Přejít můžete na kterýkoliv z nabízených tarifů, a to zdarma.

Změnu je možné načasovat.


Tarif můžete změnit jednou měsíčně.

  1. Jak si změníte tarif

    Telefonicky na čísle 800 73 73 73

    nebo

  2. Je dobré vědět

  • Měsíční paušál a počet volných jednotek budou propočteny poměrnou částí dle počtu dnů v měsíci, kdy jste využívali příslušný tarif.
  • Před změnou tarifu je nutné ukončit alespoň první zúčtovací období.
  • Změna tarifu je možná, máte-li aktivní SIM kartu a SIM karta není blokována (všechna vyúčtování jsou uhrazena).
  • Změna tarifu na závazkovou - „levnější" variantu je možná pouze při prodloužení smlouvy na 24 měsíců.