Převod osobní smlouvy

Snadný převod existující smlouvy.

Můžete převádět firemní čísla na osobní i naopak.

Stačí pouze mít vyrovnány všechny závazky.

Uzavřít dohodu o převodu Účastnické smlouvy je možné ve značkových či partnerských prodejnách T-Mobile, nejdříve však po vystavení prvního vyúčtování služeb (v případě existence splátkového kalendáře na zařízení, nejdříve 30 dní od aktivace či prodloužení smlouvy).

Pokud budete smlouvu uzavírat ve značkové či partnerské prodejně, můžete ji podepsat prostřednictvím elektronické pošty. Zpracovanou smlouvu naleznete v Můj T-Mobile , případně vám ji můžeme zaslat e-mailem.

Co k převodu potřebujete a jak bude probíhat:

 • Na prodejnu se musí dostavit jak původní účastník i zájemce.
 • Původní účastník i zájemce se musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, v případě cizinců pas).
 • V rámci převodu smlouvy si zájemce volí tarif, nastavuje služby, výhody a kontaktní údaje.
 • Zájemce může být požádán o složení zálohy či depozita.
 • Převod Účastnické smlouvy je trojstranná dohoda, která musí být písemně stvrzena původním účastníkem, zájemcem a zástupcem značkové či partnerské prodejny.

Pokud u nás převedením získáte svou první Účastnickou smlouvu, mrkněte na stránku www.t-mobile.cz/novyzakaznik. Všechno vám tam vysvětlíme.

 • V rámci převodu smlouvy Pevného internetu není možné změnit tarif (o změnu tarifu je potřeba požádat buď před, nebo až po dokončení převodu smlouvy), ani instalační adresu.
 • V rámci převodu smlouvy si může nový majitel zvolit jinou programovou nabídku a aktivovat balíček, nelze však změnit instalační adresu.
 • U smluv vedených na rodné číslo aktuálně z technických důvodů převod není možný.

Je dobré vědět

 • Převod Účastnické smlouvy je zdarma.
 • Zájemce provádí převod SIM karty s telefonním číslem, kdy si nový účastník volí nové podmínky sjednané smlouvy (sjednaná smluvní doba, tarif atd.)
 • Na zájemce se nepřevádí nastřádaný kredit ani jiné slevy.
 • Při převodu může na převáděné SIM kartě dojít ke krátkodobému přerušení poskytování služeb.
 • Převod Účastnické smlouvy je zpravidla proveden přímo ve značkové či partnerské prodejně.
 • O uskutečnění převodu může být původní účastník a zájemce informování prostřednictvím e-mailové zprávy (jestliže má T-Mobile potřebné kontaktní údaje k dispozici).