Ochrana sítí

Hlavní pracovní náplň oddělení

 1. Vydávání stanovisek ve všech stupních stavebního a územního řízení.
 2. Poskytování územně analytických podkladů (ÚAP).
 3. Řešení kolizí.
 4. Zajištění komplexní ochrany technické infrastruktury na celém území ČR.

Podání žádosti

Žádost v rámci územního nebo stavebního řízení vyplňte ve webové aplikaci a v nejbližším možném termínu vám na zadaný e-mail pošleme stanovisko k existenci TI společnosti T-Mobile CZ a.s. v dotčené oblasti.

Chci podat žádost

Územně analytické podklady (ÚAP)

ÚAP poskytujeme stavební úřadům, úřadům územního plánování a Vojenským újezdům. Do aplikace vstoupíte zadáním přihlašovacího jména a hesla.

Potřebuji ÚAP

Je dobré vědět

 • Poskytování informací v elektronické podobě je na stejné právní úrovni jako stanoviska zasílaná poštou, proto vám postačí vyjádření e-mailem.
 • Poskytování stanovisek e-mailem není nijak zpoplatněno.
 • Od 1. ledna 2014 vydáváme stanoviska k TI bývalé společnosti T-Systems Czech Republic a.s.
  Od 1. ledna 2015 je naše činnost rozšířena o stanoviska ke stávající TI společnosti GTS Czech s.r.o.
  K uvedeným datům společnosti T-Systems Czech Republic a.s. a GTS Czech s.r.o. zanikly.