SMS kódy - malé firmy

Nastavte a objednejte si naše služby sami, jednoduše přes SMS.

Objednané služby a zboží jsou účtovány podle platného ceníku.

Znak "_" znamená mezeru. Tedy např. KVIP_A napíšete do SMS jako KVIP A (KVIP mezera A).

Tarify a zvýhodnění

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
aktuální tarif 4644 stav TARIF
4644 nápověda ?TARIF, TARIF_H, TARIF_?
Víkend+ 4644 aktivace VIP_A
4644 deaktivace VIP_D
4644 stav VIP_S
4644 nápověda ?VIP, VIP_H, VIP_?
Kredit Víkend+ 4644 aktivace KVIP_A
4644 deaktivace KVIP_D
4644 stav KVIP_S
4644 nápověda ?KVIP, KVIP_H, KVIP_?
Pevná+ 4644 aktivace PEP_A
4644 deaktivace PEP_D
4644 stav PEP_S
4644 nápověda ?PEP, PEP_H, PEP_?
Kredit Pevná+ 4644 aktivace KPEP_A
4644 deaktivace KPEP_D
4644 stav KPEP_S
4644 nápověda ?KPEP, KPEP_H, KPEP_?
Pevná mimo špičku 4644 aktivace PMS_A
4644 deaktivace PMS_D
4644 stav PMS_S
4644 nápověda ?PMS, PMS_H, PMS_?
SMS 100+ 4644 aktivace SMSP_A
4644 deaktivace SMSP_D
4644 stav SMSP_S
4644 nápověda ?SMSP, SMSP_H, SMSP_?
MMS 15+ 4644 aktivace MMSP_A_15
4644 deaktivace MMSP_D
4644 stav MMSP_S
4644 nápověda ?MMSP, MMSP_H, MMSP_?
T-mobile Tým - správce 4644 aktivace bez závazku s členem TMTYM_A_telefonní číslo
4644 aktivace bez závazku se všemi členy TMTYM_A_telefonní číslo1_telefonní číslo2_telefonní číslo3_telefonní číslo4
4644 aktivace se závazkem TMTYM_A_12_telefonní číslo
4644 prolongace TMTYM_P_12
4644 deaktivace člena TMTYM_D_telefonní číslo
4644 změna člena TMTYM_původní telefonní číslo_nové telefonní číslo
4644 deaktivace celé skupiny TMTYM_D
4644 stav TMTYM_S
4644 nápověda ?TMTYM, TMTYM_?
T-mobile Tým - člen 4644 odhlášení člena ze skupiny TMTYM_{clen}_D_telefonní číslo
4644 zjištění stavu skupin TMTYM_{clen}_S
4644 nápověda ?TMTYM, TMTYM_?
T-Mobile mimo špičku 4644 aktivace bez závazku TMS_A
4644 aktivace se zavázkem TMS_A_x (x=12;24)
4644 prolongace TMS_P_x (x=12;24)
4644 deaktivace TMS_D
4644 stav TMS_S
4644 nápověda ?TMS, TMS_H, TMS_?
Volání 50+ 4644 aktivace VOP_A_50
4644 deaktivace VOP_D
4644 stav VOP_S
4644 nápověda ?VOP, VOP_H, VOP_?
Volání 200+ 4644 aktivace VOP_A_200
4644 deaktivace VOP_D
4644 stav VOP_S
4644 nápověda ?VOP, VOP_H, VOP_?
Girls Talk 4644 deaktivace GT_D
4644 stav GT_S
4644 nápověda ?GT, GT_H, GT_?
Nej Nonstop 4644 aktivace NEJ_A_telefonní číslo
4644 deaktivace NEJ_D
4644 stav NEJ_S
4644 změna telefonní číslo NEJ_Z_telefonní číslo
4644 nápověda ?NEJ, NEJ_H, NEJ_?
Kredit 100+ (100), Kredit 200+ (200), 4644 aktivace KP_A_x (x=100; 200; 300)
Kredit 300+ (300) 4644 deaktivace KP_D
4644 stav KP_S
4644 změna KP_Z_x (x=100; 200; 300)
4644 nápověda ?KP, KP_H, KP_?
Optimum Práce (P), Optimum Nonstop (N) 4644 aktivace bez závazku OPT_A_x (x=N; P)
4644 aktivace se závazkem OPT_A_x_y (x=N; P, y=12;24)
4644 prolongace OPT_P_y (y=12;24)
4644 změna OPT_Z_x (x=N; P)
4644 deaktivace OPT_D
4644 stav OPT_S
4644 nápověda ?OPT, OPT_H, OPT_?
SMS Víkend+ 4644 aktivace SMSVP_A
4644 deaktivace SMSVP_D
4644 stav SMSVP_S
4644 nápověda ?SMSVP, SMSVP_H, SMSVP_?
PS 4644 aktivace PSP_A
4644 deaktivace PSP_D
4644 stav PSP_S
4644 nápověda ?PSP, PSP_H, PSP_?
WeekStart+ 4644 deaktivace WES_D
4644 stav WES_S
4644 nápověda ?WES, WES_H, WES_?

