Zálohy - modelový příklad

Příklad vrácení zálohy prostřednictvím měsíčního vyúčtování.

  • Vracíme vám zálohu - v tomto příkladě 500 Kč. Ve vyúčtování ji najdete jako Přeplatek z minulých období.
  • Položka Aktuálně zúčtovaný přeplatek udává částku přeplatku započtenou v tomto vyúčtování - v tomto případě 500 Kč.
  • V sekci Rekapitulace DPH je zobrazen nejdříve základ DPH za služby - položka Celkem za služby (v tomto případě 882,88 Kč) a poté základ DPH přeplatku (420,17 Kč - pro kontrolu 420,17 x 1,19 = 500 Kč).
  • Základ pro DPH získáme z rozdílu základu pro DPH za služby mínus základ DPH přeplatku, tedy 882,88 - 420,17 = 462,71 Kč.
  • Samotné DPH je potom vypočteno z tohoto základu 462,71 x 0,19 = 87,91 Kč. Výsledná částka za služby - Celkem k úhradě - je potom součtem základu DPH a samotné daně 462,71 + 87,91 = 550,62 Kč

Státu se celkem na DPH odvedlo 167,74 Kč = 87,91 + 79,83 (částka DPH z přeplatku). Toto je postup, který nám ukládá zákon o DPH. Stále ale platí, že jsme vám vrátili částku uvedenou v položce Aktuálně zúčtovaný přeplatek, tedy v tomto případě 500 Kč.