Řešení problémů

Praktické odpovědi na nejčastější otázky okolo provozu SFN

Automatická aktualizace

Aktualizace SFN III funguje stejně jako v SFN II. V případě, že dojde k větší změně v aplikaci, nestačí aktualizovat pouze aplikační soubory a v takovém případě bude spuštěn instalátor. Spuštění instalátoru není běžné a v standardním provozu bude nastávat výjimečně. Součástí instalátoru při updatu aplikace je kontrola existence databáze.