aplikace
19.9.2016 3.41.100
 • Změna způsobu generování reportů
 • Oprava identifikace verze dokladu (GTS/DURIAN)
 • Rozšíření zálohování a obnovení o nové tabulky
 • Oprava mazání dokladů a číselníků
 • Změna generování exportů ve formátech XLS a XLSX
 • Optimalizace databáze
 • Drobné změny a optimalizace v různých částí aplikace
9.9.2016 3.41.99
 • Úprava formátu exportu Faktury 24 do Excelu (automatická šířka slupců, překlad názvů sloupců)
 • Definice připojení k více databázím
 • Rychlé přepínání databází v aplikaci
 • Odlišení vzhledu aplikace při připojení k DEMO databázi
 • Import nových dokladů GTS
 • Tisk nových dokladů GTS
 • Technologický upgrade komponent (ovládací prvky, tabulky, reporty)
 • Do instalátoru DB přidána instalace DEMO databáze
 • Instalátor SFN (nově se instaluje MSSQL 2014 Express SP2, Mírně upraven a modernizován design (viz. screenshoty) – loga, barvy)
6.5.2016 3.40.97
 • Ukládání rychlých voleb datumů ve filtrech
 • Nové datumové parametry pro export v dávkovém zpracování
 • Faktura 24
24.8.2015 3.40.96
 • - Do reportu technické podpoře byl přidán nový parametr s veřejnou IP adresou
 • Před odesláním emailů z různých míst v aplikaci se nejprve zkontroluje, zda je funkční spojení se SMTP serverem, pokud ne zobrazí se informativní upozornění a k pokusu o odeslání vůbec nedojde
 • nový spouštěcí parametr SQL, který zapíná logování SQL dotazů
29.7.2015 3.39
 • Ukončení podpory Win XP a 2003
27.4.2015 3.38
 • Optimalizace připojení SFN aplikace k SFN serveru
11.3.2015 3.37
 • Oprava zobrazení pojmenování dle zvolených parametrů (okno pojmenování se otevíralo prázdné)
 • Rozšíření uživatelského zálohování a obnovení o metodu úspornou na operační paměť
 • Změna loga
7.10.2014 3.36
 • Tisk skupin telefonních čísel - seřazen dle stromu skupin a doplněna informace o počet telefonních čísel
 • Změna možností/nastavení na modulu pojmenování a export aktuálně zobrazených dat
25.7.2014 3.35
 • Rozšíření logování pro supportní požadavky
 • Kontrola na verzi MSSQL Serveru
16.7.2014 3.34
 • Optimalizace procesu v databázi pro mazání
 • Oprava mazání extrahovaných ZIP archivů
 • Kontrola na duplicitní záznamy pro pojmenování
9. 7. 2014
3.33
 • Mazání nepoužitých číselníků v databázi před spuštěním importu dokladů.
8. 7. 2014
3.32
 • Nastavení definic exportu/přeúčtování na šablony dle SFN III.
 • Úpravy v číselníku - zrušení povinnosti adresy, čísla účtu.
14. 4. 2014 3.31
 • Oprava chyby při generování šifrované dávky dávkového zpracování v režimu DOWNLOAD.
 • Oprava přiřazení pojmenování volaných čísel v exportu dle PVS.
 • Oprava překlepu v textu v instalátoru databáze SFN.
31. 3. 2014 3.30
 • Oprava chyby při tisku dokladů (podrobné výpisy služeb).
27. 3. 2014 3.29
 • Úprava nevyplněných sloupců v sumách exportu dle Vyúčtování/Přehledu služeb.
 • Úprava rozdělení podrobných výpisů na více stránek.
 • Svázání databázových operací při tisku přeúčtování pod hromadné volání.
 • Kontrola minimalizovaného náhledu tisku.
 • Rozšířeno nastavení SMTP o timeout a max. počet opakování při selhání.
 • Přidáno nové uživatelské oprávnění pro modul Zálohování a obnovení databáze.
 • Rozšířen manuál (Správa uživatelů a SMTP).
22. 1. 2014
3.28
 • Upraven text v modulu stažení dat "Stáhnout elektronické vyúčtování (PDF) je-li k dispozici"
 • Opraven SQL dotaz aktualizující databázi na verzi 62 (odstraněn vlastník "dbo" z názvu tabulek)
12.12.2013 3.27
 • Oprava obnovení uživatelské zálohy na MS SQL 2000
 • Úprava vytvoření INDEXu pro MS SQL 2000
6. 12. 2013 3.26
 • Rozšířeny sloupce pro emaily v pojmenování a u skupin telefonních čísel
 • Doplněn INDEX pro rychlejší výpočet rozpadu slev při importu dokladů
 • Zobrazení PDF s vyúčtováním při chybějící elektronické faktuře
24. 7. 2013 3.25
 • Drobné úpravy v logování kvůli řešení zákaznických chyb
 • Drobné opravy
10. 4. 2013 3.24
 • Oprava filtru "dle data hovoru" v modulech přeúčtování a export
 • Úpravy při obnově databáze, rozšíření a úpravy logování
 • Oprava zobrazování opravných dokladů (dobropisy, vrubopisy
25. 3. 2013 3.23
 • Technický update
 • Výměna loga
21. 3. 2013 3.22
 • Do analýz (Celkové sumy a Sumy dle destinací) přidána volba zdroje dat PSPČ nebo PVS.
 • Ošetření vyjímky při výpočtu přeúčtování (nulové hodnoty v celokvé ceně či počtu SIM).
 • Zrušení množstevních slev na úrovni souhrnu služeb a souhrnu po telefonních číslech, nahrazení za položkové slevy obecně
 • Úprava přeúčtování, exportu, analýz + doplnění předdefinovaných
 • Doplněn aplikační manuál.
8. 2. 2013 3.21
 • Oprava vytváření definice exportu.
 • Ošetření dlouhých názvů/emailů/popisů/tel.čísel při importu nastavení skupin
16. 1. 2013 3.20

Hlavní úprava aplikace souvisí se změnou DPH.
Další úpravy v nové verzi SFN:

 • Oprava načítání profilu při tisku dokladů do souboru (zapínání/vypínání zobrazení slev).
 • Úprava rychlých exportů tabulek (nově se neexportují tlačítkové sloupce).
 • Změna rychlého exportu tabulek do formátu TXT (hodnoty sloupců jsou odděleny tabulátorem).
 • Přidány nové typy rychlého exportu tabulek (formát CSV - oddělovač čárka, a formát CSV - oddělovač středník).
 • Oprava zapínání zobrazení pojmenování v analýzách a grafech (Sumy a Extrémy).
 • Oprava ukládání tisku dokladů do souboru.
 • Oprava aplikace uživatelských limitů definovaných na skupině čísel.