Moje útrata

Zjistěte, kolik jste už tento měsíc utratili a kolik vám ještě zbývá jednotek.

Službu můžete libovolně využívat kdykoliv během zúčtovacího období.

Službu můžete využít se všemi paušálními tarify.

Kolik zaplatíte
Informační SMS o utracené částce 5 Kč (6,05)
SMS odeslaná na číslo 4603 zdarma
Volání USSD kódu (*123#) zdarma

Ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce včetně DPH.

Svoji aktuální útratu si jednoduše zkotrolujete i přes Online výpis služeb v Můj T-Mobile.

Jak služba funguje

 • V informaci o utracené částce nejsou zohledněné množstevní ani jiné slevy.
 • Utracená částka je uváděna bez DPH.
 • Služba Moje útrata slouží pouze pro vaši orientaci - informace o útratě jsou dostupné zpravidla s 8hodinovým zpožděním, v případě některých služeb (například u roamingových hovorů) s odstupem až několika dnů.

Jak zjistíte útratu?

Online v Můj T-Mobile

Vstoupit

Pomocí USSD kódu

Vytočte zdarma *123*234#

Pomocí SMS

Za poplatek pošlete SMS ve tvaru UTRATA na číslo 4603

Pokud jste administrátorem více telefonních čísel, pošlete SMS ve tvaru UTRATA CISLO, kde CISLO je telefonní číslo, jehož útrata vás zajímá.

 • Měsíční paušál v celé výši, který bude v částce zahrnut již od začátku nového zúčtovacího období.
 • Internet v mobilu / Mobilní internet v celé výši, i když ho máte ve skutečnosti se slevou.
 • Splátka za zařízení, které jste u nás koupili na splátky.
 • Pokud dojde v průběhu zúčtovacího období ke změně tarifu, bude vám paušál za jednotlivé tarify zobrazen v částce poměrnou výší. Například pokud v polovině zúčtovacího období dojde ke změně z tarifu T 30 (paušál 228 Kč), na tarif S námi v síti+ (paušál 499 Kč), bude po změně tarifu v utracené částce zahrnuta částka 363,50 Kč (polovina ze 228 Kč + polovina z 499 Kč).
 • Paušály za jednotlivé služby, které máte na začátku svého zúčtovacího období aktivní, budou v částce zahrnuty plnou výši již od začátku nového zúčtovacího období.
 • Pokud dojde v průběhu zúčtovacího období k aktivaci služby, jejíž paušál je účtován za počet dní, kdy byla v daném zúčtovacím období aktivní, bude jeho výše zahrnuta v utracené částce poměrnou výší. Například pokud v polovině zúčtovacího období dojde k aktivaci roamingového datového zvýhodnění Travel&Surf na měsíc za 695,75 Kč měsíčně, bude po jeho aktivaci do utracené částky započítána částka za jeho paušál ve výši 347,86 Kč (polovina z 695,75 Kč).
 • Volání, SMS, datové přenosy a další využívané služby.
 • Jednorázové platby (například za informační SMS v rámci služby Můj limit).
 • Smluvní pokuty.
 • Zobrazují se zbývající volné jednotky.
 • Pokud během zúčtovacího období dojde ke změně tarifu, budou volné jednotky / kredit z tarifu propočítány poměrnou částí.
 • Pokud dojde v průběhu zúčtovacího období k aktivaci služby, která má volné jednotky přiděleny za počet dní, kdy byla v daném zúčtovacím období aktivní, budou zohledněny poměrnou výší.

Fungování služby Moje útrata na konkrétním případu.

Máte nastaveno:

 • tarif Přátelé 500
 • aktivní elektronický podrobný výpis služeb
 • elektronické vyúčtování služeb
 • tarifní zvýhodnění MMS 15+
 • Internet v mobilu Standard

Od začátku zúčtovacího období jste:

 • provolali 1 minutu do sítě v ČR
 • poslali 2 MMS zprávy do mobilních sítí v ČR
 • prosurfovali 2 MB při připojení k internetu
Ve službě Moje útrata dostane informaci
celková utracená částka 752,02 Kč
Částka se skládá z těchto položek
měsíční paušál pro tarif Přátelé 500 504,17 Kč
měsíční paušál za elektronický podrobný výpis služeb
(sleva ve výši 47,19 Kč pro zákazníky s elektronickým vyúčtováním je zohledněna
až ve vyúčtování, kde bude již cena po slevě 1,21 Kč)
48,40 Kč
měsíční paušál za zvýhodnění MMS 15+ 59,29 Kč
měsíční paušál za Internet v mobilu Standard 140,16 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Informační SMS

SMS informuje o tarifních volných jednotkách, proto dostanete informaci, že vám zbývá 295,10 Kč kreditu z tarifu.

Můj T-Mobile

V Můj T-Mobile najdete přehled využívaných volných jednotek, tj. informaci, že vám zbývá 295,10 Kč kreditu,
13 MMS do všech sítí (v ČR) a 98 MB k dosažení datového limitu na datovém zvýhodnění.