Služby

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
MMS 4644 aktivace MMS_A
4644 deaktivace MMS_D
4644 stav MMS_S
4644 nápověda ?MMS, MMS_H, MMS_?
Zamezení hlášky o operátorovi 4644 aktivace HLASKA_A
4644 deaktivace HLASKA_D
4644 stav HLASKA_S
4644 nápověda ?HLASKA, HLASKA_H, HLASKA_?
Moji blízcí 4644 aktivace MB_A
4644 deaktivace MB_D
4644 stav MB_S
4644 nápověda ?MB, MB_H, MB_?
MMS hlasový kurýr 4644 aktivace MMSKURYR_A
4644 deaktivace MMSKURYR_D
4644 Stav MMSKURYR_S
4644 testovací zpráva MMSKURYR_TEST
4644 nápověda ?MMSKURYR, MMSKURYR_H, MMSKURYR_?
Registr zmeškaných hovorů 4644 aktivace REGISTR_A
4644 deaktivace REGISTR_D
4644 stav REGISTR_S
4644 nápověda ?REGISTR, REGISTR_H, REGISTR_?
KDE JE 4644 aktivace LOC_A_PUK2_LPIN
4644 deaktivace LOC_D_PUK2
4644 zapnutí notifikace LOC_NOTIF_A_PUK2
4644 vypnutí notifikace LOC_NOTIF_D_PUK2
4644 změna LPIN LOC_LPIN_PUK2_LPIN
4644 stav LOC_S
4644 nápověda ?LOC, LOC_H, LOC_?
5727 notifikace KDE_LPIN_telefonní číslo
t-zones - veřejná SMS brána 4644 aktivace blokace zpráv z veřej. brány SMSBRANA_A
4644 zrušení blokace zpráv z veřej. brány SMSBRANA_D
4644 stav SMSBRANA_S
4644 Nápověda ?SMSBRANA, SMSBRANA_H, SMSBRANA_?
Sponzor 4644 aktiv. čísla nepodmí. sponzorství SPONZOR_A_telefonní číslo
4644 aktiv. čísla podmí. sponzorství SPONZOR_A_telefonní číslo_KREDIT
4644 deaktivace SPONZOR_D_telefonní číslo
4644 stav SPONZOR_S
4644 nápověda ?SPONZOR, SPONZOR_H, SPONZOR_?
Mých 5 4644 aktivace kontaktu MYCH5_A_telefonní číslo1
4644 aktivace všech kontaktů MYCH5_A_telefonní číslo1_telefonní číslo2_telefonní číslo3_telefonní číslo4_telefonní číslo5
4644 změna kontaktu MYCH5_Z_původní telefonní číslo_nové telefonní číslo
4644 stav - výpis MYCH5_S
4644 nápověda ?MYCH5, MYCH5_H, MYCH5_?
Nesouhlas se zveřejněním v TMA 4644 aktivace NESOUHLASTMA_A
4644 deaktivace NESOUHLASTMA_D
4644 stav NESOUHLASTMA_S
4644 nápověda ?NESOUHLASTMA, NESOUHLASTMA_H, NESOUHLASTMA_?
Nesouhlas s přímým marketingem 3.stran 4644 aktivace NESOUHLASPM_A
4644 deaktivace NESOUHLASPM_D
4644 stav NESOUHLASPM_S
4644 nápověda ?NESOUHLASPM, NESOUHLASPM_H, NESOUHLASPM_?
Dětský zámek 4644 aktivace DZ_A_telefonní číslo_ICCD_heslo
4644 deaktivace DZ_D_telefonní číslo_heslo
4644 stav DZ_S_telefonní číslo
4644 nápověda ?DZ, DZ_H, DZ_?
Informování o dostupnosti 4644 blokování informování o dostupnosti BID_A
4644 povolení informování o dostupnosti
BID_D
4644 stav
BID_S
4644 nápověda ?BID, BID_H, BID_?

