Ochrana proti internetovým útokům typu DDOS

V poslední době na internetu narůstá množství útoků typu DDOS (Distributed Denial of Service) - „Distribuovaných útoků odepření služby".

Jedná se v podstatě o zahlcení počítače oběti takovým množstvím požadavků, které není schopen zvládnout a příslušná služba (například webové stránky) se tak stane nedostupnou. Příkladem mohou být nedávné útoky Anonymous na weby různých institucí po celém světě.

Jeden běžný počítač ovšem sám nedokáže vytvořit takové množství požadavků, které je potřeba k zahlcení serveru. Na DDOS útocích se podílí buď skupiny hacktivistů získaných pro myšlenku zdůvodnění útoku nebo ovládnuté cizí počítače, a to bez vědomí svých majitelů. Takové počítače se nazývají boty a sítě botů jsou botnety. Botnety si vytvářejí kybernetičtí zločinci, kteří je pronajímají za poplatek komukoli, kdo zaplatí.

Zásady jak zůstat v bezpečí

  • Udržujte funkční a aktuální svůj antivirus. Většina antivirů dokáže závadný kód botnetů detekovat. I renomovaní výrobci nabízejí antiviry a další bezpečnostní software zadarmo.
  • Používejte legální software. Udržujte software - operační systém a aplikace ve svém počítači aktuální. Aktualizace software obsahují opravy, které zabraňují šíření závadného kódu včetně botnetů.
  • Využijte vestavěné funkce firewall a pokud je to možné, zapněte ji. Firewall zabraňuje, aby se nepotřebná a nevyžádaná komunikace dostala do Vašeho počítače a tím ho chrání do určité míry i proti nakažení závadným kódem.
  • Chovejte se na internetu obezřetně a své chování přizpůsobte účelu, ke kterému používáte daný počítač. Mnohé antiviry poskytují reputaci, tj. důvěryhodnost odkazů, na které můžete klikat ve Vašem internetovém prohlížeči. Dávejte pozor na podezřelé změny v chování počítače.
  • Neotvírejte nevyžádané e-maily a neklikejte na odkazy v nich. E-maily tohoto typu raději ihned smažte.

Děkujeme, že svým přístupem pomáháte udržovat internetové linky čisté!