Změna Zákona o elektronických komunikacích

O co jde? Ve zkratce a srozumitelně

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší velký počet změn v různých oblastech práv a povinností jak operátora, tak i zákazníka. Novela zákona je účinná od 1. 1. 2022. Od tohoto data jsme změnili podmínky nabízených služeb (včetně podmínek všeobecných). Pro stávající zákazníky jsou nové podmínky účinné od 1.4.2022.

Jakých oblastí se změny dotýkají?

Informování zákazníka

Z novely zákona vyplývá nová informační povinnost operátora týkající se Předsmluvních informací k objednávané službě.

Předsmluvní informace k jednotlivým Službám jsou pro zákazníka, který na ně má právo, dostupné podle typu služby (mobilní, pevné, TV a předplacené služby) na stránkách Dokumenty ke stažení. Předsmluvní informace jsou tvořeny Obchodními podmínkami jednotlivých Služeb, Shrnutím smlouvy a Ceníky služeb.

Shrnutí smlouvy, které obsahuje základní vlastnosti uzavřené smlouvy (např. Sjednaný tarif, cena, doba trvání smlouvy), má zákazník nově k dispozici před každým uzavřením smlouvy, případně bezprostředně po jejím uzavření, nebylo-li možné jej poskytnout před uzavřením smlouvy.

Veřejný účastnický seznam

Zákazník (stávající i nový) v případě, že vyslovil souhlas s tím, aby jeho údaje byly uvedené ve veřejném účastnickém seznamu, může u těchto údajů uvést, že si přeje být kontaktován třetími osobami za účelem marketingu. Do 31.12.2021 platilo, že zákazník mohl uvést u zveřejněných údajů příznak, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.

Pokud do 30.6.2022 zákazník, který si přál své údaje zveřejnit ve veřejném účastnickém seznamu neuvede, že si přeje být kontaktován třetími stranami za účelem marketingu, má se automaticky za to, že si kontaktování třetími stranami za účelem marketingu nepřeje.

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu

Zákazník má možnost změnit poskytovatele u služby přístupu k internetu. Podobně jako v případě přenesení telefonní čísla k tomu potřebuje Ověřovací kód účastníka tzn. OKU. Více informací o přenesení internetu naleznete na stránce Změna poskytovatele internetu.

Změny při přenesení telefonního čísla

Nově je možné rovněž přenést telefonní číslo i měsíc poté, co zákazník ukončí smlouvu u stávajícího poskytovatele.

Ukončení smlouvy

Může-li zákazník ukončit smlouvu sjednanou na dobu určitou předčasně, vrátí případnou poskytnutou podmíněnou slevu na koncové zařízení pouze v poměrné výši.

Ze zákona platí, že smlouvu zákazník může ukončit bez sankce k datu účinnosti změny pouze v případě takové změny podmínek, která pro něj není výhradně přínosná, čistě administrativní povahy či s neutrálními dopady.

Zde najdete všechny nové podmínky ke stažení.