Vyúčtování a kontrola výdajů

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Vyúčtovaní jedno číslo 4644 stav UCET
4644 stav za minulý měsíc UCET_x (x=<-6; -1>) UCET_-1 je účet za minulý měsíc
4644 stav konkrétního telefonní číslo UCET_telefonní číslo
4644 stav konkrétního telefonní číslo za urč. měsíc UCET_telefonní číslo_x (x=<-6; -1>) UCET_-1 je účet za minulý měsíc
4644 nápověda ?UCET, UCET_H, UCET_?
Vyúčtovaní celkem 4644 stav UCET_CELKEM
4644 stav za minulý měsíc UCET_CELKEM_x (x=<-6; -1>) UCET_-1 je účet za minulý měsíc
4644 stav konkrétního telefonní číslo UCET_CELKEM_telefonní číslo
4644 stav konkrétního telefonní číslo za urč. měsíc UCET_CELKEM_telefonní číslo_x(x=<-6; -1>)
4644 nápověda ?UCET_CELKEM
Forma vyúčtování služeb 4644 aktivace VYUCTOVANI_A_x {x=T (printed); E (elektro)}
4644 změna VYUCTOVANI_Z_x {x=T (printed); E (elektro)}
4644 stav VYUCTOVANI_S
4644 nápověda ?VYUCTOVANI, VYUCTOVANI_H, VYUCTOVANI_?
Můj limit 4644 aktivace MLT_A_ČástkaLimitu
4644 aktivace u jiného tel. čísla MLT_A _ČástkaLimitu_telefonní číslo
4644 deaktivace MLT_D
4644 stav MLT_S
4644 změna limitu MLT_Z_ČástkaLimitu
4644 nápověda ?MLT, MLT_H, MLT_?
Můj účet 4644 aktivace +UCT
4644 deaktivace -UCT
4644 stav -UCT_S ; +UCT_S
4644 nápověda ?-UCT, ?+UCT, -UCT_H ; +UCT_H-UCT_?, +UCT_?
Moje útrata - detaily 4644 zjištění koncového uživatele UTRATA (zpoplatněná zpráva)
4644 zjištění útraty konkrétního čísla UTRATA_telefonní číslo (zpoplatněná zpráva)
4644 nápověda ?UTRATA, UTRATA_H, UTRATA_?
Moje prečerpané jednotky 4644 aktivace JEDNOTKY_A
4644 aktivace na jiné číslo JEDNOTKY_A_telefonní číslo
4644 deaktivace JEDNOTKY_D
4644 změna druhého čísla JEDNOTKY_Z_telefonní číslo
4644 změna zasílaní JEDNOTKY_Z
4644 stav JEDNOTKY_S
4644 nápověda ?JEDNOTKY, JEDNOTKY_H, JEDNOTKY_?

Dobíjení

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Dobíjení kreditu z Vyúčtování služeb 4644 dobití kreditu-nemá nad sebou roli DV_Částka_Heslo_Twist telefonní číslo
4644 dobití kreditu-admin ZO or ADF DV_telefonní číslo oběti_Částka_Heslo_Twist telefonní číslo
4644 nápověda ?DV, DV_H, DV_?
Blokovaní Dobití z vyúčtování 4644 aktivace DV_A
4644 deaktivace DV_D
4644 stav DV_S
Dobíjení kreditu přes TM body 4644 dobití kreditu BONUS_objednací kód_Twist telefonní číslo
Forma podrobného výpisu služeb 4644 aktivace VYPISSLUZEB_A_x {x= T (tištěný); E (elektr.); TE (tištěný a elektr.)}
4644 změna
VYPISSLUZEB_Z_x {x= T (tištěný); E (elektr.); TE (tištěný a elektr.)}
4644 stav
VYPISSLUZEB_S
4644 deaktivace
VYPISSLUZEB_D
4644 nápověda ?VYPISSLUZEB, VYPISSLUZEB_?

