Změna Zákona o elektronických komunikacích

O co jde? Ve zkratce a srozumitelně

Novela zákona o elektronických komunikacích upravuje postup při přenesení telefonních čísel kohokoliv z vás k jinému operátorovi. Změny vstupují v platnost 1. 4. 2020. Od tohoto data také měníme Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile a Obchodní podmínky přenesení čísla.

Čeho se změny dotýkají?

Mění se podmínky, za kterých můžete změnit operátora – nově to bude možné i bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora.

Nově lze od 1. 4. 2020 ve smlouvě uzavřené se spotřebitelem či fyzickou osobou - podnikatelem sjednat finanční vypořádání při předčasném ukončení Účastnické smlouvy ve výši 5 % z měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy v případě, je-li smlouva ukončována v průběhu prvních třech měsících jejího trvání, po uplynutí této doby pak 0 % ze zbytku měsíčních paušálů.

Co se konkrétně mění?

O přenesení telefonního čísla můžete nyní žádat u nového operátora. Budete k tomu potřebovat OKU (Ověřovací kód účastníka) namísto ČVOP (Číslo výpovědi opouštěného operátora)

U nového operátora podáte žádost o přenesení, ve které uvedete:

  • OKU
  • telefonní číslo, o jehož přenesení žádáte.

Doba přenesení telefonního čísla se zkracuje. Například u mobilních služeb navštívíte v pondělí naši prodejnu, autorizujete se s OKÚ a ve čtvrtek ráno jste s námi v síti.

Bližší informace k přenesení telefonních čísel najdete na stránkách přenesení mobilního čísla a přenesení pevného čísla.

Jak získám svůj OKU?

Jako náš stávající zákazník ho najdete v Můj T-Mobile, v sekci „Moje smlouva", sdělí vám ho na Zákaznickém centru T-Mobile 4603 (ze sítě T-Mobile) nebo na 800 73 73 73 a osobně na našich prodejnách.

Noví zákazníci navíc najdou OKU jako součást Účastnické smlouvy přímo v Příloze „Ověřovací kód účastníka".

Více informací: