Návod na přihlášení

Portál Moje firma je internetová samoobsluha pro firemní zákazníky společnosti T‑Mobile. Přihlásit se do něj můžete třemi způsoby:

  • Jednorázový vstup
  • Uživatelské jméno a heslo
  • Automatické přihlášení

Přihlašujete se poprvé?

Pro první přihlášení je nutné použít možnost Jednorázový vstup, protože vaše uživatelské jméno a heslo zatím nebylo vytvořeno. Přihlásíte se buď pomocí telefonního čísla nebo čísla služby, případně pomocí automaticky vytvořeného uživatelského jména, které některým zákazníkům pošleme SMS nebo e-mailem.

Po prvním přihlášení si samozřejmě budete moct nastavit vlastní uživatelské jméno a heslo.

Způsoby přihlášení

Jednorázový vstup

Tento způsob přihlášení je nutný pro první přihlášení do portálu Moje firma, ale můžete ho samozřejmě používat i později.

Mám firemní telefon s hlasovým tarifem

Tento způsob jednorázového přihlášení je nejčastější a nejjednodušší. Do pole Telefonní číslo nebo číslo služby, zadejte vaše telefonní číslo. Poté vám pošleme SMS zprávu, která bude obsahovat jednorázové přihlašovací heslo. To vložte do pole, které se vám zobrazí, a potvrďte stisknutím tlačítka Přihlásit.

Nemám firemní telefon s hlasovým tarifem

Přihlášení pomocí čísla služby
Pokud spravujete jinou službu než hlasový tarif, například televizi nebo internet, do pole Telefonní číslo nebo číslo služby vložte číslo vaší služby, např. TV12345678. Jednorázové přihlašovací heslo vám pošleme e-mailem nebo SMS zprávou, dle vámi zvoleného typu kontaktu. Heslo vložte do pole, které se vám zobrazí, a potvrďte stisknutím tlačítka Přihlásit.

Automaticky vytvořené uživatelské jméno
Pokud u nás nemáte žádnou službu, pod kterou vás můžeme přihlásit, pošleme vám automaticky vytvořené uživatelské jméno. V závislosti na kontaktu, který jste zvolili, doručíme uživatelské jméno buď v SMS zprávě, nebo e-mailem.
Automaticky vytvořené uživatelské jméno vložte do pole Telefonní číslo nebo číslo služby (Jednorázový vstup). Po potvrzení vám odešleme jednorázové přihlašovací heslo (SMS nebo e-mailem). To vložte do pole, které se vám zobrazí, a potvrďte stisknutím tlačítka Přihlásit.

Uživatelské jméno a heslo

Tento způsob přihlášení do portálu Moje firma je nejrychlejší a nejbezpečnější. Doporučujeme ho používat, pokud se budete do portálu přihlašovat pravidelně.

Své přihlašovací údaje si můžete nastavit a následně kdykoli změnit na webu T‑Mobile v sekci Osobní nastavení. Tuto sekci zobrazíte po přihlášení po otevření nabídky v hlavičce stránky u vašeho uživatelského jména.

Firemní zákazníci s rolí ZO nebo OM mohou provést změny přihlašovacích údajů přímo v portálu Moje firma, sekce Osobní nastavení.

Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete heslo, můžete si ho obnovit po stisknutí odkazu Zapomenuté heslo/zablokovaný účet? na přihlašovací stránce portálu Moje firma.

Automatické přihlášení

Pokud přistupujete k portálu ze zařízení se SIM kartou, které je připojeno k naší síti (včetně mobilního hotspotu), přihlásíme vás automaticky.

U hlasových SIM je automatické přihlášení ve výchozím nastavení zapnuto, u datových SIM si ho můžete zapnout manuálně. Aktivaci a deaktivaci automatického přihlašování můžete provést v portálu Moje firma: na detailu příslušné služby použijte tlačítko Nastavení služeb a blokací, které vás přesune do sekce Nastavení služeb. V nabídce vpravo pak v sekci Moje smlouva vyberte položku Automatické přihlašování.