Nové ceny
po uplatnění míry
inflace v roce 2023

Nové ceny z titulu uplatněné inflační doložky uplatníme výhradně na koncové ceny sjednané v příloze Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „ZSP"), které jsou součástí vaší Rámcové smlouvy (dále též jen „Smlouva"). Navýšení se bude týkat jak měsíčního paušálu, tak příp. jednotkových cen za provoz u cen/slev individuálně sjednaných v ZSP.

O změně cen jsme vás už informovali sdělením do vyúčtování za leden 2024. Nyní se tedy můžete podívat na Zvláštní smluvní podmínky, kterých se změny dotýkají. Tento dokument naleznete nejpozději 19. 2. 2024 na portálu Moje firma, stačí ho jen stáhnout. Pro vaši lepší orientaci jsme změny vyznačili barevně. Tento dokument je přístupný pouze administrátorským rolím smluvního partnera, a to rolím ZO (Zodpovědná osoba) a OM (Obchodní manažer).

Jde o individuálně sjednané ceny v rozsahu těchto služeb. U standardního ceníku nedochází k žádným změnám.

  • Mobilní hlasové služby (vč. SMS a MMS)
  • Mobilní internet
  • Mezinárodní hovory (vč. SMS a MMS)
  • Roaming
  • M2M služby

Kdy dojde k úpravě cen?

Nové ceny budou platit od 1. 3. 2024, ale k reálnému navýšení účtovaných cen za poskytnuté služby dojde vzhledem k technickým možnostem v průběhu března 2024. Za zúčtovací období, ve kterém dojde k reálnému přenastavení cen, obdržíte vyúčtování služeb s částkami poměrně rozpočítanými podle původních a nových cen.

Doručení informace o změně a dotazy

V průběhu února 2024 jsme sdělením ve vyúčtování informovali všechny zákazníky, kterých se dané změny týkají.

S dotazy se můžete obrátit na svého obchodního zástupce, případně na: business@t-mobile.cz.

Ověřte si stávající ceny v sekci Rámcová smlouva

Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější dotazy zákazníků. Vaši
otázku jsme už možná zodpověděli. Zjistěte odpověď
bez čekání.

Inflační doložka definuje, v jaké míře je možné upravovat meziročně cenu za poskytované služby v souvislosti s mírou inflace. Tuto doložku, která zvyšuje předvídatelnost úpravy ceny, zavádíme, protože chceme být transparentní vůči našim zákazníkům. Výši inflace stanovuje Český statistický úřad každý rok vždy v lednu. K přecenění dochází v souladu se zněním článku INFLAČNÍ DOLOŽKA sjednaným ve Zvláštních smluvních podmínkách Rámcové smlouvy.

Co bude jinak pro zákazníky se Smlouvou o Firemním řešení/Smlouvou o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací?

O změně cen jsme vás už informovali sdělením ve Vyúčtování služeb vystaveném začátkem února 2024. Nyní se tedy můžete podívat na služby, kterých se změny dotýkají. Tento dokument naleznete na Portálu Moje firma, stačí ho jen stáhnout. Tento dokument je přístupný pouze administrátorským rolím ZO (Zodpovědná osoba) a OM (Obchodní manažer).

Kdy dojde k úpravě cen?

Nové ceny budou platit od 1. 3. 2024.

Doručení informace o změně a dotazy

V průběhu února 2024 jsme sdělením ve vyúčtování informovali všechny zákazníky, kterých se dané změny týkají.

S dotazy se můžete obrátit na svého obchodního zástupce, případně na business@t-mobile.cz.

Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější dotazy zákazníků. Vaši
otázku jsme už možná zodpověděli. Zjistěte odpověď
bez čekání.

Navýšení cen jednotlivých služeb je stanovené podle výše míry inflace, která je stanovena Českým statistickým úřadem vždy do 15. ledna každého kalendářního roku.

Zlepšujeme naše služby
pro váš lepší komfort a zážitek

Co nejvyšší kvalita a dostupnost našich služeb je naší prioritou. I přes rostoucí náklady na energie, se snažíme vám neustále přinášet technologické novinky a zlepšovat celkové pokrytí. Co konkrétně vám přinášíme?

S našimi tarify jste pořád online

V ceně tarifů nabízíme zabezpečení zařízení vašich zaměstnanců

Neustále posouváme novou generaci mobilní 5G sítě

Ikona - world

Postupně zlepšujeme pokrytí optického internetu