Dodatečné doklady k vyúčtování

Jak fungují doklady, které opravují částku na Vyúčtování služeb.

Dobropis

Dobropis je samostatný doklad. Snižuje částku za vyúčtování, ke kterému je vystaven. Nejčastěji se jedná o opravu chybně účtované částky.

Možnosti proplacení/započtení dobropisu:

  • Započtení do opravovaného vyúčtování – v tomto případě dojde ke snížení částky k úhradě opravovaného vyúčtování. Toto vyúčtování je možné uhradit ve snížené částce.
  • Jako přeplatek do dalšího vyúčtování – dobropis ve formě přeplatků sníží nejbližší následující vyúčtování, v případě vyšší částky i několik dalších vyúčtování.
  • Započtení s jinou pohledávkou v rámci jedné zákaznické smlouvy – částka dobropisu bude použita pro úhradu jiných pohledávek.
  • Vrácení na účet nebo složenkou – na přání je možné částku dobropisu vrátit, a to na bankovní účet, ze kterého hradíte vyúčtování, případně na jiný, který nám sdělíte na Zákaznickém centru 4603. Možné je i vrácení peněz složenkou.

Vrubopis

Vrubopis je samostatný doklad. Navyšuje částku za vyúčtování, ke kterému je vystaven. Vrubopis má standardní datum splatnosti, do kterého je potřeba provést úhradu na náš účet.