Vylepšili jsme pro vás vyúčtování, nyní je přehlednější a kratší

První vyúčtování po změně

Protože přecházíme z jednoho systému na druhý, tak vám na začátku pošleme mimořádně dvě vyúčtování za jedno zúčtovací období. Účtovaná částka bude rozdělená k datu, kdy dojde k přechodu na nový systém - dohromady ale půjde o částku, co máte platit za daný měsíc.

Přelomové datum, kdy dojde k rozdělení faktury, bude uvedeno dvakrát – jednou jím bude účtované období končit, podruhé začínat.

Například: V zúčtovacím období od 6. 2. do 5. 3. 2017 dojde k vystavení dvou vyúčtování:

  • od 6. 2. do 20. 2. 2017
  • od 20. 2. do 5. 3. 2017

Co to znamená? Účtování služeb probíhá do doby přechodu na první rozdělené vyúčtování a od doby přechodu na druhé rozdělené vyúčtování. Nic vám tedy neúčtujeme dvakrát. Výše uvedené si můžete ověřit na podrobném výpisu služeb. Další faktury již budou vystaveny standardně za celé zúčtovací období.

Poplatek za papírové vyúčtování a podrobný výpis hovorů zaplatíte samozřejmě jen jednou. V prvním rozděleném vyúčtování bude u těchto poplatků zohledněna 100% sleva a v druhém z nich bude poplatek účtován standardně.

Například: Využíváte papírové vyúčtování, za které platíte 23,97 Kč bez DPH. V prvním vyúčtování bude zobrazena cena před slevou 23,97 Kč bez DPH a účtovaná částka 0 Kč. V druhém vyúčtování bude poplatek naúčtován v plné ceně, tedy za 23,97 Kč bez DPH.

Co je potřeba si zkontrolovat?

Platíte vyúčtování inkasem? V tom případě asi máte u své banky nastavený limit na jedno inkaso pro T-Mobile na měsíc. Tady nedojde ke stržení druhé účtované částky, a tak vás prosíme o zvýšenou pozornost při kontrole vašich plateb a doporučujeme inkasem neuhrazené vyúčtování zaplatit zvlášť bankovním převodem.

Například: V zúčtovacím období od 6. 2. do 5. 3. 2017 dojde k vystavení dvou vyúčtování:

  • od 6. 2. do 20. 2. 2017 na částku ve výši 1 123 Kč,
  • od 20. 2. do 5. 3. 2017 na částku ve výši 765 Kč.

Pokud nepožádáte vaší banku o úpravu nastavení inkasa, první platba ve výši 1 123 Kč proběhne normálně inkasním způsobem. U druhého vyúčtování Vás prosíme zaplatit částku ve výši 765 Kč, třeba bankovním převodem na účet 19-2235210247, vybrat si můžete ze tří kódů bank – 0100, 0300 nebo 0800. Variabilní symbol najdete na vyúčtování vlevo nahoře v sekci „Údaje pro platbu“.

Jak bude nové vyúčtování vypadat?

Máte na některé služby sjednané slevy? Nově uvidíte už jen cenu po slevě a ne vyčíslení slevy jako dosud.

Například: K tarifu se standardní cenou 700 Kč máte sjednanou 10% slevu na měsíční poplatek. Na vyúčtování aktuálně uvádíme cenu před slevou 700 Kč a účtovanou částku 630 Kč. V novém vyúčtování už nebudeme zobrazovat cenu před slevou, ale pouze cenu po slevě a to je tedy 630 Kč. V období, kdy dojde k rozdělení vyúčtování, budeme účtovat měsíční poplatek za tarif poměrnou částí. Pokud tedy dojde k přechodu na nový systém v polovině zúčtovacího období, bude v prvním vyúčtování uvedena cena před slevou 350 Kč. Účtovaná částka 315 Kč, která bude v druhé faktuře uvedena, je tedy konečnou cenou po slevě.

  1. Aktuální podoba vyúčtování s uvedenou standardní cenou.

  2. Nová podoba vyúčtování s vaší cenou.

Balíček Bez hranic na míru už nebudeme ve vyúčtování zobrazovat samostatně. Jeho cenu připočteme k měsíčnímu poplatku u tarifu Profi na míru.

Například: Teď jsme Vám účtovali 700 Kč pod položkou „Měsíční paušál za tarif“ Profi na míru a 700 Kč pod položkou „Bez hranic na míru“. Nově obě ceny sečteme pod položku „Měsíční paušál za tarif“ s cenou 1 400 Kč a položku „Bez hranic na míru“ už nebude do vyúčtování psát.

U telefonních čísel, která evidujeme se smlouvou na dobu neurčitou, upravíme aktuální název tarifu a doplníme „bez závazku“.

Například: Smlouvu k vašemu telefonnímu číslu máte sjednanou na dobu neurčitou a nastaven tarif Profi na míru 1. Na faktuře jste tak u telefonního čísla viděli tarif Profi na míru 1. Nově upravíme název tarifu na Profi na míru 1 bez závazku, který bude též uveden na novém vyúčtování. Podmínky tarifu zůstávají stejné. U telefonních čísel, která mají sjednanou smlouvu na dobu určitou, zůstane tarif pojmenován původním názvem.

Služby účtované za 0 Kč už na vyúčtování uvádět nebudeme.

Například: U služby Balíček máte sjednanou 100 % slevu na měsíční poplatek. Na vyúčtování jsme tak uváděli cenu před slevou 100 Kč a účtovanou částku 0 Kč. Nově už položku Balíček do vyúčtování psát nebudeme a celý dokument tak bude kratší.