Moje útrata

Zjistěte, kolik jste už tento měsíc utratili a kolik vám ještě zbývá jednotek.

Službu můžete libovolně využívat kdykoliv během zúčtovacího období.

Službu můžete využít se všemi paušálními tarify.

Kolik zaplatíte

Informační SMS o utracené částce 5 Kč (6,05 Kč)
SMS odeslaná na číslo 4603 zdarma
Volání USSD kódu (*123#) zdarma

Ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce včetně DPH.

Jak služba funguje?

 • V informaci o utracené částce nejsou zohledněné množstevní ani jiné slevy.
 • Utracená částka je uváděna bez DPH.
 • Služba Moje útrata slouží pouze pro vaši orientaci - informace o útratě jsou dostupné zpravidla s 8hodinovým zpožděním, v případě některých služeb (například u roamingových hovorů) s odstupem až několika dnů.

Jak zjistíte útratu?

Online v Můj T-Mobile

Vstoupit

Pomocí USSD kódu

Vytočte zdarma *123*234#

Pomocí SMS

Za poplatek pošlete SMS ve tvaru UTRATA na číslo 4603

Co se do utracené částky započítává

 • Měsíční paušálcelé výši, který bude v částce zahrnut již od začátku nového zúčtovacího období.
 • Internet v mobilu / Mobilní internetcelé výši, i když ho máte ve skutečnosti se slevou.
 • Splátka za zařízení, které jste u nás koupili na splátky.
 • Pokud dojde v průběhu zúčtovacího období ke změně tarifu, bude vám paušál za jednotlivé tarify zobrazen v částce poměrnou výší. Například pokud v polovině zúčtovacího období dojde ke změně z tarifu T 30 (paušál 228 Kč), na tarif S námi v síti+ (paušál 499 Kč), bude po změně tarifu v utracené částce zahrnuta částka 363,50 Kč (polovina ze 228 Kč + polovina z 499 Kč).
 • Paušály za jednotlivé služby, které máte na začátku svého zúčtovacího období aktivní, budou v částce zahrnuty plnou výši již od začátku nového zúčtovacího období.
 • Pokud dojde v průběhu zúčtovacího období k aktivaci služby, jejíž paušál je účtován za počet dní, kdy byla v daném zúčtovacím období aktivní, bude jeho výše zahrnuta v utracené částce poměrnou výší. Například pokud v polovině zúčtovacího období dojde k aktivaci roamingového datového zvýhodnění Travel&Surf na měsíc za 695,75 Kč měsíčně, bude po jeho aktivaci do utracené částky započítána částka za jeho paušál ve výši 347,86 Kč (polovina z 695,75 Kč).
 • Volání, SMS, datové přenosy a další využívané služby.
 • Jednorázové platby (například za informační SMS v rámci služby Můj limit).
 • Smluvní pokuty.

Volné jednotky

 • Zobrazují se zbývající volné jednotky.
 • Pokud během zúčtovacího období dojde ke změně tarifu, budou volné jednotky / kredit z tarifu propočítány poměrnou částí.
 • Pokud dojde v průběhu zúčtovacího období k aktivaci služby, která má volné jednotky přiděleny za počet dní, kdy byla v daném zúčtovacím období aktivní, budou zohledněny poměrnou výší.

Modelový příklad

Fungování služby Moje útrata na konkrétním případu.

Máte nastaveno:

 • tarif Přátelé 500
 • aktivní elektronický podrobný výpis služeb
 • elektronické vyúčtování služeb
 • tarifní zvýhodnění MMS 15+
 • Internet v mobilu Standard

Od začátku zúčtovacího období:

 • jste provolali 1 minutu do sítě v ČR
 • jste poslali 2 MMS zprávy do mobilních sítí v ČR
 • máte prosurfováno 2 MB při připojení k internetu

Ve službě Moje útrata dostane informaci

celková utracená částka 752,02 Kč

Částka se skládá z těchto položek

měsíční paušál pro tarif Přátelé 500 504,17 Kč
měsíční paušál za elektronický podrobný výpis služeb (sleva ve výši 47,19 Kč pro zákazníky s elektronickým vyúčtováním je zohledněna až ve vyúčtování, kde bude již cena po slevě 1,21 Kč) 48,40 Kč
měsíční paušál za zvýhodnění MMS 15+ 59,29 Kč
měsíční paušál za Internet v mobilu Standard 140,16 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Informační SMS

SMS informuje o tarifních volných jednotkách, proto dostanete informaci, že vám zbývá 295,10 Kč kreditu z tarifu.

Můj T-Mobile

V Můj T-Mobile najdete přehled využívaných volných jednotek, tj. informaci, že vám zbývá 295,10 Kč kreditu, 13 MMS do všech sítí (v ČR) a 98 MB k dosažení datového limitu na datovém zvýhodnění.