Internet

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
GPRS/EDGE 4644 aktivace GPRS_A
4644 deaktivace GPRS_D
4644 stav GPRS_S
4644 nápověda ?GPRS, GPRS_H, GPRS_?
Internetová zvýhodnění 4644 aktivace bez závazku GPRS_A_bundle(bundle=SRF;SAM;INT)
4644 aktivace se závazkem GPRS_A_bundle_x(bundle=SRF;SAM;INT, x=12;24)
4644 prolongace GPRS_P_x (x=12;24)
4644 deaktivace GPRS_D_bundle(bundle=SRF;SAM;INT)
4644 stav GPRS_S_bundle(bundle=SRF;SAM;INT)
4644 nápověda ?GPRS_bundle, GPRS_H_{bundle}, GPRS_?_{bundle}
Konfigurace WAP 4644 žádost o zaslaní konfigurační SMS KON_WAP_typtelefonu
Konfigurace MMS 4644 žádost o zaslaní konfigurační SMS KON_MMS_typtelefonu
Konfigurace internet 4644 žádost o zaslaní konfigurační SMS KON_INTERNET_typtelefonu
Objednání web'n'walk prohlížeče 5005 objednání web'n'walk prohlížeče apn_wnw (pro telefony NOKIA)
5005 objednání web'n'walk prohlížeče aps_wnw (pro tel. Siemens(BenqSiemens), SE, Motorola)
5005 objednání web'n'walk prohlížeče apw_wnw (pro tel. Samsung, Sagem, LG)
Datový Limit 4644 navýšení datového limitu FUP_N
4644 stav FUP_S
4644 nápověda ?FUP, FUP_H, FUP_?
BIS - BlackBerry Internet Service 4644 aktivace BIS_A
4644 deaktivace BIS_D
4644 stav BIS_S
4644 nápověda ?BIS, BIS_H, BIS_?

Roaming

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
Roaming 4644 aktivace ROA_A
4644 deaktivace ROA_D
4644 stav ROA_S
4644 nápověda ?ROA, ROA_?
Roamingové tarify: Happy roaming (HRO) 4644 aktivace ROA_A_xx=HRO; HHR
Happy holiday roaming (HHR) 4644 deaktivace všech ROA služeb ROA_D
4644 stav ROA_S
4644 nápověda ?ROA, ROA_?
Roamingová zvýhodnění: Zvýhodnění EU (EU) 4644 aktivace ROA_A_xx=EU; CES; PE; WOR; WHO; SMS; EVR;
Cestovatel (CES), Příchozí volání Evropa (PE) 4644 deaktivace ROA_D_xx=EU; CES; PE; WOR; WHO; SMS; EVR;
Happy roaming + Worldclass (WOR) 4644 deaktivace všech ROA služeb ROA_D
Happy holiday roaming + Worldclass (WHO) 4644 stav ROA_S
Balíček SMS (SMS),Balíček Evropa (EVR) 4644 nápověda ?ROA, ROA_?
Roaming - nalezení partnera v cizině 4644 nalezení roaming parntera ROAM_xx = NEMECKO, SLOVENSKO atd
4644 nápověda ?ROAM, ROAM_H, ROAM_?
Roaming - informace o cenách 4644 zjištění cen ROACENY_x x=CES; EU
4644 nápověda ?ROACENY, ROACENY_H, ROACENY_?

SMS třetích stran

Název Telefonní číslo Typ akce Text SMS
SMS jízdenka - Praha 902 06
nákup jízdenky DPT
900 06 06 duplikát SMS jízdenky (při smazání) DPTA
SMS jízdenka - Ústi nad Labem 902 06 15 nákup jízdenky MDJ
900 06 03 duplikát SMS jízdenky (při smazání) MDJA
SMS parkovné - Ústi nad Labem 902 06 15 úhrada parkovného MP_xx(číslo parkoviště)_vašeSPZ(RZ)
SMS poplatky u lékaře 902 22 30 úhrada poplatku LEKAR_PFXXX
902 22 05 kontrola placení poplatku LEKAR_PFXXX
Dárcovská SMS 87777 DMS_klíčove slovo napr. DMS ASIE