Změny obchodních podmínek
pro zákazníky

Již řadu let se snažíme poskytovat tu nejkvalitnější péči v rámci mobilních, pevných a ICT služeb. V současné době se však na trhu mění situace, a to zejména s ohledem na dvoucifernou inflaci a zvyšování nákladů na elektřinu až na čtyřnásobek. Tento trend bohužel zvyšuje náklady potřebné pro poskytování služeb v kvalitě, na jakou jste zvyklí. S ohledem na vývoj ekonomiky jsme tedy nuceni upravit Obchodní podmínky, abychom byli schopni reagovat na tuto situaci i do budoucna.

Co bude pro zákazníky s Rámcovou smlouvou jinak?

Jedná se o navýšení ceny poskytovaných služeb o 10,7 % a vložení inflační doložky do smluvních podmínek. Jednorázové zvýšení ceny uplatníme výhradně na koncové ceny sjednané v příloze Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „ZSP"), které jsou součástí vaší Rámcové smlouvy (dále též jen „Smlouva"). Navýšení se bude týkat jak měsíčního paušálu, tak příp. jednotkových cen za provoz u cen/slev individuálně sjednaných v ZSP.

O jednostranné změně smluvních podmínek jsme vás 15. 8. 2022 už informovali dopisem. Nyní se tedy můžete podívat na Zvláštní smluvní podmínky, kterých se změny dotýkají. Tento dokument naleznete na B2B Portálu, stačí ho jen stáhnout. Pro vaši lepší orientaci jsme změny vyznačili barevně. Tento dokument je přístupný pouze administrátorským rolím ZO (Zodpovědná osoba) a OM (Obchodní manažer).

Jde o individuálně sjednané ceny v rozsahu těchto služeb. U standardního ceníku nedochází k žádným změnám.

  • Mobilní hlasové služby (vč. SMS a MMS)
  • Mobilní internet
  • Mezinárodní hovory (vč. SMS a MMS)
  • Roaming
  • M2M služby

Kdy?

Nové ceny budou platit od 1. října 2022, ale k reálnému navýšení účtovaných cen za poskytnuté služby dojde vzhledem k technickým možnostem v průběhu října či listopadu 2022. Za zúčtovací období, ve kterém dojde k reálnému přenastavení cen (říjen/listopad 2022), obdržíte vyúčtování služeb s rozdělením částek podle původních a nových cen.

Doručení informace o změně a dotazy

V průběhu srpna jsme dopisem oslovili všechny zákazníky, kterých se dané změny týkají. Součástí oznámení je informace o inflační doložce.

S dotazy se můžete obrátit na: business@t-mobile.cz.

Ověřte si stávající ceny v sekci Rámcová smlouva

Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější dotazy zákazníků. Vaši
otázku jsme už možná zodpověděli. Zjistěte odpověď
bez čekání.

Snažili jsme se najít takovou minimální udržitelnou hladinu navýšení, abychom byli stále schopni dodávat našim zákazníkům služby v maximální kvalitě, na kterou jsou zvyklí.

Mobilní služby patřily mezi poslední služby, které dlouhodobě nepodléhaly inflaci a držely se na původní cenové hladině. S navyšováním cen jsme vyčkávali, nicméně situace na trhu byla již neudržitelná. Navýšení, které se dotkne firemních zákazníků, je definitivní.

Každý zákazník má samozřejmě nárok na odstoupení od smlouvy do jednoho měsíce od doručení dopisu.

Česká republika má jednu z nejkvalitnějších a nejspolehlivějších sítí v Evropě a její kvalita se odráží i v investicích. Společnost T-Mobile neustále investuje do rozvoje mobilní sítě a její bezpečnosti včetně nejmodernější sítě 5G. Cena za služby reflektuje výrazně vyšší kvalitu, stabilitu a spolehlivost, která je dnes důležitější než kdy jindy. Za uplynulé dva roky investice do kvality sítě společnosti T-Mobile činily 10 miliard korun.

V případě jakýchkoliv požadavků ohledně vaší smlouvy prosím kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo zákaznickou linku.

Zdražení se dotkne firemních zákazníků s Rámcovou smlouvou, kteří využívají mobilní a datové služby.

Co bude jinak pro zákazníky se Smlouvou o Firemním řešení/Smlouvou o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací?

Mění se ty podmínky, které jsou nedílnou součástí vaší smlouvy. Dobrá zpráva však je, že na základě této změny se aktuálně nemění nic v rámci cen za čerpané služby. Pokud by se však v budoucnu změnilo některé z kritérií uvedených ve vašich podmínkách, může ke změně cen dojít. Zde naleznete jejich rozsah:

Kdy?

Nové Obchodní podmínky/Všeobecné podmínky (dle typu Smlouvy) budou mít platnost ke dni 1. 12. 2022.

Doručení informace o změně a dotazy

V průběhu srpna budeme dopisem oslovovat všechny zákazníky, kterých se dané změny týkají.

S dotazy se můžete obrátit na: business@t-mobile.cz.

Časté dotazy

Podívejte se na nejčastější dotazy zákazníků. Vaši
otázku jsme už možná zodpověděli. Zjistěte odpověď
bez čekání.

Inflační doložka se začne aplikovat nejdříve od ledna 2023.

Navýšení cen jednotlivých služeb je stanovené podle výše míry inflace, která je stanovena Českým statistickým úřadem vždy do 15. ledna každého kalendářního roku.

Ustanovení je zakotveno ve Smlouvě o Firemním řešení odst. 11.5. vzorového dokumentu, ve Všeobecných obchodních podmínkách odst. 4.1.2 a dále tato pravidla určuje Zákon o elektronických komunikacích.

Každý zákazník má nárok na odstoupení od smlouvy do jednoho měsíce od doručení oznámení.

Nově budeme elektrickou energii datových center účtovat dle spotřebovaných kWh s definovanou cenou na kalendářní rok. Zatímco stávající účtování probíhá po 100W blocích. Podrobné informace naleznete v odstavci 7.9 Obchodních podmínek, Všeobecných obchodních podmínek.

Součinnost zákazníka potřebujeme například při instalaci nových zařízení T-Mobile. V případě že by nám zákazník neumožnil vstup do prostor, kde má být umístěno, nebo nezajistil napájení elektrickou energií, považujeme to za neposkytnutí součinnosti zákazníka. Podrobné informace naleznete v odstavci 8.15 Obchodních podmínek, nebo odstavci 7.11 Všeobecných obchodních podmínek.

Zlepšujeme naše služby
pro váš lepší komfort a zážitek

Co nejvyšší kvalita a dostupnost našich služeb je naší prioritou. I přes rostoucí náklady na energie, se snažíme vám neustále přinášet technologické novinky a zlepšovat celkové pokrytí. Co konkrétně vám přinášíme?

S našimi tarify jste pořád online

V ceně tarifů nabízíme zabezpečení zařízení vašich zaměstnanců

Neustále posouváme novou generaci mobilní 5G sítě

Ikona - world

Postupně zlepšujeme pokrytí optického internetu